söndag 9 augusti 2015

Vi är alla systrar

Vi är alla systrar. 


Jag tackar min fysiska kropp på morgonen för att den är så vacker, smidig och stark, för att den kan härbärgera så mycket skönhet och för att den kan härbärgera så mycket känslor. Jag tackar för återkopplingen till min moder som gör att enheten med patriarkatet kan bli sann, jag tackar för alla undertryckta känslor som min kropp uttrycker och släpper taget om. Föder fram för en vackrare framtid på jorden. Jag tror på mig själv och på alla mina systrar som vågar möta sig själva, som vet att vi alla är en del av varandra, som förstår att det är det upp till oss själva att skapa det vi vill manifestera under vår livstid. Den viktigaste livstiden av de alla, denna livstid, den som pågår nu. 

Tänk för ett ögonblick att den  yttre patriarkala strukturen som vi hör talas om, inte finns, tänk om patriarkatet och matriarkatet i stället finns inom oss. Och den yttre manifestationen är en spegling av den inre. Vad är det då för fel på de värderingar som sitter där, den inre strukturen, där är det rätta stället att börja förändra samhället. Hur vill vi att vår framtid skall se ut för oss själva och våra döttrar? Kan vi se att vi alla är systrar? Kan vi arbeta med systerskapet, ta vårt uppdrag på allvar och se till att de typiska kvinnliga egenskaperna, omvårdnad, empati, sårbarhet och mjukhet, det vill säga, arbete med människor, belönas mer eller i alla fall lika mycket, som de typiskt manliga? Om vi bestämmer oss för och inför en sådan värdering i det ekonomiska systemet skulle vi få andra ekonomiska vinnare, och plötsligt skulle det bli populärt att arbeta med människor, värdefullt att stödja människor och barn, det skulle bli inne och värderas högt att arbeta för mänsklighetens bästa. 

Tänk om vi kunde ta oss själva och systerskapet på allvar, glömma bort partitillhörighet och olika idéer, manifestera en värdefull framtid på jorden, genom att gå till botten i oss själva. Släppa hat och ilska mot den maskulina delen av oss själva, släppa sorg i den feminina och kräva att våra kvinnliga egenskaper värderas högre. Då skulle vi bidra stort till freden inom oss och till freden på jorden. 

Inga kommentarer: