fredag 27 december 2013

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Maria Magdalena grottan symboliserar den grotta, den öppning i materien och tiden som finns tillgänglig för var och en av oss inom oss själva, djupt  nere i vår egen sexualitet. När hjärtat, naveln- och rotchakrat är öppet så är också vårt ledarskap som kan föra oss genom tid och rum öppet, genom heligheten, kungligheten och till liv som vi har levt under slavlika förhållanden. All energi, insikter, egenskaper och erfarenheter som vi har införskaffat oss blir tillgängliga då vi leds av själen nedåt genom materien. Där vi når själva skapelsen, urmodern i urberget, vår sexuella kraftkälla, Maria Magdalena grottan. Denna grotta finns på riktigt och precis som sägnen säger, som legenden säger så satt jag själv för länge sedan i  Saint-Maximin-la-Sainte-Baume i södra Frankrike, mässade och mediterade på den sanna sexualiteten. Jag stod upp för rätten som kvinna att äga sin kropp men också för att äga sin egen sexualitet: Att vörda och vårda sin sexualitet som om den vore guld, för Gud går även nedåt genom materien. Upplysningen är nära när vi låter oss ledas av vår sanna sexualitet och av vår egen sexuella energi. Ingenting är viktigare än detta för urmodern just nu, ingenting är viktigare än detta för världshaven. Ingenting annat är viktigare för skogen, djungeln och för luften som vi andas just nu. Att vi kvinnor tar ansvar för vår egen sexualitet och leder vår egen storslagna sexuella energi runtom i vår egen kropp. Vi har makten i oss själva och vi har makten över vårt könsorgan, om vi inte kan känna detta som en självklarhet inom oss själva beror det på att det ligger blockeringar, undertryckta känslor och präglingar i vägen för detta.

När vi kvinnor tar fullständigt ansvar för att leda vår sexuella energi, när vi tar vårt fullständiga ansvar för att leda oss själva till Mara Magdalena grottan, beskyddar vi den stora modern och får också en god kontakt med denna. När det är flöde mellan mina egna chakran upplever jag det som att jag har en fin kontakt med Gudinnan men också med en speciellt skön späckhuggare som lotsar mig genom underjordiska passager och en skönhet som är i det närmsta obeskrivlig uppenbarar sig för mig. Ett uppdrag som hänger kvar från förr, är detsamma även i det här livet- i den här inkarnationen: att föra fram den sanna sexualiteten i ljuset. Att göra den sanna sexualiteten tillgänglig för alla själar.

tisdag 24 december 2013

Den sanna sexualiteten.

Den sanna sexualiteten börjar i hjärtat, den börjar med att vi tar vårt ansvar över våra känslor och integrerar själen i kroppen. Att vi känner oss själva, att vi lär oss känna alla våra känslor som tumlar runt eller sitter fast i vår fysiska kropp. Att vi tar ansvar för oss själva och lär oss att leda vår fysiska och sexuella energi. Det gör vi genom att känna oss igenom allting som händer i den sexuella sessionen. Alla bilder och fantasier som vi får i vårt huvud i samband med sex har ett känslomässigt ursprung. Känn känslorna bakom dessa, lär dig att bli lika närvarande och sensitiv som du är när du mediterar uppåt. Ta lika mycket ansvar, jobba på att rena och förstärka den gudomliga kanalen som går ned genom jorden.

För att den sexuella kanalen skall öppna sig helt, visa sig och vara tillgänglig för oss måste vi arbeta på den, vi måste fokusera oss på målet som är den sexuella källan som väntar oss vid vägens slut. Alfa och Omega, alltings början- alltings slut. Livet som uppstår och blommar i den fysiska materien. Alla kan vi få en magisk, men ändå jordisk och andlig kontakt med den skapande materien där livet uppstår på jorden. Vi lär oss känna oss själva. Det blir annars en väldigt grund och ofokuserad sexualitet som bara handlar om att återuppleva trauman från barndomen, återuppleva undertryckta känslor och präglingar som sitter i oss alla. Kanske känner vi oss trygga med det, det är allt som vi vet och allt som vi i bästa fall kan hoppas få utav vår sexualitet. Vi nöjer oss för vi vet inte vad som väntar när vi går djupare, vi kanske inte ens vet att det är möjligt, vi kanske inte har tillgång till några metoder eller verktyg. Men faktum är att alla, precis alla kan nå sin sanna sexualitet. Och njutningen, upplevelsen, intensiteten, insikten och det varma välkomnandet som vi då får tillgång till överträffar alla våra tidigare förväntningar om vad livet kan erbjuda.

Det handlar om mod att våga men också om att valet att vilja. En oövervinnelig vilja att gå till botten med det gudomliga mysteriet på jorden och ta bort alla de präglingar och blockeringar som sitter i vägen för att själen skall kunna resa i sanning genom materien. Vi behöver arbeta med att öppna alla våra chakran, precis som vi gör när vi mediterar uppåt bör vi göra när vi mediterar nedåt. Först och främst måste vi ta ansvar för våra känslor och inte ta ansvar för någon annans känslor, sexuella energi, önskemål eller inriktning. Vi måste själva ta ansvar fullt ut för vår sexuella energi och leda den upp genom kroppen från rotchakrat- till naveln för att sedan under extas låta den mynna ut  i hjärtat. Sittandes i meditation kan vi sedan dra den ännu längre upp i ajnacentret, (treje ögat), så att den omvandlas och förädlas till den eviga ungdomens källa på jorden, Shamballa.

När hjärtchakrat, navel-och rotchakrat är öppet är också porten till allt vad vi behöver veta öppen och vi kan resa genom materien till tidigare liv. Ner till "Hades" i underjorden och få undervisning i hur vi kan expandera i sann kärlek och förhöja vår vibration i den mänskliga evolutionen. Men vi får göra jobbet själva, ta ansvar för och bevara vår sexuella energi. Och vår självklara integritet.Vi måste dra alla de gränser som vi behöver, stå upp för oss själva, andas och vara närvarande. Känna alla de gamla mönster, känslor, präglingar och blockeringar som finns där.

Det är upp till var och en av oss att rädda livet på jorden, att på detta sätt värna om och skydda vår miljö, och moder. För när människor tar ansvar för hela sig själva reser vi oss ut ur askan, ut ur allt mörker och lyfter oss från lägre vibrationer. Vi kan bara ge kärlek, upplysning och glädje till allting som snurrar i samklang runtomkring oss.

måndag 23 december 2013

Idag firar jag dig.

Mitt hjärta sjunger för dig konungarnas kung, jag har blickat ut över horisonten och kan än en gång vara i ungdomens dagar. Du ledde mig rätt och jag förstod först då hur stor du var. Du är med mig överallt fastän jag inte kan ha dig kvar. Du är större än störst och jag själv diar fortfarande vid moderns bröst. Du dog på korset för min skull, broder av bröder och sonen av söner. Jag förlät och föddes på nytt då jag accepterade att du var ingången till evigheten. Du gjorde mitt hjärta tillgängligt för var och en som vill ha evig frid. Du överlät Kristusmedvetandet som finns i var och en av oss och överlevde för all framtid. Du dog på korset för min skull, fastän jag var blind och stum av sorg. Och nu kommer du åter. Mitt hjärta sjunger för dig konungarnas kung.

söndag 15 december 2013

Och jag har förlåtit den gamla tiden på jorden.

I morgon väntar mig guld, gröna skogar, vitmossa och vita liljor när jag kommer hem till Maria Magdalena grottan. Vännerna står på kö för att gratulera mig då rädslan och motståndet har släppt för historien kommer inte att återupprepa sig själv. Jag blir mottagen med brinnande ljus i de mörkaste delarna av grottan, i mitt eget inre och förflutna. De mörka skuggorna som syns på väggarna är märkta av tusentals år av tillbedjan, hemlängtan och av den ljusaste glädjen i violett, ljusblått och kobolt. För sorgen, tungsintheten och svårigheterna som jag upplevde då kommer inte att vara de samma idag. I kyrkan och grottan brinner nu tiotusentals ljus för vår skull, som jag satte ett frö till att bära och brinna i mig själv. För dig och för mig kan jag åkalla kärlek och förlåtelse på plats, jag kan välja att stå för min sanning ännu en gång. Jag kan välja att stå för min sanning. I grottan bor nu ett mjukt och vänligt, varmt, välkomnande troll som nuförtiden har släppt sitt gamla groll. Med allt beskydd som bara himlen kan ge. Och jag har förlåtit den gamla tiden på jorden.

måndag 9 december 2013

Glamour.

Jag vet inte vem jag skall vända mig till, vill stjärnorna höra min längtan, min sköra sköna längtan som vill jubla i världen? Tillsammans med dig, du som vet vad vi vet och betyder. Du som lyser upp mig, ser mig och som solen reser med mig vart jag än går. Jag vet vad jag får men inte hur länge jag använder mig utav dig för att få min vilja fram. För att jag skall kunna vara i glitter och glam, på färden. En stund på jorden.

torsdag 5 december 2013

Sexuella präglingar.

I sexualiteten finns präglingar men det finns även det faktum att vi kvinnor tar ansvar för mannens sexualitet, detta speglar sig i hur vårt samhälle ser ut och hur vi ser på sexualiteten i vårt samhälle. Kvinnorna har lärt sig att se på sin egen sexualitet med en manlig lins, de ser på sig själva och har en självbild när det gäller sexualiteten som mannen har skapat. Mannen är inte heller vinnare i den här konstellationen. Mannen har allt att vinna då det kommer till den sanna sexualiteten, då kvinnan lär sig att behålla all sin sexuella energi slipper han styras av de präglingar som han i sin tur bär på.

Många kvinnor bär på enorm ilska, frustration, hat och ren skräck i sin sexuella kanal som endast är åtkomlig om hon känner sig igenom sina sexuella sessioner. Dessa känslor sätter sig som klägg och täpper till gångarna som leder till den sexuella källan och kärnan som ligger till grund för hennes sexuella natur. Som är en åtkomst till alla naturrikena, fruktbarheten, och som leder till evigt beskydd av alla mänskliga boplatser, till fred och harmoni mellan sönerna och döttrarna i människoriket. Det är genom freden i sig själv kvinnan kommer att leda oss alla till uppenbarelsen och upptäckten av evigt liv på jorden, hon kommer att återerövra makten i sig själv.

Många kvinnor sitter på en prägling som ligger längst in och längst nere i sexualiteten som blockerar åtkomsten till den sexuella källan, som säger: "jag betjänar den maskulina sexualiteten". Även mycket långt komna kvinnor i den andliga upplysningen kan ibland ha mycket svårt att i hängivenheten inte ge sig själv fullt ut till mannen, ge av hela sin sexuella källa och energi till ett system där den enbart ställer till problem och inte gynnar en fruktsam utveckling på jorden. Kvinnan måste lära sig att stå kvar i sin kraft, behålla sin energi och styra över vad hon ger och vad hon släpper in.
Flertalet kvinnor har inte den programmering som säger: "jag har makten över min sexualitet", "jag har makten över min kropp" eller: "jag har makten över mitt kön. Dessa präglingar läggs till av själen då den sexuella kanalen är öppen, ren och rensad från diverse känslor som skuld, skam, skräck, ilska och hat.
Hon måste lära sig att vara kärlek, vårda kärlek och att hänge sig själv till kärleken och ingenting annat. Denna frågeställning och detta språk kommer till fullo att bli till klarhet när hon har kommit över den tröskel och programmering som säger att hon skall ge bort sig själv och sitt hjärta när hon blir förälskad. Först när hon kommer över detta altare kommer hon att ställas inför rätta och konfrontera sin sanna sexualitets källa och ursprung.

När en kvinna kan släppa sin undergivenhet, (som jag tog upp i föregående inlägg), när hon kan erkänna fullt ut att hon har makten över sin sexualitet och makten över sitt eget kön, så är hon befriad och kan hantera sitt liv och alla situationer som hon ställs inför med en helt annan sorts medvetenhet än den hon gör idag. Hon blir klar och tydlig med vad hon vill och viljan kommer från ett kollektiv som vill öppna hjärtat hos alla människor. När hon kan känna att hon är lika mycket värd som mannen fullt ut i sitt undermedvetna, (som nu är medvetet), när hon kan behålla sin egen sexuella energi och när hon tar ansvar för den sanna sexualiteten, är hon fri. Då kan hon synkronisera sig med de stora massorna och bidra med sanningen i sitt hjärta och storslagna energisystem, hon kan förhöja sin vibration och leda sina systrar ut ur den mörka tidsåldern på jorden.


Präglingar.

Vad ligger i kvinnans natur och vad sitter i hennes kropp och/eller energisystem som präglingar? Präglingar är kollektiva programmeringar som vi alla bär på och kvinnan bär på en hel del av dessa som hindrar och försvårar möjligheterna för henne att komma fram i samhället/gruppen. Som försvårar möjligheterna att vara sig själv fullt ut och ta för sig att det som hon vet tillhör henne. En prägling som jag har släppt som har försvårat livet för mig och som framför allt försvårat mötet med mannen är en programmering som sade att "att jag är mindre värd än mannen", och det är en kollektiv prägling. Det spelar ingen roll hur vi arbetar eller hur  mycket vi slåss i vår feminina kraft om vi fortfarande bär på en sådan programmering i vårt undermedvetna, det kommer att sabotera för våra möjligheter att ta för oss, framför allt inom vården där jag har arbetat ser jag att massor med kvinnor lever med och följer denna prägling. Även om man vill komma fram, ta för sig mer, tillåta sig själv en hög lön och en skälig ersättning för sitt arbete så motarbetar präglingen oss, vi blir diffusa, otydliga och inte lika klara med vad vi kräver. Och ingen tar oss riktigt på allvar eftersom att vi inte gör det själva fullt ut. Någonstans inom oss så finns ett tvivel på att vi faktiskt är lika mycket värda som männen, som ofta väljer andra yrken där han definierar sitt värde på ett helt annat sätt.

Det finns ett par stycken revolutionerande präglingar som sitter hos oss kvinnor som vi måste ta oss igenom om vi vill lyfta oss till en högre nivå  i  världen, om vi vill lika självklart se att det är vi som styr över materia, att det är vi som har makten och att vi är värda att ha det allra bästa. Om vi vill möta mannen naket och ärligt utan ett energisystem som går igång med data programmeringar som styr våra känslor, tankar och handlingar. Jag tror aldrig någonsin att vi kan ta någonting från någon annan, framför allt så kan vi inte ta tillbaka vår makt ifrån mannen, vi har själva lämnat ifrån oss makten och måste återta den inom oss själva. En kvinna kan gå in flera olika tillstånd när en man kommer in i rummet, många går i sitt undermedvetna in i total och hängiven underlägsenhet, detta är ett bastillstånd, som ligger djupt och ligger till grund för alla de andra reaktionerna. Denna undergivenhet har sitt syfte att ställa sig in hos mannen, vara honom till lags, blidka honom och tillfredsställa honom på olika plan, ge honom energi. Den härstammar från rädslan för våld som finns i oss som en kollektiv prägling, vill inte råka ut för mannens missnöje och vi går igång på alla dessa olika reaktioner, det styr våra handlingar och vårt sätt att agera i mötet med mannen.

Nästan alla kvinnor har också kollektiv ilska, motstånd och hat mot mannen i sitt undermedvetna, en del kvinnor har så mycket motstånd och ilska mot mannen i sitt undermedvetna att de får mycket svårt att attrahera män i sitt liv, att ha en relation med eller att ha som vänner. Dessa kvinnor har ofta haft problem med sin pappa i sin barndom men hatet, ilskan och fruktan finns också där för oss andra kvinnor även om vi inte ser tydliga spår av detta i vårt liv. Denna gemensamma hop av undertryckta känslor kan aktiveras i mötet med mannen och skapar en barriär mellan oss. I ett kollektiv av kvinnor kan detta energimönster slås på och skapa negativ energi. Vi når inte riktigt fram, vi skapar avstånd, tvivel och ifrågasättande, vi vill inte tro på mannen fullt ut. Vi kan inte heller släppa in mannen på riktigt i vårt öppna hjärta.

Vi kan alla arbeta med dessa präglingar i den personliga utvecklingen, om vi vill ha ett naket, ärligt och fruktbart möte med mannen på alla plan så är det upp till oss att skapa ett nytt rent och genuint energimönster som våra senare generationer kan följa. Kvinnor kopierar sina mödrars negativa kollektiva mörka erfarenheter som handlar om ren överlevnad för släktet. Vi har emellertid kommit så långt nu och i det andliga uppvaknandet kan vi lossa de sista svåråtkomliga präglingarna som sägs ligga i, eller vara vår natur.
 


onsdag 4 december 2013

Karma.

Karma, jag tror på karma, både när det gäller mig själv personligen men också när det gäller mitt land. Jag tror inte att man kan bete sig hursomhelst, varsomhelst och förvänta sig att ens handlingar inte skall komma tillbaka till en själv. Eller mot ett land om det är ett helt kollektiv av människor som utför förnedrande eller förtryckande handlingar gentemot en annan befolkning. Jag ser också kopplingar till att om ett land förtrycker sina kvinnor, om kvinnans sexualitet förtrycks, så mår ofta hela landet väldigt dåligt. När man tittar på länder som säljer sina döttrars och kvinnors sexualitet så ser jag ett direkt motstånd från Moder jord. Jag tror att kvinnans sexualitet är i stark förening och förankring till jorden och materien. När kvinnan är fri och i synkronisering med sin sanna sexualitet beskyddar hon också jorden då hennes energi står i direkt kontakt med den. När hennes energi kapas och rycks upp med rötterna förlorar vår moder det beskydd som hon så väl behöver. När jag bodde i Asien kände jag en man som tittade på de svenska män som köpte unga thailändskor med avsky i blicken och han sade: "även om de tror att de kan bete sig själva hursomhelst nu när de har kommit hit så kommer de inte komma undan sitt karma och det kommer att vara alla svenskar som får betala." Naturen tillåter inga människor att vara så här grymma, det skulle kunna vara deras egna döttrar. Du kommer att få se, en jättevåg kommer att spola bort allt det här, havet kommer att hämnas. Jag trodde inte på det här men han sade att alla många thailändare vet om det här, det händer minst en gång vart 100 år. Och det var ju vad som hände sedan, jag undrar hur många svenskar som kopplar ihop det här med hur våra landsmän faktiskt har handlat och behandlar andra i detta främmande land? Vissa säger att karmat slår till snabbare då vi är utomlands och långt borta från det kollektiva svenska medvetandet. Jag tänker också på tyfonen i Fillipinerna, de dras ju med samma sexistiska problem med sina döttrar, männen vill äga och sälja sina döttrars sexualitet, den naturliga kopplingen och beskyddet till jorden försvinner. Människan finner sig maktlös mot moder jords frisläppande av negativ energi.        

tisdag 3 december 2013

Thailand.http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/sannalundell/article12196223.ab

Nu kanske jag är tjatig, men ca: 20.000 svenskar kommer att fira jul i Thailand. Mer än 400.000 svenskar åker dit varje år. Jag har bott i Asien, jag vet hur asiater ser på detta land, det är känt i Asien som att vara ett sexland, dit man åker för att köpa sex. Där fäderna säljer sina döttrar till ett billigt pris, många asiater tror också att det bör vara så, det är bra att pedofiler och andra våldtäktsmän har någonstans att åka till där döttrarna och i viss mån sönerna är relativt billiga att köpa. Så att de slipper förstöra människor på hemmaplan och hamna i fängelse för sina böjelser. När jag bodde i Singapore fick jag ofta frågan varför vi svenskar åker till Thailand hela tiden? Är det för att ni inte kan ha sex hemma, är det för kallt? Jag skämdes så och fick svårt att förklara varför mitt folk åker till den mest ökända platsen på jorden när det kommer till prostitution av barn och ungdomar. (Ändå har de en lag som förbjuder prostitution?) Moment 22, hur går den ekvationen i hop? Detta land har vi alltså valt att fira jul i, samtidigt som vi svenska kvinnor har frigjort oss så åker vi nu med våra män och barn till detta paradis? Där sexuellt förtryck är vardag, påtagligt och synbart varje dag. Är det bara jag som ser med öppna ögon här eller är det okey att stödja ett land som behandlar sina barn och kvinnor så? Varför talas det så lite om denna fråga, hur kommer det sig att vi väljer att blunda och inte låtsas se? Hur frigjorda är vi svenska kvinnor? Är det bara skönt att förtrycket drabbar någon annan och inte oss själva? Är vi så grymma? Eller fortfarande så förtryckta själva, att vi inte ser klart på situationen? Obs! Artikeln är från 2010. Det talas väldigt lite om den här saken, skönt att ligga på en billig strand, bli servad och inte låtsas se.