torsdag 18 juni 2015

Ursinnet.

Vi har haft kurs i dagarna tre och jag har öppnat och hängett mig till moderns energi och synkronicitet. Gått in i den starka och kraftfulla kanalen genom jorden som skapar och upprätthåller liv på den här planeten. Jag mötte mitt ursinne. Ursinnet, ilskan och hatet, stormarna, cyklonerna och tromberna inom mig, inom den feminina energin och kanalen genom jorden som finns inom mig. Och inom oss alla. Jag var ursinnig. Ursinnig på allt som de elaka männen har skapat på vår jord, fattigdom, svält, krig, hur de har förminskat, förnedrat, kränkt, utnyttjat och förslavat kvinnorna. Genom våld. Jag kände ursinnet inom mig och grät besinningslöst i en till synes evighet medan stormen och tsunamin härjade inom mig, rev och slet i min sinnlighet, drog min känslokropp ner genom jorden och visade mig min starkaste vrede någonsin. Jag var obarmhärtig. Jag mötte många djur som jag var i färd med att utrota, jag ville hjälpa min kära man och broder vapendragare att förstöra framtiden här, det var mitt sätt att ge igen, ge honom vad han tål, han som fängslat mig och förtryckt mig i så många tusentals år på jorden. Piskat mig, stenat mig och begravt min tunga, tal och skrift. Utplånat mig. Min sexualitet. Tromben drog igenom mig och jag började slå på jordskorpan, vansinnet av ilskan tog över och jag slog ett hål i min egen kropp, jordskorpan krackelerade och jag förstod att om jag fortsätter med att ge igen på detta sätt kommer planeten att dö, utplånas, försvinna och allt liv, kärlek och ljus med den. 

Jag var så arg, jag höll på att äventyra Stilla havs platåerna, de höll på att spricka. Snälla mannen utanför och innanför mig själv. Förlåt för allt ursinne, för all undertryckt och missriktad vrede, jag ville ge dig alla verktyg så vi kunde utrota oss snabbare, gå tillsammans och bara ge upp det goda, det sanna och vår gudomlighet. Jag ville ge igen genom att fullkomligen hänge mig i samma sorts galenskap och destruktivitet som mannen ledde oss i, jag gav upp, kapitulerade inför hans vansinniga ledarskap, hans krig, ekonomiska system, våldtäkter, förtryck  och elakheter. I stället för att använda mig av min generositet, min kreativitet och min genialitet. Jag hade kunnat övervinna hans hot om våld med kreativitet och genialitet, ge honom de insikter, den kamratskap och brinnande låga som tänder vulkaner genom att använda intelligensen, känslokroppen som fadern och modern lever som ett i. 

Jag förstörde tillsammans med mannen genom ursinnet som verkade på jorden, jag hjälpte honom att förstöra. Nu är det dags för alla kvinnor inom oss att ta ansvar och använda oss av vår generositet och genialitet, för att minska krigen och vanvettet på jorden. Att släppa vreden, präglingarna och att ge igen genom att inte göra något alls och i stället ta vårt ansvar, skapa nya värdegrunder där vi värderar oss själva, våra fysiska kroppar, egenskaper, empati, kärlek och medkänsla mer än vi värdesätter våld, lögner och pengar. Där vi värdesätter allt arbete som har med människor att göra mer än vad vi gör med andra arbeten, där vi belönar arbeten med barn, vuxna, gamla och sjuka mest av alla. Låt kvinnan i oss släppa taget om ursinnet, ta sitt ansvar och förändra sig själv, släppa fram sin oerhörda kraft, kunskap och kreativitet för att förändra livet på jorden. I stället för att ge igen, genom att inte göra någonting alls och låta ursinnet sakta eliminera människorna på jorden. 

Inga kommentarer: