torsdag 5 december 2013

Sexuella präglingar.

I sexualiteten finns präglingar men det finns även det faktum att vi kvinnor tar ansvar för mannens sexualitet, detta speglar sig i hur vårt samhälle ser ut och hur vi ser på sexualiteten i vårt samhälle. Kvinnorna har lärt sig att se på sin egen sexualitet med en manlig lins, de ser på sig själva och har en självbild när det gäller sexualiteten som mannen har skapat. Mannen är inte heller vinnare i den här konstellationen. Mannen har allt att vinna då det kommer till den sanna sexualiteten, då kvinnan lär sig att behålla all sin sexuella energi slipper han styras av de präglingar som han i sin tur bär på.

Många kvinnor bär på enorm ilska, frustration, hat och ren skräck i sin sexuella kanal som endast är åtkomlig om hon känner sig igenom sina sexuella sessioner. Dessa känslor sätter sig som klägg och täpper till gångarna som leder till den sexuella källan och kärnan som ligger till grund för hennes sexuella natur. Som är en åtkomst till alla naturrikena, fruktbarheten, och som leder till evigt beskydd av alla mänskliga boplatser, till fred och harmoni mellan sönerna och döttrarna i människoriket. Det är genom freden i sig själv kvinnan kommer att leda oss alla till uppenbarelsen och upptäckten av evigt liv på jorden, hon kommer att återerövra makten i sig själv.

Många kvinnor sitter på en prägling som ligger längst in och längst nere i sexualiteten som blockerar åtkomsten till den sexuella källan, som säger: "jag betjänar den maskulina sexualiteten". Även mycket långt komna kvinnor i den andliga upplysningen kan ibland ha mycket svårt att i hängivenheten inte ge sig själv fullt ut till mannen, ge av hela sin sexuella källa och energi till ett system där den enbart ställer till problem och inte gynnar en fruktsam utveckling på jorden. Kvinnan måste lära sig att stå kvar i sin kraft, behålla sin energi och styra över vad hon ger och vad hon släpper in.
Flertalet kvinnor har inte den programmering som säger: "jag har makten över min sexualitet", "jag har makten över min kropp" eller: "jag har makten över mitt kön. Dessa präglingar läggs till av själen då den sexuella kanalen är öppen, ren och rensad från diverse känslor som skuld, skam, skräck, ilska och hat.
Hon måste lära sig att vara kärlek, vårda kärlek och att hänge sig själv till kärleken och ingenting annat. Denna frågeställning och detta språk kommer till fullo att bli till klarhet när hon har kommit över den tröskel och programmering som säger att hon skall ge bort sig själv och sitt hjärta när hon blir förälskad. Först när hon kommer över detta altare kommer hon att ställas inför rätta och konfrontera sin sanna sexualitets källa och ursprung.

När en kvinna kan släppa sin undergivenhet, (som jag tog upp i föregående inlägg), när hon kan erkänna fullt ut att hon har makten över sin sexualitet och makten över sitt eget kön, så är hon befriad och kan hantera sitt liv och alla situationer som hon ställs inför med en helt annan sorts medvetenhet än den hon gör idag. Hon blir klar och tydlig med vad hon vill och viljan kommer från ett kollektiv som vill öppna hjärtat hos alla människor. När hon kan känna att hon är lika mycket värd som mannen fullt ut i sitt undermedvetna, (som nu är medvetet), när hon kan behålla sin egen sexuella energi och när hon tar ansvar för den sanna sexualiteten, är hon fri. Då kan hon synkronisera sig med de stora massorna och bidra med sanningen i sitt hjärta och storslagna energisystem, hon kan förhöja sin vibration och leda sina systrar ut ur den mörka tidsåldern på jorden.


Inga kommentarer: