tisdag 24 december 2013

Den sanna sexualiteten.

Den sanna sexualiteten börjar i hjärtat, den börjar med att vi tar vårt ansvar över våra känslor och integrerar själen i kroppen. Att vi känner oss själva, att vi lär oss känna alla våra känslor som tumlar runt eller sitter fast i vår fysiska kropp. Att vi tar ansvar för oss själva och lär oss att leda vår fysiska och sexuella energi. Det gör vi genom att känna oss igenom allting som händer i den sexuella sessionen. Alla bilder och fantasier som vi får i vårt huvud i samband med sex har ett känslomässigt ursprung. Känn känslorna bakom dessa, lär dig att bli lika närvarande och sensitiv som du är när du mediterar uppåt. Ta lika mycket ansvar, jobba på att rena och förstärka den gudomliga kanalen som går ned genom jorden.

För att den sexuella kanalen skall öppna sig helt, visa sig och vara tillgänglig för oss måste vi arbeta på den, vi måste fokusera oss på målet som är den sexuella källan som väntar oss vid vägens slut. Alfa och Omega, alltings början- alltings slut. Livet som uppstår och blommar i den fysiska materien. Alla kan vi få en magisk, men ändå jordisk och andlig kontakt med den skapande materien där livet uppstår på jorden. Vi lär oss känna oss själva. Det blir annars en väldigt grund och ofokuserad sexualitet som bara handlar om att återuppleva trauman från barndomen, återuppleva undertryckta känslor och präglingar som sitter i oss alla. Kanske känner vi oss trygga med det, det är allt som vi vet och allt som vi i bästa fall kan hoppas få utav vår sexualitet. Vi nöjer oss för vi vet inte vad som väntar när vi går djupare, vi kanske inte ens vet att det är möjligt, vi kanske inte har tillgång till några metoder eller verktyg. Men faktum är att alla, precis alla kan nå sin sanna sexualitet. Och njutningen, upplevelsen, intensiteten, insikten och det varma välkomnandet som vi då får tillgång till överträffar alla våra tidigare förväntningar om vad livet kan erbjuda.

Det handlar om mod att våga men också om att valet att vilja. En oövervinnelig vilja att gå till botten med det gudomliga mysteriet på jorden och ta bort alla de präglingar och blockeringar som sitter i vägen för att själen skall kunna resa i sanning genom materien. Vi behöver arbeta med att öppna alla våra chakran, precis som vi gör när vi mediterar uppåt bör vi göra när vi mediterar nedåt. Först och främst måste vi ta ansvar för våra känslor och inte ta ansvar för någon annans känslor, sexuella energi, önskemål eller inriktning. Vi måste själva ta ansvar fullt ut för vår sexuella energi och leda den upp genom kroppen från rotchakrat- till naveln för att sedan under extas låta den mynna ut  i hjärtat. Sittandes i meditation kan vi sedan dra den ännu längre upp i ajnacentret, (treje ögat), så att den omvandlas och förädlas till den eviga ungdomens källa på jorden, Shamballa.

När hjärtchakrat, navel-och rotchakrat är öppet är också porten till allt vad vi behöver veta öppen och vi kan resa genom materien till tidigare liv. Ner till "Hades" i underjorden och få undervisning i hur vi kan expandera i sann kärlek och förhöja vår vibration i den mänskliga evolutionen. Men vi får göra jobbet själva, ta ansvar för och bevara vår sexuella energi. Och vår självklara integritet.Vi måste dra alla de gränser som vi behöver, stå upp för oss själva, andas och vara närvarande. Känna alla de gamla mönster, känslor, präglingar och blockeringar som finns där.

Det är upp till var och en av oss att rädda livet på jorden, att på detta sätt värna om och skydda vår miljö, och moder. För när människor tar ansvar för hela sig själva reser vi oss ut ur askan, ut ur allt mörker och lyfter oss från lägre vibrationer. Vi kan bara ge kärlek, upplysning och glädje till allting som snurrar i samklang runtomkring oss.

Inga kommentarer: