fredag 8 november 2019

Saturnus, Pluto, Ceres, Venus och Jupiter i Stenbocken.


Det blir en astrologisk spännande vinter och jul, i mitten av december börjar de båda herrarna Saturnus och Pluto, närma sig varandra, de är på väg mot en oundviklig kollision eller konjunktion som man säger inom astrologin och sista december står de bara en grad ifrån varandra. Saturnus kallas för den stränga läromästaren, i och med hans ankomst i horoskopet brukar det medfölja en sträng lektion, Saturnus tål inga fuskbyggen, allt måste vara korrekt byggt från grunden och hans nuvarande placering i Stenbockens tecken som handlar om samhälle och struktur, kan sia om vad det är som vi på en kollektiv nivå behöver ta hand om.

 

Pluto står för födelse och död, transformation, han sägs vara en oktav högre än Mars och är den som raserar allt genom t.ex. översvämningar, vulkanutbrott eller jordbävningar, och banar vägen för det nya som skall byggas upp. Det är alltså en väldig intressant och spekulativ tid för alla astrologiintresserade, när dessa båda giganter ställer sig bredvid varandra, brukar de ha ett speciellt syfte. Den exakta konjunktionen mellan Saturnus och Pluto, (när de ställer sig på samma grad), sker den 7 jan 2020, de följs åt under hela januari och fortsätter en bra bit in på februari. Det blir spännande att se vad som sker kring denna tid i världen.   

 

Än mer spännande är det att i dessa farvatten följer Ceres, Venus och Jupiter, det börjar med att asteroiden Ceres, sädes och skördegudinnan, går in i Stenbockens tecken den 15 november, även om hon inte hinner längre fram än till 17 grader den 29 december.

 

Venus går in i Stenbockens tecken den 27 november och på Luciadagen den 13 december, ställer sig kärleksgudinnan i konjunktion med de båda herrarna och lyser upp vägen, (Saturnus 19 grader, Venus 21 grader och Pluto 21 grader). Under vintersolståndet den 21 december går Venus in i Vattumannens tecken.

 

Jupiter, den stora andliga planeten och lyckans planet som den också kallas, går in i Stenbockens tecken den 3 december. När Jupiter transiterar vårt tecken vart tolfte år brukar storslagna och tursamma saker inträffa, kanske skaffar vi barn, gifter oss eller startar det där företaget vi har drömt om. Det är ett vackert scenario att Jupiter kommer in med sina generösa gåvor efter allt som varit, uppbyggnaden är på gång, Jupiter stannar i Stenbockens tecken till den 20 december 2020.

 

Senhösten inleds med fullmånen som inträffar på 20 grader i Oxens tecken den 12 november, de som har planeter där påverkas extra starkt men vi kan alla öppna oss och släppa in månen.   

 

Det är bara att sätta igång att öppna luckorna, vad döljer sig egentligen bakom lucka nr 13?