tisdag 13 maj 2014

Plushealing utbildning steg 1 och 2.

Plushealingutbildning steg 1 och steg 2.
Som en röd tråd genom hela Plushealing utbildningen, steg ett och steg 2, fokuserar vi på att stanna i vår kropp och känna våra känslor.  Ju större insikt, kunskap och förståelse en Plushealer har om sig själv, ju större potential har han/hon att förstå och kunna hjälpa en medmänniska. Ju mer vi stannar i vår kropp och känner våra känslor, ju mer tillgång till energi och kärlek får vi och när klienten kommer i kontakt med vår energi och vår närvaro är de lättare för honom/henne att komma till insikt om sig själv och nå en lösning på sina problem.
Plushealing bygger på att om vi inte mår bra, har ont någonstans eller är deprimerad så finns det en underliggande orsak till det.  Första steget är att förstå det här rent mentalt, andra steget är att gå ned i kroppen och känna de undertryckta känslor som ligger kvar och blockerar oss från att ta det steg som vi behöver eller att upphöra med våra symptom. Att göra detta handlar om att släppa den känslomässiga kontrollen, tillåta oss att vara nära, nakna, sårbara och sanna, tillåta oss den njutningen att känna våra sanna känslor, att kunna berätta om dem för vår partner eller för deltagarna i gruppen.

Detta första steg kan vara en utmaning då vi inte är vana och det kan hända att vi blir provocerade av vår omgivning, av vår familj eller utav en kursdeltagare, vi kanske helt plötsligt känner oss orättvist behandlade, det känns som ingen lyssnar på oss, det kanske känns som om kursledaren lyssnar på alla andra mer än hon/han lyssnar på mig? Detta är en väldigt vanlig projektion, vi projicerar våra undertryckta känslor från barndomen på vår omgivning men detta är bra under en Plushealingkurs, det är hit vi vill komma, det är här som de undertryckta känslorna börjar komma fram, upp till ytan och visa sig. Och det är här som vi måste smyga på oss själva, iaktta oss själva och konfrontera oss innan vi börjar med att anklaga någon annan. Vad handlar det här om egentligen, vad händer om jag släpper fram den här känslan av att vara orättvist behandlad, att inte vara lyssnad på t.ex. Det här är att våga vara sårbar, att blotta sig och våga känna skammen, ilskan eller kränktheten, kanske var det en mamma eller en pappa som fick oss att känna på samma sätt i barndomen?

När vi har känt känslan fullt ut lämnar den kroppen och universum kommer inte att behöva sända oss fler liknande situationer för att läka de gamla såren. Alla upprörande situationer som vi råkar ut för har ett syfte och ett mål, om vi lyckas se, förstå och släppa fram de undertryckta känslor som har skapat den här situationen så upphör den snart att existera.
Det är viktigt att kursdeltagaren förstår det här och är villig att arbeta med sig själv, att kursdeltagaren är villig och vet att all förändring börjar inifrån. Att kursdeltagaren är villig att använda sig själv som ett instrument och verktyg till att förända sig själv och sitt liv till det bättre. I takt med att vi förändras expanderar också vår energi, vi blir mer tilldragande och magnetiska, vi hittar viljan och vill finnas, vi vill vinna, vi vill hylla oss själva och vara precis så stora som vi är för ingen annan har egentligen inte någonsin gjort oss illa. Det är känslor som har fastnat i vår känslokropp som har gjort oss illa, när de försvinner så är vi precis så oskuldfulla och så majestätiska som vi är.

Plushealing är en kraftfull utbildning och kan jämföras med Schamanens väg med mycket kärlek, ljus och Kristus energi. Det spelar ingen roll hur långt vi har kommit i vår personliga process, Plushealingen möter upp oss där vi befinner oss, vi kan vara nybörjare eller så har vi kanske redan kommit i kontakt med tidigare inkarnationer. Energin och universums sätt att attrahera grupp- deltagare gör att vi alltid befinner oss på rätt plats i rätt tid för att befria oss från sådant som hindrar oss att leva vårt liv fullt ut, på det sätt som vi önskar.

Plushealing steg 1 och steg 2 skiljer sig från varandra genom att steg 1 fokuserar på att ge klienten Plushealing energi på bänken och Steg 2 handlar om att kursdeltagaren förstår det känslomässiga och energimässiga samspelet mellan klient och terapeut. Att Plushealingterapeuten kan coacha klienten utan att den lägger sig på bänken.  Att med samma sorts energi  vara en närvarande coach med hjärta, själ och stöd för sin klient.
Plushealingutbildningen steg 2 handlar om att med stor närvaro och ett öppet hjärta stanna i sin egen kropp och smyga på sig själv, känna de känslor som sker i den egna kroppen, förnimma den energi och samspel som sker mellan coach och klient, och på så sätt bli medveten om vad som klienten behöver och frågar efter. Fokusera på att ställa de frågor som känns rätt och viktiga hellre än de som egot, (våra tankar), vill ställa, de som inte innehåller någon energi eller lösning på situationen.

Steg 2 handlar alltså mycket mer om att stanna i hjärtat och kroppen mer än att vara i tankarna som är vårt ego. Steg 2 handlar om att bli ännu mer närvarande, att släppa ännu mer på dyrbar last i form att undertryckta känslor för att föra oss vidare på vår färd i universum.  Steg 2 handlar om att förmedla allt det som vi gör med den kraftfulla energin i steg ett, men nu med andra verktyg, med närvaron i vår egen kropp. För att få den allra bästa möjliga coaching sessionen i form av närvaro och kärlek. Ju mer vi möter och älskar oss själva, desto mer kan vi möta och älska andra.

Steg 2 handlar också om att lära sig om attraktionslagen, att veta att jag kan hjälpa min klient, det finns ingen slump att just denna klient kommer till mig. Någonstans bär klienten på det svar som jag själv söker men jag bär också på den energi och det svar som klienten söker. Min uppgift är inte att försöka tänka ut detta utan genom att jag känner i mig själv vad som pågår i vårt möte så kommer jag att känna vad som är viktigt för mig att säga eller fråga klienten om.  På detta sätt kommer klienten själv att få den insikt eller ledsagning som hon/han behöver.Alla svar och beslut som är viktiga att ta finns inom klienten.

På kurshelgerna kommer vi att få mycket undervisning som handlar om vårt undermedvetna, själen, känslorna, och hur det fungerar, mycket av den undervisningen sker när situationer eller känslor som blockerar dyker upp, då vi befinner oss på en högre dimension eller nivå, den som Schamanen kallar för den ”andra uppmärksamheten. Healingen och kursledaren har med sin närvaro gjort så att kursdeltagarna har gått upp i en högre medvetandenivå.
Detta gör att vi efter avslutat kurs inte kanske kommer ihåg allt som vi har fått upplysning om eller har lärt oss, men nästa gång som vi går upp i den ”andra uppmärksamheten”, kommer vi att komma minnas vad vi har lärt oss. Kunskapen och insikterna kommer också att ge sig till känna precis då vi behöver dem, då det är viktigt att vi skall komma ihåg dem, kanske i arbetet med en egen klient.


Plushealingutbildningen går på djupet och är en svindlande resa genom tid och rum, vi får de verktyg, kunskap och insikter på vår resa som gör att vi kan fortsätta att växa och älska oss själva ännu mer så att vi i vår tur kan älska alla andra runtomkring oss ännu mer.  /Charliee Lek 2014

Inga kommentarer: