måndag 7 september 2015

Bron.

Jag kan vara den bro du söker, från öst till väst, jag kan lägga ut mig raklång genom Sveriges ryggrad. För  att stärka vår gemensamma. För att jag skall kunna känna din tyngd över mig och höra ditt hjärta slå snabbare när du går åt motsatt håll, för att möta din broder/syster på mitten, i mitt hjärta. I Guds själ. Där kan ni viska tyst och röra försiktigt vid varandra, när ni delar era farhågor och rädslor, när ni kapitulerar inför att lyssna utan att ha förutfattade meningar. Ni kan använda mig som bro, mellan norr och söder, jag dömer ingen som går på min kropp, jag vill inget hellre än att bjuda in och föra er samman.

Inga kommentarer: