onsdag 15 maj 2013

Kvinnans sexuella integritet.

Jag tänker på kvinnorna som väljer eller tvingas att bära slöja eller burka, de väljer ju, (eller tvingas), att ta ansvar för mannens sexualitet. Hur går det för dessa kvinnor, tar de över huvud taget ansvar för sin egen sexualitet? Ger de bort sin sexualitet till männen i och med att de tar ansvar för någonting som ligger utanför sig själva? Hur är det med den svenska kvinnan? Tar hon ansvar fullt ut över sin sexualitet eller är hon medberoende till en värld där mannens sexualitet prioriteras och hennes egen, som är så bortglömd och bortgömd sen urminnes tider, att hon helt enkelt inte känner till vilket otrolig kraftkälla och potential som hon bär på i sin fantastiska kropp och själ?
De lärare som vi har till hands idag är sexologer och hur långt har de kommit i sin personliga och andliga utveckling? Av vad jag förstår så är de experter på hur man uttrycker undertryckta känslor i den sexuella kanalen, är detta allt vad vår sexualitet handlar om, att uttrycka, skam, skuld, förnedring och förödmjukelse? Är det detta som vår sanna sexualitet går ut på? Och den mörka kvinnliga sexualiteten? Är det något som är på riktigt eller är det också bara ett ihop kok av diverse historiska undertryckta känslor som uttrycks om och om igen? Finns det en ren sexualitet, frin från förtryck och undertryckta känslor? Hur ser den ut och hur kan vi nå dit?

Jag tror och har erfarenhet av att om man kanaliserar ut de känslor som ligger undertryckta i den sexuella kanalen, så når man som kvinna väldigt lång ned i materien och långt ned i moder jord, jag blir ett med min sexuella kanal och jag blir ett med moder jord. Då jag arbetat länge med mig själv uppåt, med Kristus och ljuset från ovan, så kan jag nu bli en enhet mellan dessa två Gudomliga kanaler, den sexuella kanalen som kommer från Moder jord och ljuset som kommer uppifrån. Modern och fadern. Som möts och integreras i min fysiska kropp. Jag är ett med min mammas och pappas sexualitet från Sirius. Kvinnan kan resa i sin sexualitet, hon kan resa tillsammans med valar, delfiner och späckhuggare, långt ned i den sexuella och andliga kanalen. Som hon når via arbetet med att rena och rensa i sin sexuella kanal. Detta är ett Gudomligt arbete, ett heligt hantverk, men det är meningen att kvinnan själv skall hitta denna kanal.

Bara hon kan ta ansvar för denna kanal, bara hon kan ta ansvar för och utforska sin sexuella kanal, bara kvinnan själv kan integrera sin sexuella källa i sig själv och bli ett med sin egen sexualitet som hon har förlorat eller gett bort rätten till i årtusenden. Bara kvinnan själv kan stå kvar i sin sexuella integritet och värna om sin källa. När kvinnan har blivit ett med sin sexuella källa och med Moder jord så kommer hon att leda och inspirera mannen till att bli detsamma. För i enheten har inte han heller något annat val än att bli ett med Moder jord och så kan vi båda, mannen och kvinnan, fadern och modern, enas och bli ett med den sexuella kanalen som går ned genom materien och den andliga som går uppåt till fadern.

Men som kvinna måste vi ta vårt ansvar och värna om den sexuella integriteten. Det finns en värld inom oss som mycket få män har upplysning om ännu, även upplysta män som sägs vara experter på kvinnans sexualitet. Och jag tror att det är detta som är lösningen på alla problem och separation.    Vi är på väg till enheten allihopa. Men kvinnan måste ta sitt ansvar och inte låta mannen leda hennes sexualitet längre. Hon måste leda sig själv och behålla sin sexuella integritet.

Inga kommentarer: