torsdag 2 januari 2014

Den Gudomliga viljan.


Jag har arbetat mycket med den Gudomliga viljan, jag har försökt länkat samman med den Gudomliga viljan så att min lägre personliga vilja, (eller ego), skall kunna ge sig av så att jag kan få vara allt det där som jag drömmer om att vara: en hängiven tjänare och krigare av ljuset, freden och friden inom mig själv. Många är de år som jag har upprepat mantrat:  "Jag är ett med Guds vilja". Sakta men säkert faller de begränsningar bort som har hindrat och hämmat mig från att följa ljuset och kärleken inom mig till fullo, utan egots påhittade skyddsnät, (som egentligen är fallgropar). När Guds vilja tränger sig igenom från botten av mig själv och utifrån yttre rymden så är det en stark energi, vibration och stråle som tränger igenom, ren viljekraft som min energikropp har länkat sig samman med och använder sig av för att få Guds rena vilja fram. Och Guds vilja för dig och mig är naturligtvis ren kärlek, upplysning, kraft, mod, fri från rädsla och begränsning, lycka och oförfalskad glädje i sitt renaste ursprung. Att vara ett med Guds vilja är också att kunna njuta ohämmat av den stråle som strålar starkast och med mer kraft än någonting annat i universum. När vi följer den kommer vi rätt. Vår rena vilja för oss själva kan inte vara någonting annat än Guds vilja för oss, då vi i grund och botten är en och samma. Jag är värd det allra bästa inom mig själv.

Inga kommentarer: