måndag 28 januari 2013

Tron på Maitreyas återkomst.

Jag har levt i en inkarnation där jag hette Maria Magdalena och där mitt liv utspelade sig på Jesu tid. Jag vet inte om jag är "the" Maria Magdalena som kommer för att frälsa mänskligheten, jag tror att vi är många, jag tror inte heller att jag är den enda som hette Maria Magdalena då. Men jag vet att jag var gravid med Jesus barn, jag vet att jag stod nedanför korset och såg honom korsfästas, jag vet att jag hade hans barn i magen. Jag har träffat en annan person som också var med på den tiden, som också stod nedanför korset och som har bekräftat mina minnen och mina känslor. Jag har träffat minst två av de andra lärljungarna, kvinnor som män. Jag hade sedermera ett långvarit kärleksförhållande med en utav dem. Jag har fått tydlig vägledning och bekräftelse i det här fallet. Jag skulle aldrig på egen bevåg eller ens egen bekräftelse ha gått ut med detta om jag inte kände mig säker i sanningen. Jag är säker i sanningen. Jag kan också vara trygg i sanningen, det finns ingenstans annars jag kan vara trygg, säker och fylld av kärlek än i sanningen. Jag vet att i sanningen kan jag vara ett med Guds vilja och ett med Guds syfte. Jag vet att i sanningen kan jag stråla, skina och glänsa utan att för den skull behöva länsa dig på ditt alldeles egna unika uttryck och ultimata utstrålning. Jag har rätt att stråla, glänsa och glimma, jag har rätt att minnas vem jag var, jag har rätt att skingra denna mänsklighetens dimma och rensa upp i illusionen. Ta mig tillbaka till tronen där jag sitter hos mig själv och där jag kan tro på människorna ännu en gång. Här jag kan tro på dig att du tar dig dit där du en gång var, att du lever i ditt högsta syfte och högsta potential i alla dina dar. När jag kan tro på mänskligheten, när jag kan tro på dig, när jag kan tro att min mamma och pappa lever i sin högsta sanning, då kan jag hela mig själv och den heliga sonen. Jag är ett med mänskligheten och med min bror, far, syster och mor. Och jag tror på Maitreyas återkomst.

Inga kommentarer: