tisdag 26 november 2013

Jag skulle kunna se dig.

Jag skulle kunna se dig. Jag skulle kunna ha dig. Vi skulle kunna leda oss tillsammans genom slummen, slaggen, daggen och dimman. Genom de ekande tomrummen i slottets torn och den kaotiska timman och tiden på jorden. Jag skulle kunna se dig. Jag skulle kunna ha dig. Jag skulle kunna älska dig bortom kontrollen, som en utslagen blomma i sårbarheten med ståndare och pistill. Jag skulle kunna älska dig, krama dig hårt och vara tätt intill. Vi skulle kunna ha den här världen tillsammans, leda oss genom de efterlängtade och efterlevandes ättlingar av rätt, sanning, lögn eller fel. Vi skulle kunna ha den här dagen tillsammans, jag skulle kunna komma först, vara störst och ändå släcka min törst tillsammans med dig, vid ditt bröst. Jag skulle kunna se dig. Jag skulle kunna ha dig.

Inga kommentarer: