måndag 1 januari 2018

Älska! 2018.

Älska, älska, älska! Att älska är en aktiv handling, något som man bestämmer sig för att göra. Det har ingenting med en partner eller omständigheter att göra, kan du inte älska dig själv fullt ut, dina närstående, familj eller vänner, så kan du bestämma dig för att träna på det.
Alla vet inom oss hur det känns att älska, hitta den känslan/förmågan/gåvan och känn dig igenom det som ligger i vägen, te.x. sorg, besvikelse, ilska och hat. Välj kärlek och älska dig igenom hela 2018, ge dig själv det enda som lyfter mänskligheten till den nivå hon förtjänar.

Inga kommentarer: