onsdag 20 februari 2013

Amor Vincit Omnia.

Jag går genom bardot, levande, lysande och leende för jag har släppt barndomsvännernas begrepp om mig själv som en begränsad själ i en kropp utan kokong. Jag accepterar alla tillstånden och trevar efter tvillingsjälens tamdencykel som vi styr och trampar runt tillsammans i Universums tindrande Vintergata. Jag känner mig något yr, kan man vara i bardot innan man dör? Jag förstår att jag överlever när allt går överstyr, gång på gång. Jag har strålat i observationen tusentals gånger förr, milen som jag har vandrat och lagt bakom mig är miljontals många och långa vid det här laget. Och när jag släpper taget och vilar i tillitens tröst, tar emot kärleken som kommer och inte den som jag förlorar, känns universums ljusklara stillhet som moderns bröst. Som tar emot mig när jag kommer, igen och igen, Och igen.. lyser vi klarast och underbarast!

måndag 18 februari 2013

Som en lysande älva.

Jag kan inte tillfredsställa andra människors behov, jag kan inte ge andra människor någonting. Det är min ambition och har varit det i hela mitt liv men nu handlar det om att hela mitt liv och kontentan av avhandlingen som jag genomlider är ingen konvention, den skrider mot sitt slut när jag skriver på mitt konvolut. Sammanfattningen och slutsatsen blir till den att jag inte kan ge någon annan människa någonting. Någonsin. Med min intention kan jag ge mig själv fulländning, fullständigt. Jag kan ge mig själv det som jag behöver, jag kan fokusera på att tillfredsställa alla mina behov fullt ut och på riktigt. Men jag kan aldrig någonsin tillfredsställa andra människor, inte genom att rikta mitt givande utåt. Jag kan vara tillfredsställd, dag som natt, jag kan lossa på alla mina undertryckta behov och mässa dagligen om att de blir tillfredsställda fullt ut: min skaparglädje, mitt behov av att stråla, att synas, att vara sexuellt tillfredsställd, ekonomiskt, mitt behov av att vara i helheten, i skönheten och mitt behov av att tjäna Maitreya. Har du sen lust att ta emot, har du sen lust att tillfredsställa dig själv med någon av mina gnistrande gåvor på isen så är du mer än välkommen att göra det. Men mitt riktande fortsätter att vara inåt och intakt. Indirekt till dig. Den största gåvan ger vi till oss själva, genomskinlig på den frusna sjön som en lysande älva.

måndag 11 februari 2013

Ett axplock ur Plushealingutbildning steg 1.

En Plushealer används som en kanal och ger energi till klienten som ligger på en massagebänk. Lär dig att känna dina egna känslor, träna-träna-träna, i varje möte, i alla situationer och händelser. Vad känner jag nu? Träna på att känna ditt motstånd, smyg på dig själv, varför känns det så obekvämt just nu? Varför blev jag plötsligt så trött? Varför fick jag motstånd mot den här personen? Lär dig att konfrontera dig själv, att identifiera din egen rädsla och motstånd. Lär dig att känna alla dina känslor fullt ut så lämnar de kroppen. Lär dig att släppa fram och känna dig igenom dina undertryckta känslor. Ju mer du är i din kropp och ju mer du känner dina känslor ju högre vibration får du och förmågan att ta emot och ge kärlek och ljus ökar markant. Dessutom väntar belöningar som egna insikter och kunskap efter varje känslomässig blockering, som du sedan kan använda dig utav för att hela din klient. Iaktta dig själv, din andning och dina känslor under varje behandling. Lämna tid emellan varje klient om det är så att du behöver släppa fram en egen undertryckt känsla som dyker upp under behandlingen. Träna på att ta emot, träna på att ta emot healing, träna på att ta emot kärlek, ljus och tacksamhet. Träna på att identifiera alla dina känslor, bli expert på dig själv.

Våra känslor.

Våra känslor är vår egen gudomliga vägledning, själens synkronistiska språk som talar sin symfoniska storslagna sanning. Se dina känslor som en gåva att kommunicera med själen och med Gud. Alla känslor härstammar från samma källa som helar och som heter kärlek. Ju mer vi tränar på att känna de negativa känslorna, ju enklare blir det. Rädsla är som regn och ingår i människans känslomässiga liv, och om vi accepterar och känner den fullt ut, så får vi ta ännu ett kliv. Precis som regnet så är den vägen framåt till solskenet. Känslor kommer och går och de går över, de förändras alltid ända tills vi har kommit fram till kärnans mitt som är äkta och ren kärlek som kärnats med kel och smek direkt från Guds nektar och smäktande natur. Kärleken är Gud och vi är den. Via känslorna kommer vi dit så det finns inte den minsta anledning till att inte börja med att känna våra känslor nu, utan att passera gå. Vi är arian och tenoren, pilen som spänner bågen. Vi är amoren. Vi har längtat oss ända hit och nu finns det ingen anledning till att inte leta oss dit, in till kärnans mittersta mitt där kärleken svämmar över i varje andetag och där vi njuter, ryser och dryper av vällust från kust till kust i vårt avlånga land. Upplysningens tidevarv har börjat och jag håller hårt min pinne av stafett och varje timme är dyrbar, i blod och i svett, för vi springer för fred och frid  inom varje liten människas liv. Hjärtats rörelse har börjat.

Ett axplock ur Plushealing steg 2, Coachingdelen.

Sannig, ansvar,mod och tro/tiilit är nyckelorden som kan förändra allt, förändra dig, din tillvaro och ge dig tillgång till hela dig själv. Sannig, ansvar, mod  och tro/tillit, tar dig hela vägen dit du vill,  titta närmare på vilket av tillstånden som fattas dig och arbeta på att integrera det i dig själv.
Våra tankar är vårt ego, vi är inte våra tankar, vi är mycket större än så, vi är vårt högre jag, vår själ. Det sanna jaget är i själen, det sanna jaget är själen. I Plushealingutbildning steg 2 lär vi oss att urskilja skillnaderna på de båda, egot kontra själen. Vi lär oss att coacha med direkt vägledning från själen, vi lär oss att lämna egots röst utanför rummet och vi lär oss att känna oss fram till vilka frågor vi skall ställa till klienten. Vi arbetar med relationer, vi tittar på våra egna, vi speglar oss i vår familj, våra vänner, försöker förstå och se vad vi behöver lära oss, vilka gränser det är som vi behöver dra för att kunna ge oss själva det liv som vi drömmer om att skapa. Där vi får blomma och växa i fullständig frihet  men ändå tillsammans och sida vid sida med dem vi älskar. Från att titta på våra egna relationer, från att ha tagit ansvar och ha arbetat med våra egna relationer lär vi oss genom erfarenhet att coacha andra, men fortfarande med själens erfarenhetsbaserade undervisning. Vi samtalar med klienten om ansvar i relationer, känslomässigt ansvar över andra. Vi pratar om planhalvor i nära relationer, tar vi ansvar över någon annans planhalva? Vi går igenom självkänsla, självförtroende och självbild med våra klienter. Vad behöver man arbeta med, finns det någon svaghet? Gå alltid tillbaka till de fyra nyckelorden för att lämna ett beroende, känslomässigt eller fysiskt. Vi samtalar med klienten om behov, vems behov är det som hon/han uppfyller, sina egna eller andras? Mammas, pappans undertryckta behov? Vi lär känna, se och tillfredsställa våra egna behov. Vi läser och lär oss förstå hur vi kan arbeta med A Course of Miracles, (en översikt, ej genomgående). Vi lär oss se och känna var energin/sanningen finns när klienten talar så kommer själen, det högre jaget, automatiskt att ställa rätt frågor vid rätt tillfälle så att de blockeringar som ligger i vägen för sanningen kan komma upp till ytan. Det är healing på hög nivå. Känn in när det är dags att avsluta samtalet och på börja behandlingen. Jobba vidare med tilliten till Plushealingen, (ljuset och mästarna). Ha tillit till klientens process. Tro på din klient, tro på att hon/han redan befinner sig i sin högsta sanning. Låt alltid klienten ta sin tid med att uttrycka sina känslor. Fortsätt lära dig det du skall utav din klient, universum skickar alltid precis rätt person till dig som också sitter på lösningen på ett utav dina känslomässiga problem.
Om det är någon under kursens gång, en kursdeltagare eller kursledare provocerar dig på något sätt, vänd dig inåt och titta på känslan som det väcker i dig, det kallas att använda sina medmänniskor som spegelbilder och försöka förstå vad det  är som vi reagerar på så att vi att släppa taget om det gamla och gå vidare. Så att vi kan släppa vår undertryckta känsla som ligger i vägen för vår framgång. Ge klienten tips och råd om olika övningar, glöm inte spegelövningen. Glöm inte göra den själv! Träna på att vara i kärlek då du möter klienten, ju mer kärlek du kan uppnå, ju större mirakel. Träna på att vara här och nu, träna på att alltid lämna egot/tankarna utanför när du möter andra människor. Öva på att acceptera alla känslor och tillstånd som du har. Öva tacksamheten. Ge dig själv tillstånd att lyckas. Glöm inte att du är ett med Guds vilja, ett med Guds kärlek och ett med Guds syfte. Ju större enhet, ju större mirakel. Välj glädje, lycka, tillit och kärlek. Känn dig igenom allt annat som ligger i vägen. Känslor är som vädret, efter ett tag blir du så van att känna olika sorters känslor att de "negativa" inte blir särskilt jobbiga längre. Du lär dig gå och verka fast du är rädd, du vet att det går över och att solen snart skiner igen och att nu har du kommit så mycket längre på vägen. Du är upplysningen och du är vägen till fred på jorden. Jag tror på dig. Amen.

onsdag 6 februari 2013

Min tro, fortsättning från föregående inlägg:

Jag började själv se sammanhang och förstå sammanträffanden som jag hade varit med om i mitt liv, jag började själv att se den röda tråden som jag så slaviskt följde. Framför allt hängivenheten till sanningen. Till sist när kundaliniresningen var ett faktum, 2010, efter att jag arbetat med att "plocka ned" och ta emot plushealingen, när egot, (som är våra tankar), kunde utebli längre och längre perioder, fick jag så insikt om hela planen för mitt liv. Som är precis samma som Guds plan för mitt liv. Jag kunde se hur jag skulle hålla mig undan, hur jag skulle överleva den mindre ljusa tiden här och hur jag har programmerat mig som en tidsinställd bomb som skall lysa när tiden är redo, precis som många andra med mig. När de finns människor som är redo och som lyssnar. En verkligt intrikat plan må jag säga. Jag tvivlar inte längre på min intelligens. Det är bara genom att älska oss själva som sedan kan älska våra medmänniskor. Och jag kan inte ta känslomässigt ansvar över andra och deras reaktioner, ännu mindre kan jag ta ansvar över andra människors förminskning över sig själva. Jag kan ta ansvar över mig själv och mina egna känslor och över min egen kärlek till mig själv. Det är mitt jobb och det är min vägledning. Att hjälpa till där det behövs att se vad som ligger i vägen för våra sanna själars storhet. Efter kundaliniresningen, då energin stod spikrakt som spön i ryggraden och då liven blixtrade förbi, då mitt hjärta gjorde den 180-gradiga vändningen som är känd för alla heliga Gurus i Indien, var livet som en saga, jag fick tillgång till en energi som var obeskrivlig, jag hamnade i en som jag kallar det upplysningsprocess. Känslan de första veckorna var en upprymdhet och en eufori som liknade mycket det tillstånd vi får när vi kommer i orgasm. Fortfarande var inte alla hoten med egot och rädslan undanröjda, tvärtom, så fort som en rädsla dök upp så nästlade sig egot in och försökte styra, utmaningarna blir svårare, upplysning är ingen enkel process och ännu är jag inte hemma i säkerhet. Men kärleken expanderar och växer ständigt, vibrationen ökar men fortfarande mycket rädsla och fler känslor att känna sig igenom. Som t.ex. alla de som handlar om Maria Magdalena framträdandet, jag har fått känna på rädslan för förtrycket ännu en gång, rädslan för att bli förminskad, förlöjligad, hånad, rädslan att inte tas på allvar, rädslan för att bli liten. Jag känner mig bra mycket större, respekterad och värdefull precis som jag är, som Charliee Lek. Också till saken, det finns andra som kallar sig för Maria Magdalena, vem är sann? Ja, vad tror du? Fanns det många kanske som kallades för Maria på den tiden? Är den personen seriös och sann sin utveckling? Har hon/han en religiös uppenbarelse? Är det en projektion från sinnet? Har de obearbetade känslor som förvränger sanningen? Är det egot som talar? Hur långt har de kommit i sin utveckling? Har de några extraordinära gåvor? Hur ser deras plan ut? Har hon/han eller jag en skruv lös? Ja frågorna är många men jag har valt att skydda mig själv och  tro på min inkarnation där jag mötte Jesus och flera av de andra lärjungarna.

Min tro på mig själv som Maria Magdalena.

Plushealingen tar dig till tidigare liv om det behövs och om du är redo att möta de starka känslor som finns lagrade i dina cellminnen. Det är ingenting som jag kan veta något om på förhand, ibland är klienten redo bara att möta det som finns undangömt, ofta kommer det lite längre fram på vägen när många undertryckta känslor från barndomen har "arbetats" igenom. En undertryckt känsla försvinner från kroppen då vi känner den fullt ut ända in till roten, då vi välkomnar och känner den fullt ut även om det gör ont och känns läskigt, det är då som den försvinner för alltid. Jag gick schamanens väg och kände mig igenom alla min undertryckta känslor från barndomen, jag ville frigöra all frusen energi som fanns lagrad inom mig. Jag ville häva tiden och förtrycket på den egna kroppen och själen, jag ville nå min högsta och största potential. Detta har inneburit ett enormt känslomässigt arbete som har tagit ca: 13 år. Barndomen, ungdomen, det långvariga och misslyckade förhållande som jag har haft, de kortare förälskelserna, alla utlands flykterna som jag har gjort. I alla människor har jag mött min spegelbild, och i alla möten har jag släppt fram de känslor som det väckt. Skuld, skam, rädsla, misslyckande, förnedring, förödmjukelse, ilska, besvikelse också vidare.. Tidigare livs- minnen kom ibland, då och då under hela resan men började först fördjupa sig och ge sig till känna på allvar runt år 2009. Det tidigare liv som jag kommer ihåg som jag närmade mig och fick insikt om före det var inte några "kända" inkarnationer, de var problemfyllda, (som alla), fullt av lidande, (annars skulle det inte finnas undertryckta känslor att hämta där) men framför allt handlade ofta om den stora värdelösheten. Jag arbetade mig fram till känslan av klägg och klet som sitter närmast intill och i vägen på väggen för själva kärnan av kärlek som vi är skapta utav. Jag jobbade länge och väl med den stora värdelösheten som följt med mig i inkarnationer och jag integrerade värdefullheten. Om det inte hade varit för denna ordning så hade jag själv absolut och direkt avfärdat min inkarnation Maria Magdalena som en projektion av ett sinne som känner sig värdelöst för att skapa just värdefullhet. Jag konfronterade mig själv och mina minnen hur många gånger som helst, men ingenstans kunde jag krossa dessa bilder och känslor som jag fick känna mig igenom. Jag blev överbevisad gång på gång. Jag hade också arbetat med min oerhörda förminskning, känslan av att vara utan betydelse också vidare.. Jag är väldigt metodiskt och obarmhärtig när jag själv krossar mina illusioner, jag tar mitt arbete och uppdrag på högsta allvar, ingen vet mer än jag hur viktigt och självklar sanningen är för healing/personlig utveckling. Vi kommer ingen vart utan den.  Men fortfarande så kom regressionsminnena och berättade nya saker. Jag fick mycket bilder till känslorna i början, jag träffade också två personer som också var med när dramat med Jesus utspelade sig, som bekräftade och såg min sanning. Faktum är att de flesta minnen, har min själ bestämt sig för att släppa tillsammans med andra, mycket på grund av de smärtsamma minnena men också känns det skönt att få ett vittne till något så stort och oerhört. Särskilt i början, när jag fick insikt och kunskap om att jag var med "där det hände".   forts följer nästa inlägg..

tisdag 5 februari 2013

Vi brinner tillsammans.

Jag har gått in och ut från regression de senaste dagarna, beslutet att publicera min inkarnation som Maria Magdalena startade ännu en process med möjlighet till tillväxt inom mig. Min väninna kom och hälsade på och med henne fann jag tryggheten att släppa smärtan som satt så hårt från livet då jag kom till och avslutade mitt liv i Frankrike. Det kan ta hårt på krafterna att gå igenom en regression fullständigt och förlösa alla obearbetade känslor som sitter fast där, de första regressionerna gjorde jag 2010, från början satt jag flera timmar om dagen i några veckor, (som snart blev till månader), sen har det sporadiskt återkommit fler och fler minnen/känslor genom åren. Men dessa minnen från Frankrike är alltså de mest smärtsamma från det livet hitintills. Jag har egentligen längtat efter den dag som jag får komma fram och publicera min sanning, jag har längtat efter den kraft som jag då skapar som ett känslomässigt flöde och brusten barriär inom mig själv. Men jag har aldrig längtat efter att stå inför mina vänner och bekanta och tala om vem jag är. De som känner energi och de som känner sanningen, de vet vem jag är. De känner igen sig själva i mig. De ser kraft, ljus och energi. Det är detta som också bidrog till att jag slutligen bestämde mig för att bekräfta min egen sanning, denna energi som jag har fått tillgång till, min egen energi: Plushealingen är den gåva som jag har fått att förvalta för de som söker sanningen inom sig själva, för de som söker sitt livs högsta syfte, mål och mening. För de som söker kärleken skall finna och detta är en gåva som vi alla har fått att dela med varandra. Ingen annan människa är större, vackrare eller mer strålande än någon annan, vi är bara på olika nivåer av vår utveckling, som vilken annan sport eller spel som helst! Vägen ligger där, rak enkel och strålande klar, känn dina känslor så gör du kroppen lekande och läkande glad. Hjälp jorden att hela sig från demoner och destruktivitet, hjälp din själ att läka inifrån, att känna dig igenom dina egna undertryckta känslor, integrera sanningen och kärleken som en bärande och bestående känsla. Hjälp oss att sprida kärlek, kunskap och ljus till vår omgivning, men det finns inga omvägar, vi måste ta det igenom oss själva. Vi blir självlysande av ljuset när vi brinner tillsammans.

måndag 4 februari 2013

Grottan Frankrike

Jag kom till slut till Frankrike från Syrien, allt var förlorat, jag hade ingenting kvar, man, barn, hus och hem, allt var förlorat när jag kom till det nya landet. Jag var Maria Magdalena och beslutade mig för att bosätta mig i en grotta den sista tiden av mitt liv, jag satt där för sexualitetens skull. Jag satt där för rätten till min egen sexualitet, min sexualitet som var kopplad till jorden, havet, åkrarna och ängarna. Späckhuggare och delfiner. Jag var ett med Universum, ett med Gud och jag var ett med Moder jord. Jag satt där för rätten att känna, utforska och uttrycka sexualiteten som tilhörde mig och inte någon annan. Jag satt där för rätten att vara ett med min egen sexualitet. Sexualiteten i ljuset. Enheten mellan den sexuella och himmelska kanalen. Den som jag inte ville skulle styras och övertas av männen, den som männen hade lagt beslag på tusentals år tidigare. Och den som jag från början hade lämnat ifrån mig. Anledningen till detta förbryllar mig fortfarande, varför Gudinnan inte behöll sin sexualitet. Och mannen som sedermera också begränsade sig och avskiljde sig från sin sanna sexualitet. Allt för att separera sig från sin sanna storslagna kärlek. Skulden, skammen, rädslan och ilskan som vi stoppar ned i den sexuella kanalen och använder oss utav för att skapa den lägsta formen av sex. Den som håller oss kvar på den lägsta vibrationen av oss själva där själen utesluts inte får ta plats eller vara med. Jag satt i grottan och såg mitt liv som närmade sig sitt slut, jag längtade hem till mitt eget folk och ville bli begraven därhemma tillsammans med den som jag älskade. Jag satt där och visste att jag skulle dö, såg tidvattnet och vågorna som slog mot land. Långt hemifrån. Smärtan när jag kom till Frankrike var obeskrivlig, jag led verkligen i denna inkarnation som Maria Magdalena, efter denna regression tog den mer än tolv timmar innan jag kunde komma tillbaka i min kropp igen, jag fick övertala mig själv till att mödan varit värd då jag erinrade mig all den kärlek som vi får vila i mellan inkarnationerna. Mödan kommer också vara värd då alla ljusets bröder och systrar träder fram. En efter en kommer vi alla, jag var först ut. Så såg mitt karma ut. Min tur att ta de största och första stegen på darrande ben. Jag tackar mig själv för min inkarnation och mitt gedigna arbete i ljuset och med bland annat mästaren Jesus. Jag tackar mig själv för modet att följa kärlekens och ljusets väg.