söndag 2 juli 2017

Frigörande Gudinnehelg, också för män!

Frigörande Gudinnehelg den 12-13 augusti 2017

Kom och tillbringa en Gudinnehelg där vi tillsammans frigör oss från gamla mönster och präglingar för att hitta vår sanna kraft! Nu är det dags för Gudinnan att kliva fram, integrera alla delar av sig själv, hela den feminina och maskulina energin och skapa sin absolut högsta sanning på jorden.

Denna Gudinnehelg går vi in i det kollektiva medvetandet, helar vårt DNA från programmeringar för att kunna vara i sanningen, stå för den, leva vårt liv fullt ut och skapa det samhälle vi vill ha. Vi helar även den maskulina delen av oss själva och släpper de känslor som ligger i vägen för vår inre balans.

Vi helar rotchakrat och den sexuella kanalen från kollektiva och... personliga minnen. Vi helar oss från falska föreställningar för att åter igen våga blomma, älska och slå ut som den Gudinna vi är.

Kvinnans historia har satt sina spår och det förtryck som startade för tusentals år sedan finns fortfarande kvar som minnen i vårt undermedvetna. Häxbränningen finns kvar som minnen och hindrar vissa av från att göra det vi innerst inne vill; tala utifrån hjärtat, kliva fram och vara synlig. Vi renar oss från kollektiva minnen och i processen kan också individuella trauman släppa.

Vi arbetar bland annat med Maria Magdalena energin, Sofia, Maria, Venus, Isis, Inannna och Gabriella. Charliee berättar om Gudinnorna inom astrologin, Ceres, Juno, Pallas Atena och Vesta.

Aktiviteter:
Vägledd meditation för att släppa begränsningar, kollektiva undertryckta känslor i såväl den feminina som den maskulina energin. Vi mediterar på modern och går bakåt i släktleden. Sedan gör vi samma sak med fadern. Kanske kommer vi också i kontakt med tidigare liv eller personliga trauman.

Vi arbetar med Modern och Fadern.

Vägledd meditation för att släppa präglingar och undertryckta känslor som satt sig i den sexuella kanalen; kollektiva och personliga upplevelser som hämmar och blockerar oss.

Meditationerna varvas bland annat med dans och helande toner från kristallskålar.

* * * * *

Charliee Lek har arbetat med människor under många år, utbildar plushealingterapeuter, ger coaching, vägledning, Tarot och Astrologi samt leder andliga resor till Maria Magdalena-grottan i Provence. Hon är också författare och hennes första bok heter ”Den sanna sexualiteten”. Den handlar om hur vi kommer i mer medveten kontakt med oss själva, vår kropp, livmoder och sexualitet – i mer kontakt med Moder Jord. Den ger oss verktyg att öppna upp den sexuella kanalen och befria oss från präglingar och undertryckta känslor så att den livsgivande sexuella energin fritt kan flöda i kroppen. Boken handlar om hur vi kan öppna oss för hjärtorgasm och själsorgasm, hur vi genomför det inre giftermålet – föreningen mellan de feminina och maskulina energierna. I boken beskrivs också de präglingar som sitter i det kollektiva medvetandet, i vårt DNA och hur vi kan gå tillväga för att släppa dem.

Hennes andra bok, ”Maria Magdalena medvetandet”, är en roman som handlar om Maria Magdalena och Rebecca, som båda var lärjungar till Jesus. De brann för att sprida kunskapen om Maria Magdalena medvetandet, den sanna sexualiteten och den heliga graalen - den kungliga energin som finns inom oss.


Berit Salheim arbetar med ledarskap, kommunikation och event och har levt utomlands delar av sitt liv – i Frankrike som längst. Hon älskar att resa och har tagit med grupper till platser i världen där man kan simma med vilda delfiner. Hon har en passion för rörelse och toner och hur de kan påverka och hela människan.

Tonerna från hennes kristallskålar hjälper att jorda dig på djupet. De verkar lugnande, centrerande och helande på våra energicentrum. Ljudet sägs balansera och vitalisera kroppen, sinnet och själen. Bara genom att lyssna till tonen av en skål upplever de flesta att de kan komma till ett meditativt tillstånd och därigenom få ny energi - en förutsättning för självläkning. Tonen från en kristallskål kan få djupa känslor att komma upp till ytan och därigenom lättare kunna släppas.