torsdag 12 januari 2017

Tarotkortens beskrivning, enkel beskrivning. 

 STORA ARKANAN.

 

Stora Arkanan talar om för oss vilken inre utvecklingsfas i livet som vi befinner oss i snarare än det yttre skeendet. Korten gestaltas av arketyper som talar om vad vi har erövrat för egenskaper och vilka tillstånd som vi har uppnått. Men de säger också alltid något om den väg som vi går och vilka följder vårt inre arbete får i det yttre livet.

THE FOOL. Här går man på sin egen väg och struntar i och bekymrar sig inte det allra minsta om vad ens omgivning tycker och tänker. Detta är början på något nytt. God självkänsla. Mod. Jag är den jag är. Jag är älskad som jag är. Jag har välkomnandet i världen.

THE MAGICIAN. Här har huvudpersonen alla verktyg som hon eller han behöver för att gå vidare med sitt liv eller företag. Jag har alla verktyg som jag själv behöver för att uppnå alla de effekterna som jag vill åstadkomma i mitt eget liv. Jag kan dra till mig en ny arbetsplats eller ett nytt kärleksförhållande. Jag vet att det är upp till mig att skapa mitt liv såsom jag vill ha det. Jag har magnetismen som gör att jag är tilldragande. Jag har alla de egenskaper, all den insikt och kunskap, som jag behöver för att börja om på nytt. Jag är Allkemisten och jag skapar mitt liv så som jag vill ha det.

 

 

 

 

THE HIGH PRIESTESS. Jag har många insikter och är en Gudomlig kanal. Jag har en välutvecklad intuition och börjar få en utvecklad medial kanal. Jag är en fin energi som förbinder min själ med det Gudomliga. Jag kan känna vad olika känslor, tankar och idéer har för betydelse. Insidan börjar få alltmer betydelse för mig. Jag förstår att allting börjar inom mig. Jag hyser alltmer tilltro till det Gudomliga som finns inom mig. Jag vänder mig gärna inåt för att tillförskaffa mig energi. Jag kan nå min intuition och energi från insidan. Jag är en Prästinna. Fin energi kommer också till mig från utsidan som en följd av detta. Mjukhet.

 

 

 

 

KEJSARINNAN. Jag har hela världen i min hand. Det blomstrar och tindrar överallt runtomkring mig. Tillväxt. Jag föder fram allt det nya. Jag har en stor kraft. Jag ses och hörs. Jag är fresterskan. Jag kan förföras. Jag kan tillbes. Jag är frukten och födseln. Jag föder fram allt det nya. Jag bär frukt. Jag är i solen. Jag införskaffar mig allt det nya. Jag har viljan.

 

 

 

 

THE EMPEROR. Jag är beslutsamheten. Jag har förmågan att ta stora beslut. Jag har en kropp. Jag har makten i min egen hand. Jag har tacksamheten. Jag har lagen på min sida. Allting som mannen gör kan jag göra. Jag kan vara i radio, tv och tidningar. Jag har makten över materien. Sanningen.

 

 

 

THE HIEROPHANT. Det är någonting som jag måste samtala med andra om, jag måste fråga någon om råd före jag kan handla. Jag måste utbyta min energi, tankar eller ord med någon. Jag har tillstånd att manifestera allt det som jag behöver. Jag behöver inte någon annans tillstånd. Jag har ljusets bröder och systrar med mig. Jag tillhör en gruppenergi.

 

 

 

THE LOVERS. Jag har en nära och kärleksfull relation med någon. Jag kan dela alla mina känslor, min kärlek och närhet med en annan människa. Jag är lyhörd för en annan människa. Jag delar min innersta sanning med en annan människa. Jag är i den heliga graalen. Jag är vinsten. Jag är fruktens förförelse. Sinnligheten. Tillgängligheten. Jag har kommit fram.

 

 

 

THE CHARIOT. Jag är en mästare i arbete. Jag klarar mig själv. Jag är i framgången. Jag kan föra fram min vagn helt utan tyglar.  Jag lyssnar till den inre rösten. Jag är i succen. Jag berör andra människor.

 

 

STRENGTH. Jag har makten över materien. Jag tämjer lejonet och frigör en stor styrka och makt. Jag är kraftfullheten.

 

 

 

THE HERMIT. Jag är så ljus. Det finns något vackert, undangömt, skört och fint inom mig själv som själen vill att jag skall se. Jag tar tid för att syna mig själv i sömmarna, jag ger mig själv synligheten, alla kärlek och berömdhet som jag behöver. Synlighet. Berömd.

 

 

 

WHEEL OF FORTUNE. Jag har makten över att förändra mitt liv. Lyckan ler ännu en gång. Framgång runt hörnet. Jag kan stå och titta på när svängdörrarna äntligen slår upp på vid gavel. Jag får en överraskning. Tur.

 

 

 

JUSTICE. Det har blivit rätt till slut. Jag kommer att få rätt till slut. Det finns ingenting annat än rättvisa i universum. Jag kan skapa precis det liv som jag vill ha. Jag har klara besked. Jag har manifestationen. Du ger mig ja eller nej. Rättvisa har skipats. Sanningen segrar.  Både mannen och kvinnan finns tillgängliga inom oss.

 

 

 

 

 

THE HANGED MAN.

Vem vill vara annorlunda än alla andra, vem vill erkänna sina brister och fel? Jag accepter att jag inte kan förändra mig, att jag inte kan sluta med vad det nu är som jag håller fast vid. Jag erkänner och accepterar att jag har fastnat, att jag inte kan komma loss på egen hand. Så löser jag upp den blockering som gör att jag hänger mig kvar och sitter kvar i det förflutnas tankar, känslor eller mönster.

 

 

 

DEATH. Jag bryter mig loss. Jag kommer över gränsen. Jag får nytt hopp. Jag vill hellre vara med de levande. Jag tar mig igenom någonting svårt. Jag har klarat mig. Ett uppvaknande. Jag tar av mig min rustning och solen går äntligen upp. Dags att sjunga en ny sång. Ett genombrott. Jag har inte tagit skada i andra människors sätt att behandla mig.  

 

 

 

TEMPERANCE. Jag har sanningen. Jag vet vem jag är. Jag har lyskraften, makten över materien, sensualismen och sinnligheten. Jag har berättelsen. Jag har kronan. Jag har friden. Min väg ligger strålande, ren, vacker och skinande klar. Spegelblank. Jag går vidare på min färd med ett högre tillstånd. Ett högre medvetande. Med energierna i balans.

 

 

 

THE DEVIL. Hat av något slag. Skuld. Det finns någon som inte tycker som jag. Det finns något som jag inte borde göra men som jag gör ändå. Beroende. Jag sitter fast i materien. Jag sitter fast i gamla värderingar som har med mannen och kvinnan att göra. Skam. Hur hanterar jag min sexualitet, kan jag vara fri och oberoende av vad andra tycker i min sexuella kanal? Sitter jag fast i en motgång? Har jag tagits på allvar av min mamma och pappa?

 

 

 

 

THE TOWER.

Nu kan jag kasta mig ut, jag behöver inte sitta kvar i gamla mönster längre. Mitt hem är inte mitt fängelse. Det är min tur nu. Jag kan göra min röst hörd. Det finns någonting annat för mig. Jag har lossat på alla knutar nu. Segern börjar här.

 

 

 

THE STAR.

Jag är i vetandet. Jag ges möjlighet att förverkliga alla mina drömmar. Kreativitet. Uppsluppenhet. Jag kan beundras. Jag har tillförsikt. Jag är i skapande. Jag förhöjer mig över medelmåttigheten. Jag är i eufori. Jag bejakar alla mina känslor och är vid skapandets källa. Sprider massor med ljus och kärlek till min omgivning. Balans. Jag är mån om mig själv.

 

 

 

 

 

 

 

THE MOON.

Jag går på min väg. Någonting hotar mig. Det finns någon som kan förstöra för mig. Jag är rädd för att någon eller någonting skall förstöra för mig. Jag behöver bli vän med månen, vägen, modern och hemmets hjärta. Vad är jag rädd för? Är jag rädd för att binda mig? Vad står hemmet för? Jag tror att jag kan skadas.

 

 

 

 

THE SUN.

Jag har förstått att månen inte kan skada mig. Jag sprider ljus och solsken till alla. Jag är i betydelsefullheten. Jag blomstrar och jag älskas av alla. Jag är en själ i en kropp. En ande i materien. Jag har tillit. Kärlek, insikt och kunskap. Jag vet vem jag är och vad jag vill. Jag tindrar av solsken och av glädje. Jag bejakar mig själv. Mitt undermedvetna stöder mig. De gamla mönstren har fallit bort. Tid för upplysning.

 

 

 

 

JUDGEMENT.

Jag har vaknat. Jag har nått ett andligt uppvaknande. En ny nivå. Jag kan inte skadas, Jag har viljan att synas. Jag har frälsningen inom mig. Jag är freden.

 

 

 

 

THE WORLD.

Hela världen ligger framför mina fötter. Jag kan gå åt alla väderstrecken. Jag kan vara den jag är. Jag har inte varit för stor för någon. Jag kan vara precis så framgångsrik som jag vill. Jag har acklimatiserat mig på jorden. Jag är fröjdefull. Sjunger i min egen ton.

 

 

 

STAVAR:

 

Stavar för energi, tillväxt, kreativitet, expansion, roller som vi har, kunskap. Element: Eld.

 

 

Två stavar: Jag får en bekräftelse. Svaret på min fråga är bekräftad. Jag är i sanning. På rätt väg. Erkännande.

 

 

Tre stavar: Det väntas tillväxt. Någon skapar tillsammans med mig. Mina drömmar och visioner börjar förverkligas.

 

Fyra stavar: Seger. Hemkomst. Jag kommer fram. De väntar på mig med segerkransen. Jag når dit jag skall.

 
 
Fem stavar: Jag behöver släppa kontrollen. Jag behöver inte kontrollera mitt öde. Jag har inte kontrollen. Jag kan lugnt lägga ned min fruktan för att misslyckas.
 
Sex stavar: Jag segrar. Jag är en ledare, människor kan lita på mig och min intuition. Jag leder andra, jag är manifestationen.  Jag har tillit till mig själv.
 
 
Sju stavar. Jag gör det jag brinner för. Jag är på rätt väg. Jag provar nya roller. Jag expanderar. Jag tror på mig själv. Jag bygger. Tillväxt, expansion. Kreativitet.
 
 
Åtta stavar: Tillväxt, expansion. Det kommer något nytt. En ny fin intuition. En ny fin energi. Jag ser nya saker. Kanske nya platser. Jag är i rikedom.
 
 
Nio stavar: Jag integrerar mina erfarenheter och kunskaper. Tillväxt, expansion. Jag erhåller belöningar för mina strävanden. Jag månar om mig själv och mitt hus. Jag är tillgänglig för allmänheten.
 
 
 
Tio stavar: Jag tar ett stort ansvar, samlar ihop alla mina kunskaper och erfarenheter för att sprida de vidare till allmänheten. Jag brinner för det jag behöver åstadkomma. Jag ger av mig själv och min samlade kunskap. Jag är fri som vinden men ändå bär jag en tyngd av det är så mycket som jag har att ge.  Jag är tagen på allvar. Jag har kunskapen.
 
 
 
Page i stavar: Jag expanderar. Jag ser tillräckligheten. Jag är en mästare som ser mig själv som fri och frälst. Jag kan göra det som jag själv vill. Jag är oliktänkande och nyskapande. Jag rör mig fritt över land och hav. Jag är ny. Det kommer något nytt.
 
 
 
Riddare i stavar: Jag driver framåt. Jag är den som driver. Jag kommer fram. Jag har erfarenheten och kraften. Eld och energi. Jag är en vinnare. Det kommer en stark, kraftfull och karismatisk person. Eldig och hänförande.
Drottning i stavar: Drottningen sitter säkert på sin tron. Jag är i ledarskapet. Jag vet vad jag vill. Jag delar med mig av min sanning. Jag kan äga sanningen. Kraft och energi. Drottningen har uppnått personlig mognad. Erfarenhet. Styrande. Drottningen är bekräftad.
 
 
 
Kung i stavar: Det finns ingenting som inte jag kan göra. Jag har all makt som jag behöver för att skriva en bok t.ex. Jag har makten i egna händer. Det är jag som styr över mitt eget liv. Jag har kunskap, makt och energi. Jag är trygg och leder säkert med stadig hand. En kung står också för en höjdpunkt och en avslutning på en gammal roll.
 
 
 
Ess i stavar: Det kommer något nytt. En ny tid. En ny roll. Min kunskap har tagit sig till en ny nivå. Makt, styrande, expansion, kreativitet. Det finns för mig. En ny era som infinner sig. Jag kan vara den jag vill, jag har de insikter och kunskap som jag behöver. Makt och integritet.
 
Bägare står för kärlek och känslor. Renhet. Element: Vatten. 
 
 
Två bägare: Vi är lika. Mannen och kvinnan är lika mycket värda. De har uppnått en balans. Jag är matriarkat och patriarkat. Föreningen mellan mannen och kvinnan. Det inre giftermålet. Den heliga föreningen av manligt och kvinnligt. Vi är en.
 
 
 
Tre bägare: Där satt den, vi har vunnit! Jag firar i närmsta kretsen av vänner, något lyckosamt som har med kärlek och känslor har just inträffat. Lycka. Firande. Glada utrop!
 
 
 
Fyra bägare: Jag har inte tagit emot. Jag kan inte ta emot. Jag vet inte om jag har viljan att ta emot. Huvudpersonen tycks inte medveten om att en hand sträcks ut framför honom, det någon som erbjuder honom/henne något? Kortet uppmanar oss att vi tränar på att ta emot.
 
 
 
Fem bägare: Sorg. Någonting har hänt i det förflutna som man inte kan glömma. En oförlöst sorg. Tycka synd om sig själv. Man ser inte de två fulla kärleksbägare som fortfarande står kvar.
 
 
Sex bägare: Någon erbjuder kärlek alt. en kärleksfull vänskap. Någon som man känner igen från förr, långt tillbaka i tiden. Kan vara en tvillingsjäl. Igenkännande. Uppvaktning. Evigheten.
 
 
Sju bägare: Det finns ett val. Valmöjlighet. Jag ställs inför ett val. Jag är min egen lyckas smed och kan välja.
 
 
 
Åtta bägare: Jag söker vidare. Jag har bestämt mig för att fortsätta utforska min väg och söka efter något/någon. Jag har kärlek och fyllda bägare men jag söker vidare.
 
 
 
Nio bägare: Jag har tur. Allting finns här för mig. Lycka. Alla mina önskningar infrias! Kärlek. Jag omfamnar alla mina känslor.
 
 
 
Tio bägare: Lycka. Familj. Delaktighet. Närhet. Gemenskap. Kärlek. Glädje.
 
 
 
Page i bägare: Jag är öppen för en ny relation. Renhet. Befriad från destruktiva känslor. Någonting nytt infinner sig i mitt liv.
 
 
Riddare i bägare: Jag blir erbjuden kärlek, en beundrare, någon erbjuder mig ett kärleksfullt erbjudande. Drottning i bägare: Drottningmodern har uppnått en personlig mognad. Hon står fast vid sin del av den gudomliga planen. Hon har viljan. Upphöjdhet. Drottningen sitter i frid och kärlek. Med fötterna i flödet. Hon är i troheten. Hon är i resan.
 
 
Kung i bägare: En höjdpunkt och en avslutning på en känslomässig utveckling. Det kommer någon/något nytt. Avslutning på en relation. Tid för kärlek. Gudomlighet. Tillhörighet. Erkännelse. Flöde.
 
 
 
Ess i bägare: Frid. Kärlek. Allt utrensande av gamla känslor och relationer har gjort sitt, en ny relation är i antågande. En ny kärleksrelation. Blomstring. Allt ger frukt. Älskande.
 
 
 
Svärd står för tankar, kommunikation, idéer. Vad vi behöver lära oss. Element: Luft.
 
 
 
Två svärd: Bekräftelse. Balans. Inre frid. Harmoni.
 
 
 
Tre svärd: Sorg. Smärta. En dörr stängs. Det är någonting som inte går vägen.
 
 
 
Fyra svärd: Vila, återhämtning. Avvaktan. Tillräcklighet. Företagsamheten vilar. Jag har möjlighet att öppna upp en kanal till Gud.
 
 
 
Fem svärd: Det finns någonting som skrämmer dig. Någonting hålls tillbaka. Rädsla att förlora något. Rädd för att bli betrodd.
 
 
 
Sex svärd: Jag tar mig över till andra sidan. Jag övervinner problemen. Jag är till för att lyckas.
 
 
 
Sju svärd: Jag blir lite slug, smart. Jag söker nya vägar och infallsvinklar. Jag är trodd på. Jag är i visheten.
 
 
 
Åtta svärd: Jag är inte tillräcklig, jag har inte tillräckligt. Jag vet inte om jag vill. Jag vet inte om jag kan lyckas. Det är någonting som jag inte kan se. Jag är handlingsförlamad för jag vill inte se att jag kan ta av mig ögonbindeln. Rädsla.
 
 
 
Nio svärd: Jag är i huvudet för mycket. Jag tänker för mycket. Jag har negativa tankebanor om någonting. Jag behöver komma ned i kroppen och känna mina känslor.  
 
 
 
Tio svärd: Det finns en ny öppning. Någonting nytt kommer att hända. Solen går äntligen upp. Slutet på ett problem.
 
 
Page i svärd: Någonting nytt kommer. Storheten. Excalibur. Sanningens svärd. Jag är rätt. Riktig. På rätt väg.
 
 
 
Riddare i svärd: Jag skall fram. Jag tar ett initiativ. Jag rycker fram.
 
 
 
Drottning i svärd: Jag talar. Drottningen kommunicerar. Drottningen har uppnått en personlig mognad. Rättvisa och riktighet. Verbal. Kommunikation.
 
 
 
Kungen i svärd: Jag har talets förmåga. Jag kan skära genom luften med mina ord. Vilja. Kommunikation. En höjdpunkt och en avslutning på ett sätt att kommunicera.
 
 
Ess i svärd: Ett nytt sätt att kommunicera. En ny ide´. Det kommer någonting nytt. En seger. En ny början.
 
 
 
Pentagram står för företag, bostad, arbete, materiellt välstånd, trygghet, relationer. Element: Jord. 
 
 
 
Två pentagram: Jag balanserar två situationer på ett gynnsamt sätt. Jag hanterar en situation. Jag är kapabel att förverkliga en dröm. Manifestation.
 
 
 
Tre pentagram: Jag talar om för världen vem jag är. Jag är viktig. Jag arbetar med det som jag älskar att göra. Jag är en mästare i arbete.
 
 
 
Fyra pentagram: Jag har hela världen som min arbetsplats. Jag kommer dit som jag har tänkt mig. Jag har manifestationen. Jag är betrodd. Jag kommer att lyckas men jag vill ha någonting mer. Själen vill ha någonting mer.
 
 
 
Fem pentagram: Jag har någonting som jag måste tala högt om. Det är någonting som jag borde tala om. Det är någon som jag borde tala med.
 
 
 
Sex pentagram: Jag är en mästare i arbete och borde dela med mig till andra lite mer. Dela med mig av mina tankar och ord. Jag delar med mig till andra själar. Jag ger av mig själv. Jag är i tillräckligheten.
 
 
 
Sju pentagram: Jag behöver tro på mig själv. Tillit. Mitt företag växer när jag har tillit. Jag sår när jag sår, vattnar när jag vattnar och skördar då jag skördar.
 

 
Åtta pentagram: Jag lyckas med det som jag företar mig. Jag är modig, tar ett steg i taget och är noggrann. Idogt arbete lönar sig.
 
 
 
Nio pentagram: Jag är i tillräckligheten. Jag har allting som jag behöver. Allting bär frukt. Jag är herre över mitt eget hus. Min hälsa är bra. Jag månar om mig själv.
 
 
 
Tio pentagram: Pengar. Lönsamhet. Jag är i makten över materien. Jag kan förverkliga det som jag har drömt om. Vinst. Jag har allting som jag behöver. Möte.
 
 
Page i pentagram: Jag är viktig. Min profetia är viktig. Jag har ett uppdrag. Någonting kommer med bud. Någonting nytt att genomföra. Trygghet.
 
 
 
Riddare i pentagram: Jag arbetar hårt. Plöjer vägen för mig själv. Jag har viljan att manifestera. Att bruka jorden. Att skriva ett kontrakt. Att leda en grupp.
 
 
 
Drottning i pentagram: Jag är värdefull. Jag vårdar mig själv. Jag vårdar en relation eller ett företag. Jag har mitt på det torra. Jag har gåvor. Drottningen har uppnått en personlig mognad. Drottningen genomför det hon skall.  
 
 
 
Kung i pentagram: En höjdpunkt och en avslutning. Ett nytt förhållande, ett arbete eller en bostad är på ingång. Materiellt välstånd. Tillgångar.
 
 
 
Ess i pentagram: En ny bostad, ett nytt arbete eller ett nytt förhållande. En enorm kapacitet, en vinst av något slag, en ny manifestation. Någonting blir klart.
 


Copright Plushealing Sverige 2017 Charliee Lek