fredag 27 december 2013

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Maria Magdalena grottan symboliserar den grotta, den öppning i materien och tiden som finns tillgänglig för var och en av oss inom oss själva, djupt  nere i vår egen sexualitet. När hjärtat, naveln- och rotchakrat är öppet så är också vårt ledarskap som kan föra oss genom tid och rum öppet, genom heligheten, kungligheten och till liv som vi har levt under slavlika förhållanden. All energi, insikter, egenskaper och erfarenheter som vi har införskaffat oss blir tillgängliga då vi leds av själen nedåt genom materien. Där vi når själva skapelsen, urmodern i urberget, vår sexuella kraftkälla, Maria Magdalena grottan. Denna grotta finns på riktigt och precis som sägnen säger, som legenden säger så satt jag själv för länge sedan i  Saint-Maximin-la-Sainte-Baume i södra Frankrike, mässade och mediterade på den sanna sexualiteten. Jag stod upp för rätten som kvinna att äga sin kropp men också för att äga sin egen sexualitet: Att vörda och vårda sin sexualitet som om den vore guld, för Gud går även nedåt genom materien. Upplysningen är nära när vi låter oss ledas av vår sanna sexualitet och av vår egen sexuella energi. Ingenting är viktigare än detta för urmodern just nu, ingenting är viktigare än detta för världshaven. Ingenting annat är viktigare för skogen, djungeln och för luften som vi andas just nu. Att vi kvinnor tar ansvar för vår egen sexualitet och leder vår egen storslagna sexuella energi runtom i vår egen kropp. Vi har makten i oss själva och vi har makten över vårt könsorgan, om vi inte kan känna detta som en självklarhet inom oss själva beror det på att det ligger blockeringar, undertryckta känslor och präglingar i vägen för detta.

När vi kvinnor tar fullständigt ansvar för att leda vår sexuella energi, när vi tar vårt fullständiga ansvar för att leda oss själva till Mara Magdalena grottan, beskyddar vi den stora modern och får också en god kontakt med denna. När det är flöde mellan mina egna chakran upplever jag det som att jag har en fin kontakt med Gudinnan men också med en speciellt skön späckhuggare som lotsar mig genom underjordiska passager och en skönhet som är i det närmsta obeskrivlig uppenbarar sig för mig. Ett uppdrag som hänger kvar från förr, är detsamma även i det här livet- i den här inkarnationen: att föra fram den sanna sexualiteten i ljuset. Att göra den sanna sexualiteten tillgänglig för alla själar.

tisdag 24 december 2013

Den sanna sexualiteten.

Den sanna sexualiteten börjar i hjärtat, den börjar med att vi tar vårt ansvar över våra känslor och integrerar själen i kroppen. Att vi känner oss själva, att vi lär oss känna alla våra känslor som tumlar runt eller sitter fast i vår fysiska kropp. Att vi tar ansvar för oss själva och lär oss att leda vår fysiska och sexuella energi. Det gör vi genom att känna oss igenom allting som händer i den sexuella sessionen. Alla bilder och fantasier som vi får i vårt huvud i samband med sex har ett känslomässigt ursprung. Känn känslorna bakom dessa, lär dig att bli lika närvarande och sensitiv som du är när du mediterar uppåt. Ta lika mycket ansvar, jobba på att rena och förstärka den gudomliga kanalen som går ned genom jorden.

För att den sexuella kanalen skall öppna sig helt, visa sig och vara tillgänglig för oss måste vi arbeta på den, vi måste fokusera oss på målet som är den sexuella källan som väntar oss vid vägens slut. Alfa och Omega, alltings början- alltings slut. Livet som uppstår och blommar i den fysiska materien. Alla kan vi få en magisk, men ändå jordisk och andlig kontakt med den skapande materien där livet uppstår på jorden. Vi lär oss känna oss själva. Det blir annars en väldigt grund och ofokuserad sexualitet som bara handlar om att återuppleva trauman från barndomen, återuppleva undertryckta känslor och präglingar som sitter i oss alla. Kanske känner vi oss trygga med det, det är allt som vi vet och allt som vi i bästa fall kan hoppas få utav vår sexualitet. Vi nöjer oss för vi vet inte vad som väntar när vi går djupare, vi kanske inte ens vet att det är möjligt, vi kanske inte har tillgång till några metoder eller verktyg. Men faktum är att alla, precis alla kan nå sin sanna sexualitet. Och njutningen, upplevelsen, intensiteten, insikten och det varma välkomnandet som vi då får tillgång till överträffar alla våra tidigare förväntningar om vad livet kan erbjuda.

Det handlar om mod att våga men också om att valet att vilja. En oövervinnelig vilja att gå till botten med det gudomliga mysteriet på jorden och ta bort alla de präglingar och blockeringar som sitter i vägen för att själen skall kunna resa i sanning genom materien. Vi behöver arbeta med att öppna alla våra chakran, precis som vi gör när vi mediterar uppåt bör vi göra när vi mediterar nedåt. Först och främst måste vi ta ansvar för våra känslor och inte ta ansvar för någon annans känslor, sexuella energi, önskemål eller inriktning. Vi måste själva ta ansvar fullt ut för vår sexuella energi och leda den upp genom kroppen från rotchakrat- till naveln för att sedan under extas låta den mynna ut  i hjärtat. Sittandes i meditation kan vi sedan dra den ännu längre upp i ajnacentret, (treje ögat), så att den omvandlas och förädlas till den eviga ungdomens källa på jorden, Shamballa.

När hjärtchakrat, navel-och rotchakrat är öppet är också porten till allt vad vi behöver veta öppen och vi kan resa genom materien till tidigare liv. Ner till "Hades" i underjorden och få undervisning i hur vi kan expandera i sann kärlek och förhöja vår vibration i den mänskliga evolutionen. Men vi får göra jobbet själva, ta ansvar för och bevara vår sexuella energi. Och vår självklara integritet.Vi måste dra alla de gränser som vi behöver, stå upp för oss själva, andas och vara närvarande. Känna alla de gamla mönster, känslor, präglingar och blockeringar som finns där.

Det är upp till var och en av oss att rädda livet på jorden, att på detta sätt värna om och skydda vår miljö, och moder. För när människor tar ansvar för hela sig själva reser vi oss ut ur askan, ut ur allt mörker och lyfter oss från lägre vibrationer. Vi kan bara ge kärlek, upplysning och glädje till allting som snurrar i samklang runtomkring oss.

måndag 23 december 2013

Idag firar jag dig.

Mitt hjärta sjunger för dig konungarnas kung, jag har blickat ut över horisonten och kan än en gång vara i ungdomens dagar. Du ledde mig rätt och jag förstod först då hur stor du var. Du är med mig överallt fastän jag inte kan ha dig kvar. Du är större än störst och jag själv diar fortfarande vid moderns bröst. Du dog på korset för min skull, broder av bröder och sonen av söner. Jag förlät och föddes på nytt då jag accepterade att du var ingången till evigheten. Du gjorde mitt hjärta tillgängligt för var och en som vill ha evig frid. Du överlät Kristusmedvetandet som finns i var och en av oss och överlevde för all framtid. Du dog på korset för min skull, fastän jag var blind och stum av sorg. Och nu kommer du åter. Mitt hjärta sjunger för dig konungarnas kung.

söndag 15 december 2013

Och jag har förlåtit den gamla tiden på jorden.

I morgon väntar mig guld, gröna skogar, vitmossa och vita liljor när jag kommer hem till Maria Magdalena grottan. Vännerna står på kö för att gratulera mig då rädslan och motståndet har släppt för historien kommer inte att återupprepa sig själv. Jag blir mottagen med brinnande ljus i de mörkaste delarna av grottan, i mitt eget inre och förflutna. De mörka skuggorna som syns på väggarna är märkta av tusentals år av tillbedjan, hemlängtan och av den ljusaste glädjen i violett, ljusblått och kobolt. För sorgen, tungsintheten och svårigheterna som jag upplevde då kommer inte att vara de samma idag. I kyrkan och grottan brinner nu tiotusentals ljus för vår skull, som jag satte ett frö till att bära och brinna i mig själv. För dig och för mig kan jag åkalla kärlek och förlåtelse på plats, jag kan välja att stå för min sanning ännu en gång. Jag kan välja att stå för min sanning. I grottan bor nu ett mjukt och vänligt, varmt, välkomnande troll som nuförtiden har släppt sitt gamla groll. Med allt beskydd som bara himlen kan ge. Och jag har förlåtit den gamla tiden på jorden.

måndag 9 december 2013

Glamour.

Jag vet inte vem jag skall vända mig till, vill stjärnorna höra min längtan, min sköra sköna längtan som vill jubla i världen? Tillsammans med dig, du som vet vad vi vet och betyder. Du som lyser upp mig, ser mig och som solen reser med mig vart jag än går. Jag vet vad jag får men inte hur länge jag använder mig utav dig för att få min vilja fram. För att jag skall kunna vara i glitter och glam, på färden. En stund på jorden.

torsdag 5 december 2013

Sexuella präglingar.

I sexualiteten finns präglingar men det finns även det faktum att vi kvinnor tar ansvar för mannens sexualitet, detta speglar sig i hur vårt samhälle ser ut och hur vi ser på sexualiteten i vårt samhälle. Kvinnorna har lärt sig att se på sin egen sexualitet med en manlig lins, de ser på sig själva och har en självbild när det gäller sexualiteten som mannen har skapat. Mannen är inte heller vinnare i den här konstellationen. Mannen har allt att vinna då det kommer till den sanna sexualiteten, då kvinnan lär sig att behålla all sin sexuella energi slipper han styras av de präglingar som han i sin tur bär på.

Många kvinnor bär på enorm ilska, frustration, hat och ren skräck i sin sexuella kanal som endast är åtkomlig om hon känner sig igenom sina sexuella sessioner. Dessa känslor sätter sig som klägg och täpper till gångarna som leder till den sexuella källan och kärnan som ligger till grund för hennes sexuella natur. Som är en åtkomst till alla naturrikena, fruktbarheten, och som leder till evigt beskydd av alla mänskliga boplatser, till fred och harmoni mellan sönerna och döttrarna i människoriket. Det är genom freden i sig själv kvinnan kommer att leda oss alla till uppenbarelsen och upptäckten av evigt liv på jorden, hon kommer att återerövra makten i sig själv.

Många kvinnor sitter på en prägling som ligger längst in och längst nere i sexualiteten som blockerar åtkomsten till den sexuella källan, som säger: "jag betjänar den maskulina sexualiteten". Även mycket långt komna kvinnor i den andliga upplysningen kan ibland ha mycket svårt att i hängivenheten inte ge sig själv fullt ut till mannen, ge av hela sin sexuella källa och energi till ett system där den enbart ställer till problem och inte gynnar en fruktsam utveckling på jorden. Kvinnan måste lära sig att stå kvar i sin kraft, behålla sin energi och styra över vad hon ger och vad hon släpper in.
Flertalet kvinnor har inte den programmering som säger: "jag har makten över min sexualitet", "jag har makten över min kropp" eller: "jag har makten över mitt kön. Dessa präglingar läggs till av själen då den sexuella kanalen är öppen, ren och rensad från diverse känslor som skuld, skam, skräck, ilska och hat.
Hon måste lära sig att vara kärlek, vårda kärlek och att hänge sig själv till kärleken och ingenting annat. Denna frågeställning och detta språk kommer till fullo att bli till klarhet när hon har kommit över den tröskel och programmering som säger att hon skall ge bort sig själv och sitt hjärta när hon blir förälskad. Först när hon kommer över detta altare kommer hon att ställas inför rätta och konfrontera sin sanna sexualitets källa och ursprung.

När en kvinna kan släppa sin undergivenhet, (som jag tog upp i föregående inlägg), när hon kan erkänna fullt ut att hon har makten över sin sexualitet och makten över sitt eget kön, så är hon befriad och kan hantera sitt liv och alla situationer som hon ställs inför med en helt annan sorts medvetenhet än den hon gör idag. Hon blir klar och tydlig med vad hon vill och viljan kommer från ett kollektiv som vill öppna hjärtat hos alla människor. När hon kan känna att hon är lika mycket värd som mannen fullt ut i sitt undermedvetna, (som nu är medvetet), när hon kan behålla sin egen sexuella energi och när hon tar ansvar för den sanna sexualiteten, är hon fri. Då kan hon synkronisera sig med de stora massorna och bidra med sanningen i sitt hjärta och storslagna energisystem, hon kan förhöja sin vibration och leda sina systrar ut ur den mörka tidsåldern på jorden.


Präglingar.

Vad ligger i kvinnans natur och vad sitter i hennes kropp och/eller energisystem som präglingar? Präglingar är kollektiva programmeringar som vi alla bär på och kvinnan bär på en hel del av dessa som hindrar och försvårar möjligheterna för henne att komma fram i samhället/gruppen. Som försvårar möjligheterna att vara sig själv fullt ut och ta för sig att det som hon vet tillhör henne. En prägling som jag har släppt som har försvårat livet för mig och som framför allt försvårat mötet med mannen är en programmering som sade att "att jag är mindre värd än mannen", och det är en kollektiv prägling. Det spelar ingen roll hur vi arbetar eller hur  mycket vi slåss i vår feminina kraft om vi fortfarande bär på en sådan programmering i vårt undermedvetna, det kommer att sabotera för våra möjligheter att ta för oss, framför allt inom vården där jag har arbetat ser jag att massor med kvinnor lever med och följer denna prägling. Även om man vill komma fram, ta för sig mer, tillåta sig själv en hög lön och en skälig ersättning för sitt arbete så motarbetar präglingen oss, vi blir diffusa, otydliga och inte lika klara med vad vi kräver. Och ingen tar oss riktigt på allvar eftersom att vi inte gör det själva fullt ut. Någonstans inom oss så finns ett tvivel på att vi faktiskt är lika mycket värda som männen, som ofta väljer andra yrken där han definierar sitt värde på ett helt annat sätt.

Det finns ett par stycken revolutionerande präglingar som sitter hos oss kvinnor som vi måste ta oss igenom om vi vill lyfta oss till en högre nivå  i  världen, om vi vill lika självklart se att det är vi som styr över materia, att det är vi som har makten och att vi är värda att ha det allra bästa. Om vi vill möta mannen naket och ärligt utan ett energisystem som går igång med data programmeringar som styr våra känslor, tankar och handlingar. Jag tror aldrig någonsin att vi kan ta någonting från någon annan, framför allt så kan vi inte ta tillbaka vår makt ifrån mannen, vi har själva lämnat ifrån oss makten och måste återta den inom oss själva. En kvinna kan gå in flera olika tillstånd när en man kommer in i rummet, många går i sitt undermedvetna in i total och hängiven underlägsenhet, detta är ett bastillstånd, som ligger djupt och ligger till grund för alla de andra reaktionerna. Denna undergivenhet har sitt syfte att ställa sig in hos mannen, vara honom till lags, blidka honom och tillfredsställa honom på olika plan, ge honom energi. Den härstammar från rädslan för våld som finns i oss som en kollektiv prägling, vill inte råka ut för mannens missnöje och vi går igång på alla dessa olika reaktioner, det styr våra handlingar och vårt sätt att agera i mötet med mannen.

Nästan alla kvinnor har också kollektiv ilska, motstånd och hat mot mannen i sitt undermedvetna, en del kvinnor har så mycket motstånd och ilska mot mannen i sitt undermedvetna att de får mycket svårt att attrahera män i sitt liv, att ha en relation med eller att ha som vänner. Dessa kvinnor har ofta haft problem med sin pappa i sin barndom men hatet, ilskan och fruktan finns också där för oss andra kvinnor även om vi inte ser tydliga spår av detta i vårt liv. Denna gemensamma hop av undertryckta känslor kan aktiveras i mötet med mannen och skapar en barriär mellan oss. I ett kollektiv av kvinnor kan detta energimönster slås på och skapa negativ energi. Vi når inte riktigt fram, vi skapar avstånd, tvivel och ifrågasättande, vi vill inte tro på mannen fullt ut. Vi kan inte heller släppa in mannen på riktigt i vårt öppna hjärta.

Vi kan alla arbeta med dessa präglingar i den personliga utvecklingen, om vi vill ha ett naket, ärligt och fruktbart möte med mannen på alla plan så är det upp till oss att skapa ett nytt rent och genuint energimönster som våra senare generationer kan följa. Kvinnor kopierar sina mödrars negativa kollektiva mörka erfarenheter som handlar om ren överlevnad för släktet. Vi har emellertid kommit så långt nu och i det andliga uppvaknandet kan vi lossa de sista svåråtkomliga präglingarna som sägs ligga i, eller vara vår natur.
 


onsdag 4 december 2013

Karma.

Karma, jag tror på karma, både när det gäller mig själv personligen men också när det gäller mitt land. Jag tror inte att man kan bete sig hursomhelst, varsomhelst och förvänta sig att ens handlingar inte skall komma tillbaka till en själv. Eller mot ett land om det är ett helt kollektiv av människor som utför förnedrande eller förtryckande handlingar gentemot en annan befolkning. Jag ser också kopplingar till att om ett land förtrycker sina kvinnor, om kvinnans sexualitet förtrycks, så mår ofta hela landet väldigt dåligt. När man tittar på länder som säljer sina döttrars och kvinnors sexualitet så ser jag ett direkt motstånd från Moder jord. Jag tror att kvinnans sexualitet är i stark förening och förankring till jorden och materien. När kvinnan är fri och i synkronisering med sin sanna sexualitet beskyddar hon också jorden då hennes energi står i direkt kontakt med den. När hennes energi kapas och rycks upp med rötterna förlorar vår moder det beskydd som hon så väl behöver. När jag bodde i Asien kände jag en man som tittade på de svenska män som köpte unga thailändskor med avsky i blicken och han sade: "även om de tror att de kan bete sig själva hursomhelst nu när de har kommit hit så kommer de inte komma undan sitt karma och det kommer att vara alla svenskar som får betala." Naturen tillåter inga människor att vara så här grymma, det skulle kunna vara deras egna döttrar. Du kommer att få se, en jättevåg kommer att spola bort allt det här, havet kommer att hämnas. Jag trodde inte på det här men han sade att alla många thailändare vet om det här, det händer minst en gång vart 100 år. Och det var ju vad som hände sedan, jag undrar hur många svenskar som kopplar ihop det här med hur våra landsmän faktiskt har handlat och behandlar andra i detta främmande land? Vissa säger att karmat slår till snabbare då vi är utomlands och långt borta från det kollektiva svenska medvetandet. Jag tänker också på tyfonen i Fillipinerna, de dras ju med samma sexistiska problem med sina döttrar, männen vill äga och sälja sina döttrars sexualitet, den naturliga kopplingen och beskyddet till jorden försvinner. Människan finner sig maktlös mot moder jords frisläppande av negativ energi.        

tisdag 3 december 2013

Thailand.http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/sannalundell/article12196223.ab

Nu kanske jag är tjatig, men ca: 20.000 svenskar kommer att fira jul i Thailand. Mer än 400.000 svenskar åker dit varje år. Jag har bott i Asien, jag vet hur asiater ser på detta land, det är känt i Asien som att vara ett sexland, dit man åker för att köpa sex. Där fäderna säljer sina döttrar till ett billigt pris, många asiater tror också att det bör vara så, det är bra att pedofiler och andra våldtäktsmän har någonstans att åka till där döttrarna och i viss mån sönerna är relativt billiga att köpa. Så att de slipper förstöra människor på hemmaplan och hamna i fängelse för sina böjelser. När jag bodde i Singapore fick jag ofta frågan varför vi svenskar åker till Thailand hela tiden? Är det för att ni inte kan ha sex hemma, är det för kallt? Jag skämdes så och fick svårt att förklara varför mitt folk åker till den mest ökända platsen på jorden när det kommer till prostitution av barn och ungdomar. (Ändå har de en lag som förbjuder prostitution?) Moment 22, hur går den ekvationen i hop? Detta land har vi alltså valt att fira jul i, samtidigt som vi svenska kvinnor har frigjort oss så åker vi nu med våra män och barn till detta paradis? Där sexuellt förtryck är vardag, påtagligt och synbart varje dag. Är det bara jag som ser med öppna ögon här eller är det okey att stödja ett land som behandlar sina barn och kvinnor så? Varför talas det så lite om denna fråga, hur kommer det sig att vi väljer att blunda och inte låtsas se? Hur frigjorda är vi svenska kvinnor? Är det bara skönt att förtrycket drabbar någon annan och inte oss själva? Är vi så grymma? Eller fortfarande så förtryckta själva, att vi inte ser klart på situationen? Obs! Artikeln är från 2010. Det talas väldigt lite om den här saken, skönt att ligga på en billig strand, bli servad och inte låtsas se.

lördag 30 november 2013

Är det kränkande för dig?

Är det kränkande för dig om jag tar emot dig och din familj på Arlanda, berättar för dig och din familj om vilka vi är som bor här och vad vi tror på? Om vad som är viktigt för oss, vad vi är stolta över och om våra fantastiska söner och döttrar som är fria att välja vem de vill leva och älska med? Är det förnedrande för dig att jag ber dig att respektera din dotter för nu när hon kommer att bo i det nya landet är hon fri, fri att välja sin make, pojkvän, sina skolor och arbeten. Hon är fri att tänka och tycka vad hon vill och vi vill helst att du skall respektera henne för det, hon kommer i sin tur att respektera dig för att du har lagt bakom dig de gamla seder och bruk som vi kallar för förtryck här. Är det okey för dig att när vi ger dig frihet, möjlighet till arbete, socialt skyddsnät, skola, vård och omsorg att vi också ställer samma krav som vi gör på oss själva som är födda här? Är det fel att både ge rättigheter och skyldigheter? Kommer du att göra motstånd mot mig om jag vill att dina söner skall lära sig att respektera kvinnan i alla hennes fria former så att de också skall få möjlighet att gifta sig av kärlek? Kommer du att förstå mig när jag förklarar för dig att det är något som är viktigt för oss och att det är något som vi är väldigt stolta över: den kvinnliga frigörelsen, respekten för den feminina sexualiteten? Och att vi önskar att dina döttrar skall få ta del av den och lära känna sin kropp, att de också skall få en möjlighet att njuta utav sig själva, simma, yoga, dansa och älska? Skulle du kunna förstå att jag vill dig väl, att jag respekterar din tro och religion men inte samtycker till de gamla kulturella sedvänjor som finns där du kommer ifrån, att jag vill bevara det som är vackert, sunt och sant för mig? Jag skulle vilja prata med dig, bjuda hem dig, skratta och gråta med dig, lära känna dig och lyssna till dina historier, men de kulturella skillnaderna som tystas ned i dag är alltför stora, det skapas segregation av att jag inte ställer krav, är tydlig med mina önskemål och drar gränser. Gör jag det så kan jag släppa in dig på riktigt och bjuda på den som är jag. Den nya människan som du har kommit hem till och de nya värderingar som jag tycker att du får försöka lära dig att respektera. Så skall jag göra mitt allra bästa för att respektera dig, din religion och din familj. Jag tror att du skulle kunna förstå mig och klara det här galant om jag följde dig och din familj den första svåra tiden av invänjning i allt det nya. Följde dig, din fru och dina barn som en kontaktperson som kunde förklara, översätta, visa och vara en länk mellan alla olika instanser som du kommer i kontakt med. Men frågan är om mitt eget folk skulle kunna se att en ordentligt genomförd integration är någonting som är helt motsatsen till rasism?

fredag 29 november 2013

Maitreya.

Aldrig har jag varit så rädd att jag skakar av skälvningar inombords, rädd för mitt eget skapande, rädd för att vara i trösten och för att vara den enda rösten. Vi är en minst en miljon söner och döttrar nu och vad gör det om en sökare finner dig för att du brinner i bröstet? Det är det vackraste nu som kommer fram, som föds i kramp, vånda och rädsla. Att födas har aldrig varit din starka sida. Till och med rädslan är kärlek och lämnar kroppen när den luckras upp av Neptunus drömlika illusion och fantasifulla farvatten. Du håller tonen och du lämnar inte tronen för en sekund när du låter dig letas efter av andra själar och ledas av den enda sanna Gurun och Guden. Maitreya.  

Jag är i friheten.

Jag är i friheten att skapa i mitt eget land. Här är jag först och störst, en outsläcklig törst och önskan om att brinna större, starkare och skapa oreda, en mer färgsprakande brand i orange och violett för alla utleda. Jag kliver ytterligare ett steg uppåt i trappan, knyter nya vänskapsband och drar kappan närmare kroppen och myser med månen. Min mamma har varit här hela tiden, hon har inte lämnat mig, det var jag som slutade amma och lyssna på henne i vinden. Det var jag som slutade tillbe min själ, slutade att lysa och leda min egen sexualitet. Jag kan ändra riktning och jag kan vara väl bemött men jag kan inte ta tillbaka den kreativa explosion av energi som redan har fötts, de eroderade mönster av evolutionens och revolutionens känslor som står för dörren. Jag säger välkommen in i vänlighetens varma och vänskapliga vibration. Som är någonting helt annat än en vass och vriden vetenskaplig tradition.  

Hon är född fri.

Om det finns något som alla vet, som egentligen inte är någon hemlighet skall jag ändå fortsätta tiga, vara tyst och inte säga ett knyst? Utan att belysa problemet kan jag inte göra någonting åt saken och under de dyrbara kläderna är kejsaren väldigt naken. Han skyddar sig mot skuld och skam för vem vill väl komma fram och vara den nya tidens väktare som väcker frågor som kräver engagemang. Nej, vi lämnar allt tills det faller, jag kan inte få nog av Husby kravaller och vill inte tala högt om hur jag integrerar och inspirerar en främling så att rättighet och skyldighet kan ljuda lika enligt lagen. Jag kan inte tala om för en främling att jag vill att han skall respektera mig, sin egen kvinna och sin dotter när de kommer till mitt land. För jag har dömt ut mig själv som rasist eller fascist, allting är så himla trist, och risken finns att jag samlar i hop alla som kommer till mitt land och skapar ett nytt Auschwitz. För precis så djävla hatisk, manisk och kaotisk är jag. Jag kan inte lära ut mitt sätt att respektera kvinnan eller barnen på för jag är redan brottsling i mitt eget land, förmodligen har jag onda avsikter och går i SD:s ledband. Jag kanske blir avskydd, baktalad och bespottad. Ja, hur gick det nu med tysthetslöftet, jag skjuter vilt med pennhölstret som jag har vid höften: Jag har rätt att älska med vem jag vill, gifta mig med vem jag vill och gå genom parken i förorten på natten. Jag har rätt att se min dotter respekteras av gängen och i skolan, jag har rätt att låta henne ta del av den värdefullaste skatten: Hon är född fri.

torsdag 28 november 2013

Det finns ett land för mig.

Det finns ett hav, en stad och ett land för mig. Det finns en strand av guld och sand där vinden viskar mitt namn och strör de gyllene kornen som skingras, får mig att föryngras och se att du fortfarande är med mig.  Det finns ett hav, en stad och ett land för mig. Även då jag vägras kontakt och inte känner månen och modern i vinden. Då jag fäller tårar av sorg även fast jag förstår att du är kvar. Det finns ett hav, en stad och ett land för mig.

tisdag 26 november 2013

Jag ser mig själv.

Jag ser mig själv som väldiga varma vågor som kramas av sand, jag ser mig själv som ljusets systrar och bröder gör på tu man hand. Jag ser mig i min tid i vildhet, vilsenhet, bitterhet och förtvivlan. Längtans lustar som försvann i en karavan i dimbanken över stad och land. Jag släpper taget om mig själv och ser mig som jag är nu, accepterar rädslan som inte vill ge med sig. Jag kan inte krampaktigt hålla kvar någonting som inte vill vara här. Jag har försökt förtränga mig själv och mitt ljus. Jag ser mig nu genom dimridån framför sanningens  hus.

Tomas Eriksson 1640 och N.N.

Erik Tomasson och Tomas Eriksson, Tomas Olofsson och Olof Tomasson, söner, bröder och bönder med bondens längtan, som stred sida vid sida i mörkret med vintern, vinden och kylan. För närheten, nära och kära i Norsjö hemman, Västerbottens län för flera hundra år sedan. Innan tiden då traktorn, radion och plogen fanns, då jag var någon annanstans och dansen på logen vanns med en midsommarkrans. Jag undrar om Tomas Eriksson min anfader har någonting att säga till mig som en röst från det förflutna, jag undrar vem hon var den där okända anmodern som titulerades med N.N.? Fick han någonsin göra sin röst hörd och fick hon någonsin uppfylla sin dröm? Jag vet inte vem du var eller vem du älskade, vad jag vet är att du arbetade hårt, gifte dig ung och fick många barn. Och att ett av alla dina barnbarnsbarns barnbarns barn är jag och min son, kan du känna min hälsning och hyllning till dig genom tiden och evigheten, fast du är långt härifrån?


Jag skulle kunna se dig.

Jag skulle kunna se dig. Jag skulle kunna ha dig. Vi skulle kunna leda oss tillsammans genom slummen, slaggen, daggen och dimman. Genom de ekande tomrummen i slottets torn och den kaotiska timman och tiden på jorden. Jag skulle kunna se dig. Jag skulle kunna ha dig. Jag skulle kunna älska dig bortom kontrollen, som en utslagen blomma i sårbarheten med ståndare och pistill. Jag skulle kunna älska dig, krama dig hårt och vara tätt intill. Vi skulle kunna ha den här världen tillsammans, leda oss genom de efterlängtade och efterlevandes ättlingar av rätt, sanning, lögn eller fel. Vi skulle kunna ha den här dagen tillsammans, jag skulle kunna komma först, vara störst och ändå släcka min törst tillsammans med dig, vid ditt bröst. Jag skulle kunna se dig. Jag skulle kunna ha dig.

I have a dream.

Jag förstår inte varför det är så förbjudet och tabu att diskutera invandringspolitiken? Under det här gångna året så har jag pratat med massor utav människor som har hållit med mig, de har också berättat att överallt ute i stugorna så finns det människor som tycker att vi har misslyckats med den svenska integrationspolitiken. Överallt i landet så finns det människor som är arga, upprörda och oroliga för hur det kommer att gå, vi har sett upplopp i förorterna, misshandel, våld och förtryck. Vi förstår att det kommer närmare, vi pratar alltmer med varandra men sällan öppet, klart och tydligt. Vi är rädda att stå för vad vi tycker, vi är rädda för att våga sticka ut, vi är rädda för vad de andra kan tänka om oss, men mest rädda är vi nog för att vår egen grupp skall tycka att vi är rasister. Någon som tror att andra människor från andra kulturer är svaga och sämre än oss själva på något sätt. Vi svenskar är för gulliga, vår största rädsla är att någon i min egen grupp skall tro att jag inte älskar min granne, så långt har Martin Luthers och Lennons budskap kommit. Och det är bra!
Men nu kommer ett till, om jag verkligen skall älska mitt barn, min granne eller mig själv på riktigt och fullt ut, så handlar det väl också om att jag skall ta hand om och se till alla delarna av mig själv?
Om några i min familj, (samhället), far illa, av arbetslöshet, utanförskap, överfall, våld eller förtryck, så skall jag väl ta ansvar och göra det som jag kan och det som faktiskt krävs av mig i sann kärlek? Skall jag bara stå och se på då ungdomar inte får något jobb, då män från främmande kulturer gifter bort sina döttrar som är 16 eller 18 år till gamla gubbar? Ja, det sker här, på platsen där jag bor! I Sverige.

Skall jag stå och se på då döttrar från andra kulturer inte får ha något rättighet överhuvudtaget över den egna kroppen eller sexualiteten? Skall jag bidra till att månggifte återinförs i Sverige? Är det rätt att gamla svenska snuskgubbar åker i väg till Thailand, gifter sig med unga Thailändskor, tar de med sig hem och förtrycker dem? Skall jag bara acceptera att jag måste vara rädd för mitt liv och för att bli våldtagen då jag går hem på natten i Stockholmsförorten? Är det ok att skolflickorna kalls för horor av de stökiga förortsungdomarna? Skall jag acceptera allt detta för att jag är rädd för att kallas rasist? Skall jag acceptera detta för att jag är rädd för att kallas feminist? Nej, vet ni vad! Jag älskar alla människor med hela mitt hjärta och jag försöker ta ansvar för hela mig själv och därmed för hela min familj, jag är inte rädd för att kallas rasist eller för delen feminist. Jag tycker att vi alla skall ta vårt ansvar och diskutera invandringspolitiken nu, men inte för att vi är rasister utan för att vi verkligen älskar alla människor och för att vi vill ha en säker, trygg och kärleksfull uppväxt för alla nu. För svarta, vita, röda, gula, tjocka, feta, smala, fula och vackra människor.    

fredag 22 november 2013

Jag vill leva.

Fan! Jag vill leva! Jag vill föra, förföra och låta mig förföras i den sanna sinnliga sexualiteten. Nu är det min tur att utforska integriteten, informera allmänheten och aktivera maskuliniteten hos mängder av musor, människor och "men in black". Fan, jag vill leva och leda, det här är bara så djävla för djävla roligt! Det är ju tämligen troligt att jag har hållit mig vid liv och gått med jättars kliv bara för att ta mig fram till denna sjätte dagen då det sjunde inseglet av sanning och konsekvens, orsak och verkan, rättvisa skipas och kärlek visas på naken scen, hörs på bärbar universell radio som en siren, och människorna når de första ljusklara, optimala, strålande mentala mandala-kontakterna.
Fan! Jag vill leva, detta överträffar ju allting som jag tidigare har vågat drömma om, allt som jag tidigare har vågat drömma om, detta överträffar drömmen. Livet överträffar drömmen!

Jag är i mötet med den sanna mannen nu.

Jag är i mötet med den sanna mannen nu, den som ser saker som de är och lyssnar till sitt eget hjärta och sina sanna sexuella känslor utan besvär. Den som blomstrar och inte konstrar, som låter mig flyga och behålla min åtråvärda kontakt och kontrakt med månen som speglar mig på pricken, så lik mig som bär. Som låter mig skifta i färg och nyans, tona in mig med stämgaffelln i min högsta ton och skina i mitt sensuella snäckskal. Som låter mig lysa och ledsaga min egna storslagna och sanslösa Gudfruktiga mumsbit in i den naturliga sinnligheten. Som älskar mig bortom saknaden, trånaden och bortom kriget som pågått så länge mellan könen, längre än vad Sirenerna själva och Odysseus kan dra sig till minnes. Någon man som är stor nog att inse sin fulla potential och kapacitet att älska bortom och bakom alla tänkbara skiljelinjer, osynliga väggar och kontrollerade former.

torsdag 21 november 2013

Jag är medskapare.

Jag är medskapare till mitt eget liv, min egen fotbollsplan och till min egen hellyllearena med atmosfären öppen och närvarande av Sirius segerljus som ljuder som en ångloksvissla som skär genom luften och väcker allt levande. För bekräftelsen är här, berättelsen är här och honom jag håller så när och kär har äntligen börjat att ge sig till känna, brusa, busa, bocka och niga. Genom tid och rum, alltid genom tid och rum och jag har fortfarande inte vett och etikett nog att tiga, vara dum och stum. Nej, jag har kanaliserat ut allting och ännu mer ändå som inte skall vara här, min fader, min skapare och jag är lika som bär. En tomhylsa släpptes från bältet och rånaren rymde fältet när han såg att ljus kan vara, bäras och ägas av ljus, rent ljus. Vart skall du gå nu och vad skall du göra åt insikten att allting, precis allting finns inom dig själv och innanför ditt egna universum? Vad kan du göra nu annat än att vara acceptansen av ledarskapet som solar sig i glansen så sockersöt som du är, gnistrar och sprakar som självaste Brigitte Bardot på månskenspromenaden.

söndag 17 november 2013

Bara för mig.

Jag är i trösten nu, jag är i mötet med mannen, mannen som jag skrev om, mannen som tilltalar mig, som ser mig, som ger mig: glädjen att vara annorlunda än den kvinna som han är van vid eller som samhället har format till den som hon är utan att själv veta om det. Eller att söka rösten och trösten inom sig själv och inte utav någon annan. Jag sökte fortfarande efter tröst vid moderns eller broderns bröst utan att veta, att det fanns i min egen röst, i mitt bara bröst. Bara för mig, bara för mig, bara för mig.

Jag vill vara med någon annan.

Jag vill vara i talbarheten med någon annan, jag vill vara med någon annan i Finnforsfallet av ord, musik, grammatik och förlösande dramaturgi. Jag vill vara med någon annan då det blixtar av sorg, vrede och uppdämd skapar förmåga, då det dundrar av demoner som faller, då kaskader av färg kastar på ljus på väggen, vägen, och de andra bedömer vad har gjort. Jag vill vara högst, störst och mest tillsammans med någon som är precis som jag, någon som har fastnat i bedömningen som om det vore en ond varelse i en elak skog full av vassa tallar, när det egentlig är ett snällt, varmt och välkomnande Mumintroll som bjuder på te under busken. Att vara bedömd är ingen ond handling, Jag har fortfarande kvar makten och kramen hos mig själv.
Men jag vill vara med någon i denna forsande flod av att vara eller att icke vara, jag har talbarheten och de onda tallarna har förvandlats till goda i etern. Jag har kvar lyckan som en sann smed, att leva för att lära och att leda min här in i denna ljusets sfär.
Men jag vill vara med någon annan när löven faller, blommorna vissnar, folket tisslar och tasslar. Jag vill vara med någon annan i skrivandets, varandets och skapandets ädlaste konstform.

fredag 15 november 2013

Jag kan ha dig, jag kan äga dig.

Jag kan ha tillståndet av att "må-bra", jag kan ha tillståndet att vara eftersökt, eftertraktad av miljoner läsare och knapptryckningar på Internet, jag är inte längre förföljd med risk för att ta mitt eget liv eller för att få en annan man, människa eller hund att ta sitt liv. Jag är inte risken att förlöjligas, förminskas, hånas eller för att trånas efter av karlarna som bara vill ta av mina trosor inför miljontals systrar och bröder på tv-apparaterna världen över. Så släpper jag mitt motstånd.

Jag kan ha tillståndet av att: "må-bra", att spegla störst utan att vara dryg och blyg, fri från oviljan att leda människor, då det fria valet och den fria viljan fördes bort i dammet under hovar och vapenhot i Samarkand. Jag kan välja att vara fri från skulden som jag kände mig skyldig att bära och nära.

Jag kan välja att ha och att äga:  "Jag-mår-bra-", jag är inte tokig som tror att jag kan "må- bra", att jag kan vara där högst under din himmel var dag, stråla och lysa. Skulden kan betalas just precis på detta sätt, att synas. Jag var en dåre som trodde att jag kunde betala min skuld med lidande. Jag kan ha dig. Jag kan äga dig: mitt "må-bra"-tillstånd. Så kräver jag min framgång.  

onsdag 13 november 2013

Jag är satt på den här jorden.

Jag är satt på den här jorden för att få sanningen
att komma fram,  
jag är satt på jorden för att få skammen att falna.
Jag är satt på den här jorden för att bli omtalad
och för att få skulden och gulden att svalna.

Jag är satt på den här jorden för att bli bedömd, 
motsatsen till att vara gömd och glömd. 
Jag har satts här för att bli baktalad,
för att använda mig av min rätt att tala.

Så när du känner dig omtalad, baktalad
och bedömd,
hylla detta för nu är du på väg att bli berömd.  fredag 8 november 2013

Vi är redan på insidan.

In skall vi en efter en, vi söker oss till skolor, arbetsplatser, vårdinrättningar och arbetsförmedlingar. Vi vet att samhället måste förändras inifrån och det är precis det som vi gör just nu, här och nu, inom oss själva. Vi släpper in oss i helheten, vi känner oss älskade i tillhörigheten, i gruppen, i samhället. Vi känner att vår sanning och vårt ljus vill höras och förföra de gamla maktstrukturer som hanar på höga hästar eller magistrar med stränga smilband har smitt. Vi tänder ett ljus tillsammans och ber för vår delaktighet, vi ber och önskar oss in i riksdagen, in i kärleksbankerna när urkundsförfalskarna har fått frälsning, in i skolan så att vi kan se och ge vår kärlek till alla ljus som sitter där.

Vi ber för våra hjärtan, för att våra medsystrars och bröders hjärtan skall öppnas och släppa in oss som otåligt står på utsidan och vill in. För att förändra landet till en vackrare plats att leva i, där människorna är lika mycket värda och alla får lära sig att älska sig själva och lyssna till den inre rösten. Och skapa ett liv direkt från hjärtat. Tänk när vi får höra riksdagsmannen och banktjänstemannen säga: "Jag är här för att ta ned himmelriket på jorden". Nu önskar vi och längtar oss in, allra längst in, till insidan av maktstrukturen.

Jag är blomman.

Jag är blomman,
jag växer
och njuter av livet.

Jag är den glänsande kvinnan i guld,
som slingrar sig runt sanningens svärd.

Jag har tagit bladguldet från munnen,
smält det i den högsta värmen
och versionen av mig själv.
För att åtnjuta den vackraste kompositionen.

Jag har längtat mig in i synlighetens
sensationella smak.
Jag har larvat mig fram och tillbaka
länge nu på denna ofruktbara mark.

Jag har slutit en pakt,
jag ömsar skinn,
allt som stjärnorna säger
står i min makt.

Jag är blomman,
jag växer
och njuter av livet.Ljusår från att ha varit bortglömd.

Jag har varit otillgänglig för allmänheten så lång tid tillbaka som jag kan minnas, jag har varit försvunnen, gått upp i rök och gömt mig i snåriga skogar och  mörka gränder. Jag har letat efter mig själv, efter dig och efter mitt uppdrag och andliga uppvaknande. Jag har dömt mig själv så hårt för att jag ledde er fel den där gången, att jag ledde er till slutet när det egentligen skulle bli början. Det skulle bli alfa och omega för världen men det blev er egen undergång och slutet på färden. Jag har vilat från berömmelse så länge nu, jag har vilat från att velat dra i väg med er ännu en gång, för jag måste vara säker på att ni bara lyder er själva först och främst, jag måste vara säker på att ni endast gör och för fram det er egen själ har bestämt.

För jag kan inte gömma mig ännu en gång, jag kan inte längre hålla tillbaka denna vackra fågelsång som sjunger i mitt öra, för tiden är inne att förstöra de gamla invanda falska mönster av trygghet som ni kan se alltjämt utanför era inglasade fönster. Tjäna er själ för allt vad ni är värd, böj er för ingenting annat än att förtjäna kärlek på er färd. Ni är de som har kommit till jorden för att visa mig er storhet och er egen stjärnglans, nu drar vi ut i det ursprungliga och slutgiltiga kriget med kärlekens lans. Som handlar om frigörelsen, förstörelsen och förgörelsen av det gamla mönstret, det urbota tråkiga och dumstridiga monstret.

Gör sånt som ni inte vågar, gör sånt som ni har någonting emot, förändra världen till ett hett, heligt och älskande kärleksklot. Se sanningen som den är, lär er allt om framgången, motgången, frälsningen och hjärtat som ni när. Ge inte upp för ni är störst, var i modet och slit er från er förtryckta syskons bröst. Gör allt vad ni har drömt om och gör det nu, så lyser och lystrar ni till ungdomlighetens källa och skattkammare, som skimrande skiner i själen på var och en av oss som bor här. Ljusår från att ha varit bortglömd.

Jag älskar min process.

Jag älskar min process och jag älskar mig, jag har badat naken med mig själv, Hades och Zeus ljus i underjorden. Jag har mött demoner och demonstrationer av extra terrestrial. Jag har haft miljoner av beundrare och betraktare, jag har insett min del av den Gudomliga evolutionen.

Jag tackar dig som lämnar mig och jag tackar mig som lämnar dig, för nu kan jag öppet, naket och härligt hänge mig till att älska hela mig själv igen för jag har ingenting som fattas mig tvärtom, jag sitter här i sanslöst uppvaknande och inser att jag fortfarande är nio år med det ursprungliga såret öppet, värkande och närvarande. Var gång missmodet infinner sig så trycker sanningen på och älskar mig bortom kontrollen och katastrofen vill ännu en gång ge sig till känna och växa, värka fram, tills tsunamin, jordbävningen eller vulkanens utbrott är ett faktum och ingenting kan hålla tillbaka tårarna eller mängden av förbittring och försurning som har förgiftat mina vener, mitt blodomlopp och min fysiska kropp. Mitt solar plexus och mitt sanna solsystem.

Jag älskar fördämningen när den brister eller blockerar, jag älskar min process som är livet, min underbara vackra, vakna och nakna solskens sucess.

tisdag 5 november 2013

Hem.

Jag överlever i ljuset, jag är anpassningsbar till över en biljon 13 triljoner ljusår och stjärngalaxer bort. Jag kan kommunicera direkt och via själens sjungande symfoniorkester, ledsagande ljuvliga toner som alltid står på spel med alla skalor, frekvenser, kanaler och utomjordiska not- och rotsystem. Ur och skur, dur och moll. 

Stjärnskepp som navigerar och vibrerar under natthimlen i Vintergatans vänliga välkomnande, till drömmen och visionen som du höll så hårt och tätt intill, när du föddes i det levande och lekande i livet.  

Till den enda rena och klara tonen som säger att du är framme. Visionen, violinen och de andra instrumenten, alla har de en systematisk, matematisk och synkronistisk inställning till alltet. Sammanfattningen är att alla alltid vill ta med dig med hem. Alla vill alltid ditt bästa.


Charliee Lek 2013

söndag 3 november 2013

Frihetens sötma.

Jag känner sötman
av att vara fri från krig,
fri från krig mellan mannen
och kvinnan.
Befriad från medberoendet
till trossatser
som ligger utanför
min "garden of delight."

Fri från respektlöshet, osanning
och från förlegade,
förutfattade förnimmelser.
Runtomkring min atmosfär.

Alla tillstånd finns inom mig själv
men jag var tvungen att projicera,
att söka utanför mig själv först.

För att ge mig själv rätten
till evig ungdom och evigt liv.
Rätten att vara störst,
mest och högst älskad, av alla.tisdag 15 oktober 2013

Plutokraften.

Plutokraften griper tag i mig, strömmar, forsar  upp och ned i mina vener, gener och jag känner hur generositeten, skönheten, glädjen, den fria, vilda och vackra kvinnan följer med den virvlande, vinnande kombinationen. Kompositionen mellan ljust och mörkt, kvinnligt och manligt i balans och i helig synkronistisk trance. Musik och dans för älvor, strålkastare, inkastare och för givmildheten som varje sökare söker i blindo tills Plutokraften dånande ger sig till känna i Niagarafallen, då den första publikationen är publicerad. Jippie! Jag har ju varit här hela tiden i Plutogenerositetens givmilda forsande fall och i  framträdandet i framtiden, för det är ju det som är meningen med våra liv, att bli hela: manligt och kvinnligt, svart och vitt, ljust och mörkt, krig och fred. Utan eller med. Vi är enkla, hela strålande själar med tillgång till all sorts energi, inom oss.

söndag 13 oktober 2013

Rom.

Jag har varit i Rom med tystnaden som har talat som sällskap. Så fort som jag kom dit tog själen och dess högre medvetande existens över och jag tänkte eller överlade inte alls vart jag skulle gå eller ta vägen, jag följde min högre kärlek. Och kärlek var vad jag kände där, själen blev fullkomligen kär och producerade kärlek i mängder tillsammans med den heliga energi som omgav hela Vatikanen. Första morgonen gick promenaden längs Roms gator till basilikan där Påven huserar, känslan, kärleken och uppkopplingen blev total, hög och närvarande. Alla känslor, insikter, känslor och energier som finns i mig trycktes fram och jag fick tillgång till en stor del av andligheten/kristenheten som finns inom mig. Jag stod så andlös och upplevde storheten i mig och runtomkring när ett ljuståg med kardinaler, präster och teologistuderande kom gående rakt emot mig, mina ögon föll på en gammal man helt klädd i vit fotsid klänning med en klarröd leende mantel på sig, jag blev helt fascinerad och kunde inte släppa honom på en lång stund. Jag kände hur själen fick kontakt och sökte svar på en fråga, jag kunde läsa svaret i hans ljusa och tjänande energi. Jag är så tacksam för att fått ta del av och uppleva den närvaron. Det var först sedan som jag kom ut ur St:Peters kyrkan som det slog mig, mannen fanns med sitt berömda leende på alla böcker, vykort och affischer utanför, det var självaste Påven jag fick möta i Rom.

tisdag 24 september 2013

Sex och politik.

Jag känner starkt att den feminina frigörelsen, den sanna sexualitetens befrielse går hand i hand med friheten och godheten i människans politiska beslut, både när det gäller materia, barn, ekonomi och miljö. Tystnaden om det sexuella förtrycket som pågår rakt framför ögonen på oss i vårt hyllade semesterparadis Thailand och tystnaden om förtrycket som sker i vårt eget land, med burkor, slöjor och hedersmord går också hand i hand. Förtrycket mot kvinnors sexuella frihet är nära inpå, vad betyder det och varför opponerar sig inte våra starka kvinnliga politiker och makthavare?

Jag tror att svaret finns att söka i den sanna sexuella friheten som har berövats oss kvinnor i så många år i så många olika former på jorden. I och med den kvinnliga frigörelsen, i och med att hon fick rösträtt, fick tillgång till sin egen sexualitet, har vårt land Sverige gått stadigt framåt, vi har fått det bättre än det var i början på förra århundradet, vi har större kärlek, mer empati och större förståelse. Vi lever ett rikare liv. Länder där kvinnoförtrycket fortfarande pågår som värst är ofta mycket illa ute, med diktatoriska regeringar, fattigdom och stor brottslighet. 

När någon stjäl en annans människas sexualitet handlar det om ett förtryck på en mycket hög nivå, då sex är ett utav själens många och viktiga, ja, rent av nödvändiga uttryckssätt. Att stjäla en annan människas rätt till sin egen sexualitet kan liknas vid om jag stjäl en annan människas rätt till att äta när hon känner sig hungrig, äta vad hon vill, hur mycket hon vill och på vilket sätt det skall ske. Ibland på mycket destruktiva sätt, med avskyvärda metoder och äckliga smaker. Så att kropp och själ mår illa, kräks och lider. 

I många fall hos dessa kvinnor vet man inget annat, man accepterar sin lott i livet. Jag kan inte stå upp för mig själv då jag inte har någon kunskap om hur det skulle kunna vara. Jag kan inte heller stå upp för mig själv då rädsla för en dömande Gud eller man gör sig gällande. 

Jag tror inte att det tjänar vare sig mannen eller kvinnan att förtrycka hennes sexuella energi. I Sverige har vi befriat oss till en viss del och kommit väldigt långt men det sitter fortfarande kvar mycket förminskning och värdelöshet i den sexuella kanalen hos kvinnan, det gör att hon fortfarande förtrycker sig själv på vissa plan, hon har fortfarande inte helt befriat sig och lyckats komma underfund med hur hennes egen sanna sexualitet fungerar. 

Det syns b.l.a. på hur hon ser på sig själv utifrån, hur hennes inre man ser på henne, hur samhället ser på henne. Det syns på hur hon har anammat de sexuella möjligheter som samhället erbjuder henne, det syns på hur hon ständigt lockas att överge sig själv och sin koppling till moder jord på olika sätt. Hon känner inte att hon har rätt till sin sexuella källa längst därinne i djupet av sig själv. Det syns på hennes tystnad, hennes förlorade integritet, hennes ovilja att stå upp för sina medsystrar där förtrycket är påtagligt och synbart. 

Hon är osäker på sin egen sexualitet, hon är osäker på hur andra kvinnors sexualitet fungerar, hon är osäker på vad som är rätt eller fel, hon känner inte sin egen sexuella källa för hon har aldrig helt lyft brudslöjan framför ögonen och börjat se sig själv precis som hon är. Utan att försöka ta ansvar för mannens sexualitet, utan att försöka behaga och tillfredsställa någon annans sexualitet som ligger utanför henne själv. Hon har ännu inte förstått den oerhörda och fantastiska kanal som Gud och Universum har skapat för henne och makten över den sexualiteten och integriteten ligger inom henne själv. Makten över att föda och skapa barn, makten över materien. 
Därför är den hon fortfarande tyst när förtryck sker utanför henne själv, för hon känner helt enkelt inte sig själv helt och fullt ut, ännu. 

Här kommer jag tillbaka till politiken, när vi slutar förtrycka kvinnor och befriar oss från våra in programmerade föreställningar om hur sex skall se ut och vara, när vi tar vårt fullaste ansvar och tar vår sexualitet på allvar, när vi låter oss själva utforska vår egen sexuella källa, (som sker just nu), så kommer mången lösningar på våra problem. Det är en enorm kraft och en enorm glädjefylld energi som vi har hållit fången. Längst där inne i oss själva. Och nu inser vi vår auktoritet och kan stå upp för kvinnor i alla världar och ta ansvar för vår egen sanna sexualitet. 

De länder, den rikedom och den frigörelse som sker i denna köls farvatten har vi ännu inte sett resultatet av men jag kan lova er att vi har en bättre värld och ett bättre land som väntar med frihet på schemat för alla människor som bor här. Släpp alla kvinnor fria på alla plan. Alla män kommer att uppleva fullständig frihet på så sätt.

tisdag 20 augusti 2013

Att ta ansvar för sin sexuella integritet.

Här kommer ett utdrag ur min nya bok som jag håller på att skriva och som handlar om den sanna sexualiteten och kontakten med Moder Jord:

Att ta ansvar över sin sexuella integritet, över sin integrering i materien, i Moder Maria och Moder jord.

"Jag har integrerat Moder Marias energi och strålsammansättning i min egen balanserade atmosfär, jag har integrerat Moder jord, jag är ett med Moder jord och jag har gått ned i materien för att utvinna guld på riktigt och för att låta mig ledas av den enda sanna sexualiteten, den som leder min själ ned genom materien och upp igen, den som yrkar på förändring, förvandling och den som tar mig hem igen, uppåt. Den som dyrkar hemfärden till Sirius och till högre höjder. Jag accepterar makten över materien och jag dyrkar späckhuggaren som Jesus färdas med när han kommer för att möta mig och Maitreya när vi färdas i Solsystemets dyrbara galax tillsammans med Vintergatans dyrbaraste last.

Jag har kommit för att sluta fred med mig själv efter alla år av saknad, efter alla år av misstro och efter alla år av åtrå till en och samma man. Som jag alltid trodde fanns någonstans utanför mig själv. Utanför min egen grotta där det nu växer bergskristaller, amestister och röda rubiner som glänser och gnistrar när solen lyser in. Vattnet runt grottan stiger vid flod och en delfin tittar nyfiket in, vattnet är turkos och delfinens hud glänser lika så, ögonen tindrar av nyfikenhet och glädje. Är det här du har varit så länge, såg du inte att det var ljus i grottan? Ljus i sexualiteten, såg du inte att du var både man och kvinna, att du har alla polariseringarna inom dig och att det är bråttom nu att uppleva dig själv i den här inkarnationen? Du kan stanna kvar i grottan men du kommer ändå att föras ut med tidvattnet, du ger av dig själv nu, din kunskap och insikter till människor och vi alla är bärare av den gyllene freden, pokalen och facklan, vi kommer alla att ro iland med att förebygga för fred inom oss själva.

Det finns ingen genväg och hur lång tid du än tog på dig så har du vaknat nu och insett att du är fast förankrad i materien med ett hölje och en insida av ljus, rent ljus, och du kan leda din egen sexualitet upp och ner genom bergskristallerna, smaragderna, opalerna och rubinerna. Det finns allt av vad du någonsin kunnat drömma om och i enheten så kan du uppfinna mer än vad texterna i döda havsrullarna kunde utlova, du kommer att kunna utvinna guld bara av att se att ditt eget drama har upphört och det upprörda havet bara var ett motstånd mot kärleken och förändringen, det stora och största steg som du någonsin kommer att ta, i den här inkarnationen.  

Du har ledarskapet inom dig och ledarskapet över din egen sexualitet är den största belöningen som du kommer att erövra, du har rätt till att skapa guld både medan du drömmer och när du är i vaket tillstånd. Jag befinner mig i min sexuella integritet och jag kan andas rikedom, makt och belöning i varje andetag. Jag kan andas mig till högre höjder, jag kan låta mig ledas av en ljusklarare och mera försekommen och föregången man som kallar sig Maitreya och som har kommit för att leda både dig och mig till fullkomlig försörjning, fullkomlig blomning och fullständig rikedom. 

Jag är med Maitreya i allt och jag har en ultimat sammankoppling och sammanlänkning till Gudomligheten och hans ord. Hans vishet vilar lugnt på min axlar och att han vill att jag slutar med mina medberoenden. Jag är inte medberoende till en annans människas förmåga att länka samman med den gudomliga intelligensen och jag är inte medberoende till att en annan människa har en annan slutledningsförmåga än jag själv. Jag kan inte ta ansvar för en annans människas tillgång till kärlek och kunskap, jag kan inte ta ansvar för andra människors förmåga att locka till sig och attrahera sinnets insikter från de högre nivåerna i kunskapsflödet. 

Jag har dock ansvar för min egen intelligens och för min egen sexualitet, jag har också ansvar för min egen skönhet. Jag och endast jaget kan välja att ta del av den kunskap och den löftesrika ide rikedom som det innebär att vara människa i fysisk kropp. Själen tillgodogör sig kunskap och makt genom intelligensen, analyserandet och den sanna värderingen av erfarenheten genom studerandet av energier, attraktioner och av intelligenta möten och interaktioner emellan människor.


Kunskapens stråle, intelligensens stråle kan alla människor nå när de har sopat rent framför egen dörr och när de har gjort sig tillgängliga för den stora attraktionsvågen som slungas ut och som återkommer som en flodvåg var fjortonde sekund i mikromaterien och som var sjunde våg i de lägre attraktionerna och de fysiska begären. Rädslan är en stoppande faktor men det är också en uppbyggande och kanalförstärkande väktare som dirigerar om kunskapsflödet när det är hög tid att vända. 

Alla själar som sitter fast i materien och som inte har nått ljuset, kommer att bli trögflytande och kommer i stort sätt att få trampa vatten ända tills deras begärskroppar kommer på den sanna tanken att vända sin trofasthet och tro uppåt genom de materiella lagren. Uppåt i ren och begärsfri tillbedjan." 

tisdag 2 juli 2013

Jag vill älskas i frihet.

Du har inte kommit tillbaka, du har aldrig lämnat mig, du har aldrig varit försvunnen eller bortsprungen, segern har alltid varit vunnen, som en jublande ros utsprungen, du har alltid vilat här hos mig. I min tro och vid min tron. För när allt kommer omkring så kan jag aldrig äga dig, jag kan inte ens ha dig och framför allt så kan jag inte ha dig så som jag hade dig förut, så som jag hade dig förut. Jag hade dig inte då heller. Jag kan inte ha eller äga dig, jag kan inte ha ett förhållande med dig men jag kan träffa dig igen, i nuet om ödet vill, och då kan jag ge dig allt det där som jag själv vill ha. Jag vill att någon skall se mig, röra vid mig, komma mig nära och lyssna på mig. Se mitt ljus, känna min energi, känna med mig, låta mig komma in och ta emot mig. Jag vill att någon skall känna med mig, se mig i min utstrålning, se mig som själ, jag vill att någon skall finnas där och stötta mig när jag behöver, jag vill älska för jag vill veta hur man gör. Jag har aldrig lärt mig att älska någon i närhet, dagar fyllda av ärlighet, sanning och respekt. Jag vill att någon skall hjälpa mig att eliminera det som ligger i vägen för sann kärlek, de programmeringar som säger att kärlek, sanning, lycka och sex på något sätt skulle kunna vara skadligt för mig. Jag vill detsamma som du. Jag vill älskas i sanning, kärlek och frihet. Jag kan inte ha dig. Någonsin.

måndag 1 juli 2013

Vi har haft en underbar kurshelg då vi mediterade neråt i den djupa, sinnliga, och sensuella kanalen som leder oss till vår sanna sexuella källa och till vår egen sexuella integritet. Vi tittade på mönster som vi suttit fast i och vi fokuserade på att ljuset som kommer uppifrån skall leda oss ner genom materien. Vi mötte delfiner, späckhuggare, (stora ormar som stod för rädsla), och vi kopplade upp oss på Månen och Venus. Vi kände oss igenom de fem elementen och upptäckte att vi hade stoppat undan olika känslor i olika element, vi kände oss som vatten, luft, eld och jord. Till och med hur det kändes att ha metall i kroppen provade vi, också där fanns det känslor att hämta!

Jag är så tacksam att jag fått vara med om denna resa och personligen betydde den här resan ännu ett närmande till den underbara Venusenergin som skapar en sån skönhet inifrån men också skönhet i kontakten med Moder jord. Blommor, buskar och träd, allting blir tusen gånger vackrare när man har Venusenergin oblockerad och ohämmad, strömmande runt i sin kropp.

Alla män har också en feminin kanal och sensuell källa, vi hade en underbar man på kursen i helgen som vågade och ville möta sig själv, hoppas det kommer flera! I takt med att den sexuella kanlen och källan till Moder Jord integreras öppnas också hjärtat mer, det expanderar och kan förlja med oss genom materien, elementen och planeterna.

Jag tar fram alla kursdeltagarnas horoskop på kursen, men jag går inte igenom de grundligt, vi tittar på det som fångar vårt intresse. Kanske behöver man meditera på en annan planetenergi? 

Tack för i helgen. /Charliee

onsdag 15 maj 2013

Kvinnans sexuella integritet.

Jag tänker på kvinnorna som väljer eller tvingas att bära slöja eller burka, de väljer ju, (eller tvingas), att ta ansvar för mannens sexualitet. Hur går det för dessa kvinnor, tar de över huvud taget ansvar för sin egen sexualitet? Ger de bort sin sexualitet till männen i och med att de tar ansvar för någonting som ligger utanför sig själva? Hur är det med den svenska kvinnan? Tar hon ansvar fullt ut över sin sexualitet eller är hon medberoende till en värld där mannens sexualitet prioriteras och hennes egen, som är så bortglömd och bortgömd sen urminnes tider, att hon helt enkelt inte känner till vilket otrolig kraftkälla och potential som hon bär på i sin fantastiska kropp och själ?
De lärare som vi har till hands idag är sexologer och hur långt har de kommit i sin personliga och andliga utveckling? Av vad jag förstår så är de experter på hur man uttrycker undertryckta känslor i den sexuella kanalen, är detta allt vad vår sexualitet handlar om, att uttrycka, skam, skuld, förnedring och förödmjukelse? Är det detta som vår sanna sexualitet går ut på? Och den mörka kvinnliga sexualiteten? Är det något som är på riktigt eller är det också bara ett ihop kok av diverse historiska undertryckta känslor som uttrycks om och om igen? Finns det en ren sexualitet, frin från förtryck och undertryckta känslor? Hur ser den ut och hur kan vi nå dit?

Jag tror och har erfarenhet av att om man kanaliserar ut de känslor som ligger undertryckta i den sexuella kanalen, så når man som kvinna väldigt lång ned i materien och långt ned i moder jord, jag blir ett med min sexuella kanal och jag blir ett med moder jord. Då jag arbetat länge med mig själv uppåt, med Kristus och ljuset från ovan, så kan jag nu bli en enhet mellan dessa två Gudomliga kanaler, den sexuella kanalen som kommer från Moder jord och ljuset som kommer uppifrån. Modern och fadern. Som möts och integreras i min fysiska kropp. Jag är ett med min mammas och pappas sexualitet från Sirius. Kvinnan kan resa i sin sexualitet, hon kan resa tillsammans med valar, delfiner och späckhuggare, långt ned i den sexuella och andliga kanalen. Som hon når via arbetet med att rena och rensa i sin sexuella kanal. Detta är ett Gudomligt arbete, ett heligt hantverk, men det är meningen att kvinnan själv skall hitta denna kanal.

Bara hon kan ta ansvar för denna kanal, bara hon kan ta ansvar för och utforska sin sexuella kanal, bara kvinnan själv kan integrera sin sexuella källa i sig själv och bli ett med sin egen sexualitet som hon har förlorat eller gett bort rätten till i årtusenden. Bara kvinnan själv kan stå kvar i sin sexuella integritet och värna om sin källa. När kvinnan har blivit ett med sin sexuella källa och med Moder jord så kommer hon att leda och inspirera mannen till att bli detsamma. För i enheten har inte han heller något annat val än att bli ett med Moder jord och så kan vi båda, mannen och kvinnan, fadern och modern, enas och bli ett med den sexuella kanalen som går ned genom materien och den andliga som går uppåt till fadern.

Men som kvinna måste vi ta vårt ansvar och värna om den sexuella integriteten. Det finns en värld inom oss som mycket få män har upplysning om ännu, även upplysta män som sägs vara experter på kvinnans sexualitet. Och jag tror att det är detta som är lösningen på alla problem och separation.    Vi är på väg till enheten allihopa. Men kvinnan måste ta sitt ansvar och inte låta mannen leda hennes sexualitet längre. Hon måste leda sig själv och behålla sin sexuella integritet.

lördag 27 april 2013

Plushealingutbildning.

Hej! En rykande färsk Plushealingutbildning påbörjas 4 och 5 april, på Solrosen. Välkomna att höra av er till mig på tel: 070-772 88 08 eller lekcharliee@yahoo.se  Nya och gamla deltagare välkomna. Kärlek.


lördag 13 april 2013

Min väg till Upplysning.

Min väg till upplysning

Här kommer min nya diktsamling, den finns att beställa på fliken nedan.
Boken kan användas som ett redskap i den personliga utvecklingen. Den ger energi, kunskap och insikt. Genom erfarenhet.
 http://www.shopmybook.com/en/Maria-Magdalena-Charliee-Lek/Min-v%C3%A4g-till-upplysning

tisdag 2 april 2013

Isbrytningens tid.

Jag får ta emot Sirius ljuset i mitt andra chakra, jag får välkomna jorden som en väldig famn, jag är lösningen på problemet med skeppet som aldrig seglade i hamn. Jag kliver av skutan som drivits av en förfalskad vind  som sade att jag aldrig hade fått det där av Mamma min, beröringen och belöningen som jag i tysthet bönade och bad om. Men skeppet körde fast i isen och stod fastfruset i tiden, tills nu då isbrytningens tid är nära i den stjärnklara natten, stjärnorna som lyser och glittrar på isen, med delfiner som hoppar och glänser i vakarna framför fregatten. Och de stora vita isbjörnarna som jag ser för första gången, deras råa, vilda vrål som visar vägen till fullständig frihet från förminskning och anpassning. Ett fullständigt accepterande av naturkrafterna och de oinskränkta vidderna som finns inom oss alla. Du går i väg och jag vet inte om du kommer tillbaka, men kärleken som jag projicerade på dig var min egen och närsomhelst kan jag smaka av mig själv. Jag ser nu att jag får följe på vägen, ännu en vän som vill visa mig något storslaget i mig själv, denna vackra, vita underbara kväll.

Jag får tala sanning.

Jag får tala om för Världen vem jag är, jag får vara så här vansinnigt kär, i mig själv och i mitt högre syfte som är att älska dig och mig själv precis som jag är. Jag får tala i sanning, jag får dyrka sanningen i sanningens män, jag får välja att vara den jag är på vägen som tar mig hem. Jag får tala i sanning och tala om för Världen vem jag är, jag får tala om för Världen att jag är Maria Magdalena som har valt att vara hel i mig själv, ensam och stark, även om det innebär att jag bryter ny helgad mark. Jag går inte med på mindre än sanningen i mig själv även om detta ok kan vara så svårt att bära, sanningen är en svår vänskap att nära, då den många gånger har tagit livet av våra närmaste och kära.

Jag får vara så här stark som när jag sitter ensam och just har släppt rädslan, men jag får också vara svag och ha sanna heliga reaktioner på misstänksamhet, hån och förminskning. Och för att inte tala om hur det känns när ingen tror på en, den resan har jag gjort ända ned till botten av Nilen i den djupaste flodfåran, det finns inget mer guld och glitter att hämta hem där. Jag blev ensam, stor och stark och förenad med tron i min Ark , för så länge man behöver bekräftelse på sin sanning eller tro, så är den fortfarande fylld av tvivel och får svårt att gro.

Och så länge som jag är intresserad av din reaktion, av nyhetsflödets redaktion, så har jag fortfarande missbedömt min egen situation. Jag är intresserad av att uppfylla mitt livs högsta syfte, som är att tala sanning, både om det ena och det andra. Och tiden har kommit, jag är redo att möta min rädsla för min egen storslagna sanning, jag är redo att uppfylla det som jag drömde om när jag kom från Stjärnorna, att drömma sanningen och hängivenhetens väg på jorden.

torsdag 7 mars 2013

Jag har överlevt.

Jag har överlevt och kommer att göra det igen, i krig, sanning, svält, svek och förtal. I kärlek, gemenskap, ensamhet, misstänksamhet, förminskning och föryngring. Jag levde en gång för tvåtusen år sedan som aspirant och lärjunge till Jesus och Kristus. Jag tror att Jesus var en mästare, (som jag träffat, jag var också där) och att han var överskuggad av Kristus storslagna energi. Jag tror att Jesus gjort sig så ren från undertryckta känslor och falska värderingar så att han kunde upprätthålla en fantastisk kontakt och bli överskuggad av sin mästare. Och därigenom följa den vägledning och utföra de mirakel och de förändringar som var nödvändiga för att vi skall kunna befinna och befria oss här och nu, precis som vi gör idag. Och arbetet fortsätter med att upplysa mänskligheten om vår fantastiska förmåga till att uttrycka och att nå så långt och expandera i kärlek, att upplysa mänskligheten om vår fantastiska förmåga till att förhöja vår vibration med hjälp av att befria känslokroppen från negativa känslor som  förödmjukelse, förnedring, förakt, maktlöshet, rädsla, ilska,  besvikelse, bitterhet, sorg och separation. Att befria kroppen och sinnet från känslor som har en låg vibration och som drar ned oss till att inte leva och verka i vår högsta potential här på jorden. Vi fortsätter med att kriga i  ljus och kärlek och vi står kvar. Kärleken är den som inte väjer från konfrontationer, kärleken är den som drar gränser och respekterar andras, kärleken är den som vågar konfrontera sig själv, stå för sin sanning, kärleken är den som identifierar rädslan och vägrar följa den mer. Kärleken är modet som står kvar och vågar älska fast det känns svårt, kärleken är den som vågar erkänna och möta sin smärta, kärleken är den som vågar förlora och att göra fel. Kärlek är den som väljer kärlek.

Kärlek.

Kärleken är tillräcklig, betrodd, under expansion, erkänd, evig, sann och stor. Kärlek är att acceptera sin storhet, att acceptera förminskningen, föryngringen, förtrycket, skönheten och sanningen. Kärlek är att acceptera och att expandera i evigheten. Kärlek är att brinna tillsammans med sin mamma, pappa och resten av befolkningen fast man inte vågar,  kärlek är att välja att vara ett med Guds vilja, ett med Guds syfte och att vara i helheten, skönheten och upplysningen fast resten av omgivningen blir provocerad. Kärlek är att älska ännu mer då man blir ignorerad, att bli ett med sin fader och fiende i hjärtat och finna lyckan där man inte tror den inte finns. Kärlek är att våga titta mer på det som tar emot, det som man har svårt för att acceptera hos andra och sig själv. Kärlek är att vara generös, att ge sig själv glädje och tillåtelse att glänsa.  

Jag har överlevt.

Jag har överlevt och kommer att gör det igen och igen och igen. Även om jag inte har en enda spänn så kommer jag att göra det igen, anledningen till att det ligger sån rädsla i ekonomin är jag det sitter undertryckta känslor som har med ren överlevnad att göra omkring ämnet pengar. Därför kan de som vinner och vill sko sig på vår bekostnad göra det igen och igen, och vi offrar hälsan i vårt liv till att gå med på detta barbariska krig. Jag har överlevt och kommer att göra det igen, med eller utan pengar, en sak som är säker är att sanningen segrar, sanningen, ljuset och kärleken som alla är fullständigt oberoende av ekonomiska resurser. Som människa har min överlevnad ingenting att göra med pengar, utan med luft, mat och vatten som drivkraft, som själ behöver jag inte ens det. Jag överlever i alla fall och uppfyller mitt livs högsta syfte på den här planeten, igen och igen och igen.

Om vi befriar oss från rädslan som styr, så segrar vi alla och får segelflyga under himlavalvets dyrbara tak i fullständig tro och tillit i tusentals år till, tillsammans med kärleken, ljuset och glädjen som skänker oss kraft, sanning och harmoni.  Som står skrivet i stjärnorna och på våra vackraste vita och ädlaste änglavingar som fäller ut sig själva, älskar och hälsar oss välkomna hem till ljuset där vi bor. Fortfarande i huset på den här planeten men nu i upplysning och kärlek så stor.

Maria Magdalena
Charliee Lek 7 mars-13    

För den som är intresserad av Maitreya- Värdsläraren klicka nedan:
http://www.share-international.org/

söndag 3 mars 2013

Jag älskar min sexualitet som den är.


Jag älskar mig som jag är. Jag älskar min sexualitet som den är. Jag älskar de vidsträckta skogarna, bergen, blommorna, bladen och gläntan som lyser av glädje i mitten. Neandertalare som ser skönhetens ljus i knoppen som brister i ödmjukhetens hus. .   
Jag älskar jorden, rötterna, åkrarna och ängarna. Jag älskar att ta ut svängarna, euforin, syret, sötman, solen och saltet. Symfonin mellan blåfink och blåmes, sumpmarker, våtmarker, savann, tundra, öken och hetta. Jag älskar naturens katekes. Jag älskar vårens vindar i isbrytningens tid, vårfloden, snön, sjön, öarna vid världens ände och regnet som faller i floden som färdas mot havet. Späckhuggare, valar och delfiner. Djup ändlös medveten närvaro som vittnar om tidens upphörande vid höga vibrationer:
Jag älskar mig som jag är. Jag älskar min sexualitet som den är. Jag älskar känslorna, blockeringarna som brister, rädslorna, skammen och skulden. Ilskan när den exploderar, tårarna när kontrollen havererar. Orgasmerna: klitoris-helkropps- och livmoderstappsorgasm. Hjärtats och själens orgasm.
Jag älskar mig som jag är då eruptionen och explosionen uteblir, då rädslan segrar och får styra ett litet tag till. Jag älskar mig själv i kvinnans evolution även när allting stannar, står stilla, stelnar och du inte vill ha mig längre. Då du stänger ditt hjärta med armarna i kors framför, vilket egentligen borde vara brottsligt att stänga ute kärlek då det bjuds.
Men, jag älskar mig som jag är, jag älskar min sexualitet som den är. Och det gör inte du. Du tycker den skulle vara som ett tåg som går på räls eller en bil som man kör in i ett garage och som man finner på samma plats och startar på samma sätt, dagen där på.
Med mig blir allting och obegripligt och ogripbart, mig kan ingen få ett grepp om, jag har inte ens en susning eller förmåga att förutse mig själv men jag har förstått den oerhörda tjusning och kärlek som det innebär att vara jag. Med allt det där andra runtomkring.      

Förtryck.


Visste du att det är undertryckta känslor och rädslor som ligger i vägen för att vi tillsammans förändrar vår värld just nu? Visste du att det är rädsla och projektion som gör att vi tillåter samhället och vår färd genom livet att se ut som den gör just nu? Att vi går med på att använda pengar som ammunition och till någonting som vi värdesätter allt med, och som vi bara tillåter några få som är duktiga på att roffa åt sig, att gotta sig i. Visste du att vi är under ett förtryck och att det är våra egna undertryckta känslor som ligger i vägen för att vi tillsammans inte gör ett ryck och gör någonting åt saken, utan att vi i stället stillasittande tiger på baken och därmed i tysthet samtycker, tillåter att människor mår dåligt, är stressade, sjuka, separerade, handlingsförlamade, kriminella och inte tillåter sig själva att vara i kärlek, blomning eller fullständig förening. Somliga begår till och med självmord.   

Vi är under ett förtryck då vi tillåter några få begränsade människor att sätta diagnoser på våra barn, en hel massa bokstavskombinationer, som kräver doktorsordinationer, och som nu senast, någonting nytt och genialt som kallas för ”svag begåvning”. Tycker inte du att det är ren ondska och förfärligt förtryck som gör att vi går med på detta lurendrejeri som separerar oss från den sanna själen som är fullkomligt unik och rik i varje barn. Svag begåvning my ass! Mother take me away from this class.

Vi är fria i själen och fullkomliga i vårt sätt att vara, alla är vi fritt skapande och om samhället kan tillåta oss redan från barndomen att följa vår inre röst och att vara i vårt högsta syfte så vet jag att det inte skulle finnas så mycket lidande längre. Det handlar om motstånd som vi måste släppa som en gemensam bomb, när upplysningens tidevarv spinner vidare i den förtrycktes katakomb. 

Den ofantliga kraften.


Jag hatar kraften som har gjort mig till slav med endast en stav som vapen på vägen som jag vandrar. Jag hatar kraften som har fått mig att underskatta och underkasta mig, som har fått mig att använda mig utav andra för att förstöra, förgöra, förneka och förnedra mig själv. Jag hatar kraften som har gett sig på mig själv, som har ockuperat mig, tagit mig i besinning, i anspråk och underställt mig andra människor och möss önskningar. Som har makulerat mig fullständigt. Jag hatar kraften som har stoppat mig, som har sett till att jag inte fått ta ett enda steg framåt på vägen, som har stängt alla dörrar, fönster och burspråk. Jag hatar kraften som vill att jag underordnar mig alla andra, jag hatar kraften som styr andra människor som marionetter, kraften som lät mig förstöras och förgöras av alkoholhaltiga drycker och tabletter. Det förfärliga förtrycket mot mig själv. Och förträngningen och fördämningen som slutligen brast. Jag hatar kraften, men även om jag har dött och dukat under otaliga gånger förut med förbannelser och landsflykter på halsen, så har mitt rykte nått före och jag är fortfarande storslagen och tillvaratagen av den ofantliga kraften trots alla vedermödor. Jag hälsar denna kraft som jag hatar så mycket välkommen i mitt nya liv, där jag äntligen syns och får gå med jättars kliv. Där de andra systrarna i själen stöder mig och är med mig i allt. Där vi ser sanningen om kraften tillsammans, var den utvinns, var Gud finns och vem det är som egentligen styr våra steg på den fantastiska färden. Och förlåter oss själva för förtrycket som vi har utsatt oss för.      

onsdag 20 februari 2013

Amor Vincit Omnia.

Jag går genom bardot, levande, lysande och leende för jag har släppt barndomsvännernas begrepp om mig själv som en begränsad själ i en kropp utan kokong. Jag accepterar alla tillstånden och trevar efter tvillingsjälens tamdencykel som vi styr och trampar runt tillsammans i Universums tindrande Vintergata. Jag känner mig något yr, kan man vara i bardot innan man dör? Jag förstår att jag överlever när allt går överstyr, gång på gång. Jag har strålat i observationen tusentals gånger förr, milen som jag har vandrat och lagt bakom mig är miljontals många och långa vid det här laget. Och när jag släpper taget och vilar i tillitens tröst, tar emot kärleken som kommer och inte den som jag förlorar, känns universums ljusklara stillhet som moderns bröst. Som tar emot mig när jag kommer, igen och igen, Och igen.. lyser vi klarast och underbarast!

måndag 18 februari 2013

Som en lysande älva.

Jag kan inte tillfredsställa andra människors behov, jag kan inte ge andra människor någonting. Det är min ambition och har varit det i hela mitt liv men nu handlar det om att hela mitt liv och kontentan av avhandlingen som jag genomlider är ingen konvention, den skrider mot sitt slut när jag skriver på mitt konvolut. Sammanfattningen och slutsatsen blir till den att jag inte kan ge någon annan människa någonting. Någonsin. Med min intention kan jag ge mig själv fulländning, fullständigt. Jag kan ge mig själv det som jag behöver, jag kan fokusera på att tillfredsställa alla mina behov fullt ut och på riktigt. Men jag kan aldrig någonsin tillfredsställa andra människor, inte genom att rikta mitt givande utåt. Jag kan vara tillfredsställd, dag som natt, jag kan lossa på alla mina undertryckta behov och mässa dagligen om att de blir tillfredsställda fullt ut: min skaparglädje, mitt behov av att stråla, att synas, att vara sexuellt tillfredsställd, ekonomiskt, mitt behov av att vara i helheten, i skönheten och mitt behov av att tjäna Maitreya. Har du sen lust att ta emot, har du sen lust att tillfredsställa dig själv med någon av mina gnistrande gåvor på isen så är du mer än välkommen att göra det. Men mitt riktande fortsätter att vara inåt och intakt. Indirekt till dig. Den största gåvan ger vi till oss själva, genomskinlig på den frusna sjön som en lysande älva.

måndag 11 februari 2013

Ett axplock ur Plushealingutbildning steg 1.

En Plushealer används som en kanal och ger energi till klienten som ligger på en massagebänk. Lär dig att känna dina egna känslor, träna-träna-träna, i varje möte, i alla situationer och händelser. Vad känner jag nu? Träna på att känna ditt motstånd, smyg på dig själv, varför känns det så obekvämt just nu? Varför blev jag plötsligt så trött? Varför fick jag motstånd mot den här personen? Lär dig att konfrontera dig själv, att identifiera din egen rädsla och motstånd. Lär dig att känna alla dina känslor fullt ut så lämnar de kroppen. Lär dig att släppa fram och känna dig igenom dina undertryckta känslor. Ju mer du är i din kropp och ju mer du känner dina känslor ju högre vibration får du och förmågan att ta emot och ge kärlek och ljus ökar markant. Dessutom väntar belöningar som egna insikter och kunskap efter varje känslomässig blockering, som du sedan kan använda dig utav för att hela din klient. Iaktta dig själv, din andning och dina känslor under varje behandling. Lämna tid emellan varje klient om det är så att du behöver släppa fram en egen undertryckt känsla som dyker upp under behandlingen. Träna på att ta emot, träna på att ta emot healing, träna på att ta emot kärlek, ljus och tacksamhet. Träna på att identifiera alla dina känslor, bli expert på dig själv.

Våra känslor.

Våra känslor är vår egen gudomliga vägledning, själens synkronistiska språk som talar sin symfoniska storslagna sanning. Se dina känslor som en gåva att kommunicera med själen och med Gud. Alla känslor härstammar från samma källa som helar och som heter kärlek. Ju mer vi tränar på att känna de negativa känslorna, ju enklare blir det. Rädsla är som regn och ingår i människans känslomässiga liv, och om vi accepterar och känner den fullt ut, så får vi ta ännu ett kliv. Precis som regnet så är den vägen framåt till solskenet. Känslor kommer och går och de går över, de förändras alltid ända tills vi har kommit fram till kärnans mitt som är äkta och ren kärlek som kärnats med kel och smek direkt från Guds nektar och smäktande natur. Kärleken är Gud och vi är den. Via känslorna kommer vi dit så det finns inte den minsta anledning till att inte börja med att känna våra känslor nu, utan att passera gå. Vi är arian och tenoren, pilen som spänner bågen. Vi är amoren. Vi har längtat oss ända hit och nu finns det ingen anledning till att inte leta oss dit, in till kärnans mittersta mitt där kärleken svämmar över i varje andetag och där vi njuter, ryser och dryper av vällust från kust till kust i vårt avlånga land. Upplysningens tidevarv har börjat och jag håller hårt min pinne av stafett och varje timme är dyrbar, i blod och i svett, för vi springer för fred och frid  inom varje liten människas liv. Hjärtats rörelse har börjat.

Ett axplock ur Plushealing steg 2, Coachingdelen.

Sannig, ansvar,mod och tro/tiilit är nyckelorden som kan förändra allt, förändra dig, din tillvaro och ge dig tillgång till hela dig själv. Sannig, ansvar, mod  och tro/tillit, tar dig hela vägen dit du vill,  titta närmare på vilket av tillstånden som fattas dig och arbeta på att integrera det i dig själv.
Våra tankar är vårt ego, vi är inte våra tankar, vi är mycket större än så, vi är vårt högre jag, vår själ. Det sanna jaget är i själen, det sanna jaget är själen. I Plushealingutbildning steg 2 lär vi oss att urskilja skillnaderna på de båda, egot kontra själen. Vi lär oss att coacha med direkt vägledning från själen, vi lär oss att lämna egots röst utanför rummet och vi lär oss att känna oss fram till vilka frågor vi skall ställa till klienten. Vi arbetar med relationer, vi tittar på våra egna, vi speglar oss i vår familj, våra vänner, försöker förstå och se vad vi behöver lära oss, vilka gränser det är som vi behöver dra för att kunna ge oss själva det liv som vi drömmer om att skapa. Där vi får blomma och växa i fullständig frihet  men ändå tillsammans och sida vid sida med dem vi älskar. Från att titta på våra egna relationer, från att ha tagit ansvar och ha arbetat med våra egna relationer lär vi oss genom erfarenhet att coacha andra, men fortfarande med själens erfarenhetsbaserade undervisning. Vi samtalar med klienten om ansvar i relationer, känslomässigt ansvar över andra. Vi pratar om planhalvor i nära relationer, tar vi ansvar över någon annans planhalva? Vi går igenom självkänsla, självförtroende och självbild med våra klienter. Vad behöver man arbeta med, finns det någon svaghet? Gå alltid tillbaka till de fyra nyckelorden för att lämna ett beroende, känslomässigt eller fysiskt. Vi samtalar med klienten om behov, vems behov är det som hon/han uppfyller, sina egna eller andras? Mammas, pappans undertryckta behov? Vi lär känna, se och tillfredsställa våra egna behov. Vi läser och lär oss förstå hur vi kan arbeta med A Course of Miracles, (en översikt, ej genomgående). Vi lär oss se och känna var energin/sanningen finns när klienten talar så kommer själen, det högre jaget, automatiskt att ställa rätt frågor vid rätt tillfälle så att de blockeringar som ligger i vägen för sanningen kan komma upp till ytan. Det är healing på hög nivå. Känn in när det är dags att avsluta samtalet och på börja behandlingen. Jobba vidare med tilliten till Plushealingen, (ljuset och mästarna). Ha tillit till klientens process. Tro på din klient, tro på att hon/han redan befinner sig i sin högsta sanning. Låt alltid klienten ta sin tid med att uttrycka sina känslor. Fortsätt lära dig det du skall utav din klient, universum skickar alltid precis rätt person till dig som också sitter på lösningen på ett utav dina känslomässiga problem.
Om det är någon under kursens gång, en kursdeltagare eller kursledare provocerar dig på något sätt, vänd dig inåt och titta på känslan som det väcker i dig, det kallas att använda sina medmänniskor som spegelbilder och försöka förstå vad det  är som vi reagerar på så att vi att släppa taget om det gamla och gå vidare. Så att vi kan släppa vår undertryckta känsla som ligger i vägen för vår framgång. Ge klienten tips och råd om olika övningar, glöm inte spegelövningen. Glöm inte göra den själv! Träna på att vara i kärlek då du möter klienten, ju mer kärlek du kan uppnå, ju större mirakel. Träna på att vara här och nu, träna på att alltid lämna egot/tankarna utanför när du möter andra människor. Öva på att acceptera alla känslor och tillstånd som du har. Öva tacksamheten. Ge dig själv tillstånd att lyckas. Glöm inte att du är ett med Guds vilja, ett med Guds kärlek och ett med Guds syfte. Ju större enhet, ju större mirakel. Välj glädje, lycka, tillit och kärlek. Känn dig igenom allt annat som ligger i vägen. Känslor är som vädret, efter ett tag blir du så van att känna olika sorters känslor att de "negativa" inte blir särskilt jobbiga längre. Du lär dig gå och verka fast du är rädd, du vet att det går över och att solen snart skiner igen och att nu har du kommit så mycket längre på vägen. Du är upplysningen och du är vägen till fred på jorden. Jag tror på dig. Amen.

onsdag 6 februari 2013

Min tro, fortsättning från föregående inlägg:

Jag började själv se sammanhang och förstå sammanträffanden som jag hade varit med om i mitt liv, jag började själv att se den röda tråden som jag så slaviskt följde. Framför allt hängivenheten till sanningen. Till sist när kundaliniresningen var ett faktum, 2010, efter att jag arbetat med att "plocka ned" och ta emot plushealingen, när egot, (som är våra tankar), kunde utebli längre och längre perioder, fick jag så insikt om hela planen för mitt liv. Som är precis samma som Guds plan för mitt liv. Jag kunde se hur jag skulle hålla mig undan, hur jag skulle överleva den mindre ljusa tiden här och hur jag har programmerat mig som en tidsinställd bomb som skall lysa när tiden är redo, precis som många andra med mig. När de finns människor som är redo och som lyssnar. En verkligt intrikat plan må jag säga. Jag tvivlar inte längre på min intelligens. Det är bara genom att älska oss själva som sedan kan älska våra medmänniskor. Och jag kan inte ta känslomässigt ansvar över andra och deras reaktioner, ännu mindre kan jag ta ansvar över andra människors förminskning över sig själva. Jag kan ta ansvar över mig själv och mina egna känslor och över min egen kärlek till mig själv. Det är mitt jobb och det är min vägledning. Att hjälpa till där det behövs att se vad som ligger i vägen för våra sanna själars storhet. Efter kundaliniresningen, då energin stod spikrakt som spön i ryggraden och då liven blixtrade förbi, då mitt hjärta gjorde den 180-gradiga vändningen som är känd för alla heliga Gurus i Indien, var livet som en saga, jag fick tillgång till en energi som var obeskrivlig, jag hamnade i en som jag kallar det upplysningsprocess. Känslan de första veckorna var en upprymdhet och en eufori som liknade mycket det tillstånd vi får när vi kommer i orgasm. Fortfarande var inte alla hoten med egot och rädslan undanröjda, tvärtom, så fort som en rädsla dök upp så nästlade sig egot in och försökte styra, utmaningarna blir svårare, upplysning är ingen enkel process och ännu är jag inte hemma i säkerhet. Men kärleken expanderar och växer ständigt, vibrationen ökar men fortfarande mycket rädsla och fler känslor att känna sig igenom. Som t.ex. alla de som handlar om Maria Magdalena framträdandet, jag har fått känna på rädslan för förtrycket ännu en gång, rädslan för att bli förminskad, förlöjligad, hånad, rädslan att inte tas på allvar, rädslan för att bli liten. Jag känner mig bra mycket större, respekterad och värdefull precis som jag är, som Charliee Lek. Också till saken, det finns andra som kallar sig för Maria Magdalena, vem är sann? Ja, vad tror du? Fanns det många kanske som kallades för Maria på den tiden? Är den personen seriös och sann sin utveckling? Har hon/han en religiös uppenbarelse? Är det en projektion från sinnet? Har de obearbetade känslor som förvränger sanningen? Är det egot som talar? Hur långt har de kommit i sin utveckling? Har de några extraordinära gåvor? Hur ser deras plan ut? Har hon/han eller jag en skruv lös? Ja frågorna är många men jag har valt att skydda mig själv och  tro på min inkarnation där jag mötte Jesus och flera av de andra lärjungarna.