onsdag 11 januari 2017

Jag kan inte hela cancerns gåta men jag kan leda dig fram till att bli ett med Guds vilja. Jag kan inte hela dig från din sjukdom men jag kan hjälpa dig att nå den formel som sätter dig i kontakt med det känslomässiga förlopp som förlöpte strax innan sjukdomens uppkomst. Jag kan inte hela dig eller din kropp från cancer men jag kan hjälpa dig att se möjligheter. Jag kan hjälpa dig att komma i kontakt med de känslor som du har stoppat ned i din kropp, jag kan hjälpa dig att komma i kontakt med din livmoder, med dina äggstockar, din magsäck och dina lungor. Jag kan hjälpa dig att få kontakt med din andning och med dina bröst. Jag kan hjälpa dig att få kontakt med ditt hjärta och din själ. Med din egen inre röst som inte vill någonting annat än att hela dig så du får vara frisk, fullkomlig och i full blomning. Jag kan inte hela cancerns eller någon annan sjukdoms gåta, att hävda det skulle vara ett brott och går under kvacksalverilagen. Men jag kan bidra till att du kan kommunicera med alla delar av dig själv. Så du kan använda dig av alla dina gåvor och talanger. Bli ett med kärleken. God fortsättning!

Inga kommentarer: