lördag 6 juni 2015

Kvinnors värde

Kan en kvinnas personliga utveckling utvärderas och bevisas steg för steg? Kan hennes känslomässiga utveckling, hennes öppnande i kärlek, dokumenteras och omvandlas till ett matematiskt och vetenskapligt språk? Som samhället har valt att allt som vi ger tro och plats till, skall svara på. Kan en kvinna som varit nedslagen, utfrusen, nedbruten och handlingsförlamad bevisa att hon har blivit frisk och kärleksfull av healing? Hon som förut varit så oälskad, inte älskade sig själv, som inte tog för sig, som inte hade kraft eller energi att förverkliga sig själv eller förändra det som inte var bra i hennes liv. Hon som inte hade förmåga att älska "rätt" man, utan bara de som var elaka mot henne. Hur skall en kvinnas öppnande i kärlek och blomning kunna utvärderas i siffror på ett språk som är så långt från healing man kan komma? Hur skall man kunna bevisa att healing fungerar och varför måste vi bevisa detta på samma språk som förut brände "häxor" på bål? Hur skall känslor och kärlek kunna utvärderas, vad har hennes känslomässiga behov för värde? Vad har kvinnors/mäns känslomässiga behov för värde? Är det detta som gör att healing inte subventioneras? Inte erkänns och accepteras av samhället? Är det i själva verket könsdiskriminering det handlar om? Då de flesta som söker sig till healing för att förlösa gamla sorger och trauman, är kvinnor? I stället för att försöka bevisa att healing fungerar på det vetenskapliga språket, kan vi kräva att vi får bevisa det på det kärleks- och känslomässiga språket. Och kräva vår rättmätiga plats i samhället.

Inga kommentarer: