tisdag 14 januari 2014

Maria Magdalena energin del 1.

Maria Magdalena energin tillhör inte bara en människa eller ens en kvinna, den tillhör alla kvinnor och alla män som söker skönheten, det gudomliga och föreningen mellan mannen och kvinnan. Den tillhör sökarens svar och sökaren finner svaret inom sig själv på begäran från den sinnliga kausalkroppen som söker föreningen mellan himmel och hav, frisläppandet från lägre begär och ett högre tillstånd av eufori än vad människor har kunnat uppnå genom kända konstnärers tillbedjan. Maria Magdalena energin handlar om skönhet, eufori och om spasmiska intryck av den lägre oktaven av själsuttrycket. Genom det femininas beröring inifrån av själen självt. Det finns många kulter, sekter och människor som påstår att de har tillgång till Maria Magdalena energin, att de har tillgång till och kunskap om vad sinnligheten och själen egentligen talar om de den konsulterar denna människas berömda och utifrån bedömda energi. Det är sant att jag har varit Maria Magdalena i inkarnation och jag har berörts själv av min egen strävan efter att uppnå fullständig frihet från de lägre begären på jorden. Frihet att ta ansvar för de lägre begären i den fysiska kroppen som endast genom en falsk och för ren överlevnad skapad åtrå som ställer till problem för ägaren, själen i inkarnation. Som i dessa dagar arbetar med miljön på ett sätt som aldrig tidigare har skådats på jorden. Genom det fullständiga frisläppandet av falska upplevelser och in- programmerade data som förstör mycket av den sinnliga, sexuella själens upplevelse av bemötande och sensuell beröring. 

Maria Magdalena energin finns tillgänglig i var och en av oss som vill möta sinnligheten och skapelsemyten i ett nytt ljus. Som vill se och framförallt känna själens fram- och baksida, som finns i var och en av oss: dag och natt, svart och vitt, varmt och kallt, utanför och innanför. Maria Magdalena energin tillför det Gudomliga ljuset, sedd ur skönhetens lidande, uppstigningen och uppståndelsen från själens lägre tillstånd och fängelseliknande tillstånd i den fysiska kroppen. Jesus mötte mig i den här föreningen och tillsammans kunde vi släppa in varandra och smälta samman som ett. Nu har jag Kristus storhet och beskydd inom mig, som nalkas en bättre dag och en värdigare tid för kvinnan att befinna sig i förförelsens korsfästelse på planeten Tellus. Det är inte en slump att Maria Magdalena tillskrevs att vara synderska, att jag blev hånad, förminskad, förvanskad och utpekad som en toka. Tiden var inte redo för min konstnärliga frihet ännu, för mina strapats liknande trapets- språng, jag led i min tysthet i mitt samlade tålamod för att tiden skulle gå in i en bättre era, för tiden då flyget skulle kunna ta mig tillbaka till de platser jag har varit förut med häst och vagn. 

Maria Magdalena energin kommer att finnas tillgänglig för alla oss människor som vill fira hemkomsten i Sirius hjärtat medan vi fortfarande befinner oss i fysisk form på jorden, som kan och vill lägga bakom oss den förrädiska åtrå som förstör vår guldliknande begärs-kropp som är fri från synd och fri från utomäktenskapliga reaktioner och relationer. Den eviga livslånga väntan på prinsen som aldrig kommer, på hjärtat som vill lära sig en läxa, på utomstående manipulation och på kraften som söks av kvinnan i de yttre maskulint vända själarna. Med Kristus och kraften i sin yttersta blomning och ståndpunkt, med Maria Magdalena energin som en synergi, kan vi åter vända inåt och hemåt. Vi har varit här sen urminnes tider och vem är jag att tvivla på mitt eget förstånd, jag har följt mitt eget hjärta, min egen själ hit och jag fann den ljuvliga vita utslagna liljan och jag vet, att jag är hemkommen på jorden. I Kausalkroppen med höljet av guld och ordet fjäril får en ny benämning och en ny innebörd. Kristus bor redan i kraften. Ingen kraft kan finnas utan Kristus. Ingen ängel kan leva länge och ensam utan ljusets beskydd. Jag har varit i materien och tagit mig tillbaka hit i Kausalkroppen igen. 

Forts i del 2. /CharlieeInga kommentarer: