tisdag 25 februari 2014

Den sanna sexualiteten.

Detta är ett stycke från min bok som jag håller på att skriva.

"Maria Magdalena grottan finns i vårt inre, en smaragdgrotta som öppnar sig likt en blomma, en helig lotus i vårt inre, när vår tanke, vårt ord och vårt sinne synkronicerar sig med den sanna feminina aspekten av Moder jord. När vi landar, hänger oss och tillber vårt heliga modershjärta i materiens skönhet. När du och jag blir ett och vi övervinner alla problem, alla hinder och all separation. Det är då MariaMagdalena grottan ger sig till känna och öppnar sig generöst i hela sin självklara härliga synliga fruktbarhet. Ingången både uppåt och nedåt. Den heliga graalen. Det glänser och det glittrar av en oövervinnlig skönhet, det är här den kvinnliga elegansen överträffar alla tidigare upplevelser, skönheten styrker och göder den sunda och slutgiltiga uppstigningen. Det är här den sanna och kända kvinnans sexualitet exploderar och exploaterar ny oförstörd och till synes obrukbar mark. Den sanna sexualiteten, den vilda kvinnans otämjbara och frihetsbaserade sexualitet.
Som handlar om natur och naturlighet, ljuset och Kristus, som föga har någonting gemensamt med pornografi, följsamhet, förintelse av den egna integriteten eller att se sig själv utifrån genom någon annans ögon, (genom en "manlig" lins).

Det handlar om den inre upplevelsen i tid och rum, när själen kan gå ned genom kroppen och återta makten, utstrålningen och sin integritet om vad den egentligen vill uppleva och få ut av jordelivet. När den själv får bestämma och kan integrera Maria Magdalena energin, Kristus ljus och maskulin företagsamhet i en och samma kropp. Då uppstår androgyniteten och friheten som kommer att ta oss bortom dualiteten. Inträdet i en ny tid, i en ny era har börjat och själen kan leva och experimentera under en helt ny stjärnhimmel med tillgång till både plus och minus poler som kan kopplas upp till det högsta möjliga crescendo och scenario som naturen med dess högsta vibration och ljus kan erbjuda människosonen."


Copright Charliee Lek 2014

onsdag 19 februari 2014

Känslor och Politik.

Känslor och Politik kan det höra i hop? Att en kvinna blir känslosam och delar med sig av sina känslor ses inte längre som skamfyllt men ändå, visst är det ett mått av undergivenhet som människan visar som "fläker" ut sig i press eller tv och blottar sina inre känslor? Är det ett tecken på kärlek eller är det ett tecken på svaghet? Kommer de andra som tror på henne att backa och ta ett steg tillbaka då hon visar känslor i "allvarliga" sammanhang? Kommer vi att uteslutas ur flocken då vi visar känslor, har kvinnor lättare för att visa känslor eller har hon lättare för att känna sig undergiven och kan då lika gärna visa sina känslor öppet? Kvinnor har en prägling som gör att hon känner sig undergiven mannen, den präglingen gör att hon har lättare för att visa eller att prata om känslor eftersom att hon redan känner sig undergiven. Varifrån kommer den präglingen? Forntidens styrare och ledare såg det som en styrka att i stället för att tala om och visa känslor, visa framgången, fina frun, guldet, glittret och godset. Det var trälarna som klagade och visade känslor, de visade tecken på svaghet och att de hade någonting att klaga på. Det var viktigt för härskaren att de andra trodde på illusionen som sade att de som styrde och hade makt var lyckliga och mådde bra, det var viktigt eftersom att det fick trälarna att hela tiden sträva efter att bli som dem. Hela systemet byggde på det. Fortfarande bygger systemet på detta. Att vi vill efterlikna och sträva efter att bli som de som styr, då kommer lyckan. Vi kan köpa oss till lycka heter det falska budordet. Det var viktigt att trälarna fortfarande trodde på detta, därför visade härskarna inga känslor, bara kontroll och makt. Visade upp attribut som speglade den lögnaktiga lyckan. Det ses kanske inte längre som en svaghet att visa känslor offentligt men i det undermedvetna sitter den gamla präglingen fortfarande  kvar och styr många människors agerande. Ingen som inte redan känner sig undergiven vill gärna visa sitt känslomässiga/erfarenhetsmässiga resonemang som har lett fram till beslutet i sakfrågan. Eftersom att i det undermedvetna så tyder det på undergivenhet och accepteras fortfarande inte i det politiska rummet. Allmänheten skall väl fortfarande se upp till "fel" saker och olika yttre attribut. Här behöver alla ta sitt ansvar, kvinnorna kan visa vägen, tala högre och oftare om känslor, uttrycka känslor i gruppen och visa att de tvärtom är en styrka och att gruppen kan nå en enorm framgång genom känslornas inflöde och införande i människans beslutsfattande sammanhang.    

måndag 17 februari 2014

Tala.

Först var jag utanför, stark och ensam, jag skulle klara mig själv till varje pris, jag trodde inte på politiker och inte på att det var någon ide att lägga sig i. Jag gav de fingret. Sen förändrades jag, jag förstod att förändringen och freden måste komma inifrån, att jag var tvungen att ta plats i mitt eget liv och ta mig tid för meditation och kontemplation. Jag var fortfarande inte intresserad av politiker eller partier, men sakta började jag öppna mina ögon, konfrontera mig själv, mina känslor, nära och kära, ta ansvar för mig och dra de gränser som jag behövde. Nu var jag både innanför och utanför, freden som kom från hjärtat började expandera utåt. Men fortfarande var jag inte intresserad av gruppen utanför familjen, det öppna hjärtat skulle väl förändra allt av sig självt i samhället, jag hade dessutom varken tid eller ork för att lägga mig i. Politik var dessutom tråkigt och jag är väl inte ämnat för sånt? Jag började söka motstånd och rädsla inom mig, den första känsla som jag släppte var den att jag inte hade varit delaktig i de beslut som rörde min egen familj när jag växte upp, så det var naturligt för mig att inte lägga mig i gruppens beslut. Jag blev nyfiken och sökte vidare inom mig, jag hittade en rädsla som sade att jag var rädd för att säga vad jag tycker och en annan som sade att jag var rädd för att säga sanningen. De rädslorna skapade och styrde mitt liv. När jag släppte dem kunde kärleken expandera i mig och min vilja var att ta ansvar för vad jag tycker och tänker i gruppen började att växa. När jag skulle skriva om vad jag tycker om integration och om vad jag tycker om böneutrop från moskéer för första gången var jag så rädd att jag skakade en hel kväll. Rädslan för att kallas för rasist i mitt eget land och rädslan för repressalier från muslimer, (även om det inte var de jag pratade illa om, det var kvinnoförtryck jag talade om), fanns starkt förankrad i min kropp. Så alla jag orkar inte, jag är inte intresserad, jag har inte tid, möjlighet eller utbildning till att lägga mig i och säga vad jag ser, tycker, tänker och känner var bara rädslor som var programmerade i det kollektiva medvetandet. Tänk bara Olof Palme och Anna Lind, listan kan göras lång på människor som följde sitt hjärta och sanning som sen blev skjutna. Hjärtat expanderar i kärleken som ser sig själv som en viktig pusselbit i det större sammanhanget, som tar sitt ansvar för det viktigaste av allt, den inre rösten. Tala.

fredag 7 februari 2014

Brev från Jämställdhetsministern.

Som jämställdhets minister vill jag kalla samman landets alla feminister, framgångsrika karriärkvinnor, kvinnor från andra kulturer, från lågavlönade yrken, barn, vård och omsorg och dela med mig av min erfarenhet och kunskap. Jag skulle vilja ena oss och föra oss samman. Jag har massor av lära av andra kvinnor men jag tror också att jag har något viktigt och värdefullt att dela med mig utav till etablissemanget.  Jag skulle dela med mig av min erfarenhet om vad det är som håller oss tillbaka, vad det är som gör att vi många gånger tror att vi måste härma mannen om vi skall bli framgångsrika eller accepterade av samhället. Om vad det är som gör att vi inte tycks komma längre, vad det är som stoppar oss, vad som gör att vi känner det som om vi måste ta makten eller vårt värde i från mannen. För det är inte så, mannen har inte min makt, varken över min kropp eller över mitt kön, jag har inte ansvar över hans sexualitet. Mannen har inte mitt värde, jag behöver inte tillåtelsen att skapa i från mannen, jag behöver inte ha känslan av att det som jag skapar är viktigt ifrån honom. Allt som jag skapar är viktigt och värdefullt även om det inte ser ut på samma sätt som våra förfäder skulle ha gjort det på. Och det är ju också ett förlegat system och samhällsbygge som visat sig vara helt igenom odugligt när så människor lider och mår dåligt, så varför i hela världen skulle jag ens vilja fortsätta bygga på ett system där så många människor slås ut? När jag inte längre vill ha någonting av mannen börjar frigörelsen i sin andra etapp dit jag tror att vi alla är på väg i dag, vi måste lossa på begränsningarna/präglingarna i oss själva och i stället ta ansvar för all den goda kreativiteten och viljan som finns inom oss, (många gånger gömd under präglingarna). Alla kvinnor har mycket att bidra med, alla är vi lika mycket värda som mannen, vi kan skapa lika mycket stordåd, vara lika självklara i våra viljor och vi kan dela med oss till varandra av vår kunskap och erfarenhet.

När vi tar ansvar för frigörelsen inom oss själva, kommer vi att kunna skapa ett fantastiskt öppet, kärleksfullt och genuint samhälle- tillsammans med mannen. Likavärdet banar vägen. När jag nu har en programmering som säger att jag är lika mycket värd, tar jag ansvar och plats, en annan ny proggram data säger att jag får göra allt det som mannen gör, den skapar oerhörda förutsättningar för mig rent kreativt. Jag vill att alla våra kvinnliga politiker skall kunna känna jämställdheten inifrån, det skulle öka potentialen och kreativiteten till en ny nivå där vi aldrig har varit förut. Tänk vilka begränsningar, gammal struktur och karma som skulle släppa!
   

onsdag 5 februari 2014

Den sanna sexualiteten.

Charliee Leks foto.

En hyllning till den sanna sexualiteten,
 
Lördagen den 1/3 kl: 11:30-16:00 på Vattumannen.
En dag med Cornelia Södergren, författare, terapeut, relationscoach och kursledare & Charliee Lek, coach, ansvarig utbildare inom plushealing, medial vägledning, astrologi och tarot.
11.30 - 12.15 Presentation, föredrag om den sanna sexualiteten och Maria Magdalena energin. Med Charliee Lek.
12.30 - 13.15 Den sanna sexualiteten, presentation, föredrag och kärleksflödesmeditation. Med Co...rnelia Södergren.
13.30 - 14.30 Vi öppnar ett helgat rum och reser ned genom materien till jordens mitt, upplever kontakten med havet, delfiner och vår egen sexualitet. Med Charliee Lek.
14.45 - 15.45 Shamansk trumresa för att lösa upp blockeringar och istället få tillgång till mer äkta njutning, kärlek och acceptans i den sanna sexualiteten. Med Cornelia Södergren.

Man kan vara med hela dagen 600kr eller ett evenemang, 200kr eller 2 för 300kr. Varmt välkomna!