torsdag 20 november 2014

Jag är i relation.

Jag är i relation med mig själv som partner, med min egen överhet, skönhet och sanna sexualitet. Jag lyssnar på mig själv och förverkligar mina drömmar och visioner,  jag har relation med modern, månen, hjorten och havet. Jag delar med mig själv, jag berättar sagor och sanning för mig, jag trånar och trängtar ändå alltid mest efter min egen lykta och läslampa när jag delger mig själv min innersta önskning, avsikt och insikt. Jag delar med mig själv. Jag har kramen, euforin, silverpilen, den vita hingsten och faderns respekt, inom mig. Jag vinner i mig själv. Jag ger mig tilltro, hopp, kärlek och jag tillber mig själv bakom lykta och upplysta dörrar, jag stödjer mig i månens faser och upproriska påhopp och gliringar mot sinnets och själens herravälde i den fysiska kroppen. Jag har en stjärna, jag är den del av en stjärna, jag är inte rädslan för att bli förminskad, hånad och utfrusen, jag har en relation med att tillfredsställa mina behov, äventyren och föryngringen. Jag har en relation med moder jord, mitt hjärta, Pluto och Euforia, min sömnbröder och drömsystrar i tidlöshetens kärleksvagga på jorden. Jag  har en relation med modet, den Gudomliga viljan och läraren vid min sida när jag liksom ormen ömsar mitt skinn. Jag är ljuset, livet, havet, jorden och ömheten. Gud och Gudinna som synkronistiskt öppnar sina armar för mig.

Inga kommentarer: