tisdag 21 oktober 2014

Behoven och viljan, från boken som jag skriver.

"För bröderna är ingen synvilla, de finns här tätt intill mig och om jag andas kan jag höra deras gemensamma vilja, som är luften i mina lungor, min vilja är Guds vilja och i det tillståndet är jag upphöjd och ingen information kan delges mig som inte mynnar ut i fred från krig på jorden. För vi är många i inkarnation nu som överger vår lägre egofixerade natur, vi är många som överger det lägre sättet att tala, tänka, utvecklas och lösa problem på. Det finns en högsta vibration som alla kan nå, ingenting är uteslutet för någon, vi har alla tillgång till bladets egg som kan etablera nya tankegångar och spår i materien som vi alla sedan kan följa tryggt för att föröka oss själva och för att expandera i sanning och i ljus. Kärleken kan bara vara där du är, ingen annanstans, allt annat är en illusion, det är kärlekens första lag, den har ingenting med sex eller religion att göra, kärlek kan bara utvinnas där jaget finns, här och nu. Kärleken är lidelse och lek i sin högsta mest utpräglade form. Kärleken är i enheten mellan Fader himmel och Moder jord. Föreningen mellan mannen och kvinnan. Solen och månen. Tillfredsställelsen och det hungrande barnet. Freden börjar inom oss och alla verktyg finns tillgängliga här för att vi skall kunna utrota barnens skrik efter hunger, trygghet och kärlek, den skönhet och glädje som synkront skimrar genom människosjälen då hungern är utrotad är det få människor som kan föreställa sig, vi lider alla av detta syndrom som är anledningen till att vi fortfarande inte når lyckan även fast vi lyckas att försörja vår egen familj. Själen sitter ihop, själen ser och hör allt, själen kan vara på tusen ställen samtidigt. Även om vi kan få det lägre jaget, egot, att glömma, så minns själen varför vi kom hit och hur ingången till sanningens vibration ser ut, det hela är matematiskt och synkronistiskt uträknat av vår Fader och vi kan inte annat än att komma hem. Frågan är bara hur lång tid det skall ta innan stora själarna lyckas uppmana människor att ta sitt ansvar i det lilla, att ta ansvar över sitt eget lilla gråtande barn och ge sig själv den modersmjölk och den förening mellan det goda och det onda som behövs göras, ingen separation är möjligt, det finns hopp för mänskligheten när det finns hopp för oss själva. När vi tar ansvar för vår egen sanning, för vår egen själs resa genom tid och rum, banar vi vägen för de stora och genomgripande förändringar som behövs i universum och på planeten jorden. Vi har kommit hit för att vakna, för att lyssna inåt på viljan, länka samman med Guds vilja för att hitta vår egen som är synkron och på samma våglängd, vi skapade inte oss själva. Vår vilja kan inte vara avskiljd från vår Faders. Lika viktigt som det är att tillfredsställa sina behov är det att leta efter och att hitta sin vilja."