torsdag 3 januari 2013

Maria från Magdala.Energin som levde då
bär du fortfarande med dig
Öppen generös flödande
het eldig hängiven
och strålande klar
Storslaget bevarat
och heligt förslutet.

Tills tiden öppnade
sin kärlekssluss
och du kom igenom
Edens lustgård är nära nu.

Det föll en sten från mitt hjärta
och energin som innehöll
mitt eget kvinnoförtryck
gav vika för androgyniteten
När floden av kärlek kom forsande
genom tid och rum.

Floden med rosa skimrande röda
och glansfulla ädelstenar
Glittrande, kvittrande
och glädjande energi
som gråsparvarna
i den spegelblanka vattenpölen
Som välkomnade mig hem.

Maria Magdalena
namnet talar om vem du är
och var du har varit
En gång för alla
vill du renas
läkas synas och helas.

Kvinnan är inåtvänd
hon har skapat sig själv
Hennes blick går inåt
mot främmande världar
planeter, valar
och delfiner.

Hon har kommit för
att vägleda inspirera
och älska mannen
Som har misslyckats med
att vägleda sig själv
Hon har kommit med drömmen
hängivelsen och den gudomliga
samhörigheten.

Maria från Magdala
är närvarande fruktbar
och sann
Fullkomlighetens segerfanfar
ljuder trösterikt över
upprättelsen hon fick

Då hon hämtade hem mannen
pappan och arvsynden
I sig själv
från tidernas begynnelse
Edens lustgård är nära nu.

Inga kommentarer: