tisdag 20 augusti 2013

Att ta ansvar för sin sexuella integritet.

Här kommer ett utdrag ur min nya bok som jag håller på att skriva och som handlar om den sanna sexualiteten och kontakten med Moder Jord:

Att ta ansvar över sin sexuella integritet, över sin integrering i materien, i Moder Maria och Moder jord.

"Jag har integrerat Moder Marias energi och strålsammansättning i min egen balanserade atmosfär, jag har integrerat Moder jord, jag är ett med Moder jord och jag har gått ned i materien för att utvinna guld på riktigt och för att låta mig ledas av den enda sanna sexualiteten, den som leder min själ ned genom materien och upp igen, den som yrkar på förändring, förvandling och den som tar mig hem igen, uppåt. Den som dyrkar hemfärden till Sirius och till högre höjder. Jag accepterar makten över materien och jag dyrkar späckhuggaren som Jesus färdas med när han kommer för att möta mig och Maitreya när vi färdas i Solsystemets dyrbara galax tillsammans med Vintergatans dyrbaraste last.

Jag har kommit för att sluta fred med mig själv efter alla år av saknad, efter alla år av misstro och efter alla år av åtrå till en och samma man. Som jag alltid trodde fanns någonstans utanför mig själv. Utanför min egen grotta där det nu växer bergskristaller, amestister och röda rubiner som glänser och gnistrar när solen lyser in. Vattnet runt grottan stiger vid flod och en delfin tittar nyfiket in, vattnet är turkos och delfinens hud glänser lika så, ögonen tindrar av nyfikenhet och glädje. Är det här du har varit så länge, såg du inte att det var ljus i grottan? Ljus i sexualiteten, såg du inte att du var både man och kvinna, att du har alla polariseringarna inom dig och att det är bråttom nu att uppleva dig själv i den här inkarnationen? Du kan stanna kvar i grottan men du kommer ändå att föras ut med tidvattnet, du ger av dig själv nu, din kunskap och insikter till människor och vi alla är bärare av den gyllene freden, pokalen och facklan, vi kommer alla att ro iland med att förebygga för fred inom oss själva.

Det finns ingen genväg och hur lång tid du än tog på dig så har du vaknat nu och insett att du är fast förankrad i materien med ett hölje och en insida av ljus, rent ljus, och du kan leda din egen sexualitet upp och ner genom bergskristallerna, smaragderna, opalerna och rubinerna. Det finns allt av vad du någonsin kunnat drömma om och i enheten så kan du uppfinna mer än vad texterna i döda havsrullarna kunde utlova, du kommer att kunna utvinna guld bara av att se att ditt eget drama har upphört och det upprörda havet bara var ett motstånd mot kärleken och förändringen, det stora och största steg som du någonsin kommer att ta, i den här inkarnationen.  

Du har ledarskapet inom dig och ledarskapet över din egen sexualitet är den största belöningen som du kommer att erövra, du har rätt till att skapa guld både medan du drömmer och när du är i vaket tillstånd. Jag befinner mig i min sexuella integritet och jag kan andas rikedom, makt och belöning i varje andetag. Jag kan andas mig till högre höjder, jag kan låta mig ledas av en ljusklarare och mera försekommen och föregången man som kallar sig Maitreya och som har kommit för att leda både dig och mig till fullkomlig försörjning, fullkomlig blomning och fullständig rikedom. 

Jag är med Maitreya i allt och jag har en ultimat sammankoppling och sammanlänkning till Gudomligheten och hans ord. Hans vishet vilar lugnt på min axlar och att han vill att jag slutar med mina medberoenden. Jag är inte medberoende till en annans människas förmåga att länka samman med den gudomliga intelligensen och jag är inte medberoende till att en annan människa har en annan slutledningsförmåga än jag själv. Jag kan inte ta ansvar för en annans människas tillgång till kärlek och kunskap, jag kan inte ta ansvar för andra människors förmåga att locka till sig och attrahera sinnets insikter från de högre nivåerna i kunskapsflödet. 

Jag har dock ansvar för min egen intelligens och för min egen sexualitet, jag har också ansvar för min egen skönhet. Jag och endast jaget kan välja att ta del av den kunskap och den löftesrika ide rikedom som det innebär att vara människa i fysisk kropp. Själen tillgodogör sig kunskap och makt genom intelligensen, analyserandet och den sanna värderingen av erfarenheten genom studerandet av energier, attraktioner och av intelligenta möten och interaktioner emellan människor.


Kunskapens stråle, intelligensens stråle kan alla människor nå när de har sopat rent framför egen dörr och när de har gjort sig tillgängliga för den stora attraktionsvågen som slungas ut och som återkommer som en flodvåg var fjortonde sekund i mikromaterien och som var sjunde våg i de lägre attraktionerna och de fysiska begären. Rädslan är en stoppande faktor men det är också en uppbyggande och kanalförstärkande väktare som dirigerar om kunskapsflödet när det är hög tid att vända. 

Alla själar som sitter fast i materien och som inte har nått ljuset, kommer att bli trögflytande och kommer i stort sätt att få trampa vatten ända tills deras begärskroppar kommer på den sanna tanken att vända sin trofasthet och tro uppåt genom de materiella lagren. Uppåt i ren och begärsfri tillbedjan."