tisdag 24 september 2013

Sex och politik.

Jag känner starkt att den feminina frigörelsen, den sanna sexualitetens befrielse går hand i hand med friheten och godheten i människans politiska beslut, både när det gäller materia, barn, ekonomi och miljö. Tystnaden om det sexuella förtrycket som pågår rakt framför ögonen på oss i vårt hyllade semesterparadis Thailand och tystnaden om förtrycket som sker i vårt eget land, med burkor, slöjor och hedersmord går också hand i hand. Förtrycket mot kvinnors sexuella frihet är nära inpå, vad betyder det och varför opponerar sig inte våra starka kvinnliga politiker och makthavare?

Jag tror att svaret finns att söka i den sanna sexuella friheten som har berövats oss kvinnor i så många år i så många olika former på jorden. I och med den kvinnliga frigörelsen, i och med att hon fick rösträtt, fick tillgång till sin egen sexualitet, har vårt land Sverige gått stadigt framåt, vi har fått det bättre än det var i början på förra århundradet, vi har större kärlek, mer empati och större förståelse. Vi lever ett rikare liv. Länder där kvinnoförtrycket fortfarande pågår som värst är ofta mycket illa ute, med diktatoriska regeringar, fattigdom och stor brottslighet. 

När någon stjäl en annans människas sexualitet handlar det om ett förtryck på en mycket hög nivå, då sex är ett utav själens många och viktiga, ja, rent av nödvändiga uttryckssätt. Att stjäla en annan människas rätt till sin egen sexualitet kan liknas vid om jag stjäl en annan människas rätt till att äta när hon känner sig hungrig, äta vad hon vill, hur mycket hon vill och på vilket sätt det skall ske. Ibland på mycket destruktiva sätt, med avskyvärda metoder och äckliga smaker. Så att kropp och själ mår illa, kräks och lider. 

I många fall hos dessa kvinnor vet man inget annat, man accepterar sin lott i livet. Jag kan inte stå upp för mig själv då jag inte har någon kunskap om hur det skulle kunna vara. Jag kan inte heller stå upp för mig själv då rädsla för en dömande Gud eller man gör sig gällande. 

Jag tror inte att det tjänar vare sig mannen eller kvinnan att förtrycka hennes sexuella energi. I Sverige har vi befriat oss till en viss del och kommit väldigt långt men det sitter fortfarande kvar mycket förminskning och värdelöshet i den sexuella kanalen hos kvinnan, det gör att hon fortfarande förtrycker sig själv på vissa plan, hon har fortfarande inte helt befriat sig och lyckats komma underfund med hur hennes egen sanna sexualitet fungerar. 

Det syns b.l.a. på hur hon ser på sig själv utifrån, hur hennes inre man ser på henne, hur samhället ser på henne. Det syns på hur hon har anammat de sexuella möjligheter som samhället erbjuder henne, det syns på hur hon ständigt lockas att överge sig själv och sin koppling till moder jord på olika sätt. Hon känner inte att hon har rätt till sin sexuella källa längst därinne i djupet av sig själv. Det syns på hennes tystnad, hennes förlorade integritet, hennes ovilja att stå upp för sina medsystrar där förtrycket är påtagligt och synbart. 

Hon är osäker på sin egen sexualitet, hon är osäker på hur andra kvinnors sexualitet fungerar, hon är osäker på vad som är rätt eller fel, hon känner inte sin egen sexuella källa för hon har aldrig helt lyft brudslöjan framför ögonen och börjat se sig själv precis som hon är. Utan att försöka ta ansvar för mannens sexualitet, utan att försöka behaga och tillfredsställa någon annans sexualitet som ligger utanför henne själv. Hon har ännu inte förstått den oerhörda och fantastiska kanal som Gud och Universum har skapat för henne och makten över den sexualiteten och integriteten ligger inom henne själv. Makten över att föda och skapa barn, makten över materien. 
Därför är den hon fortfarande tyst när förtryck sker utanför henne själv, för hon känner helt enkelt inte sig själv helt och fullt ut, ännu. 

Här kommer jag tillbaka till politiken, när vi slutar förtrycka kvinnor och befriar oss från våra in programmerade föreställningar om hur sex skall se ut och vara, när vi tar vårt fullaste ansvar och tar vår sexualitet på allvar, när vi låter oss själva utforska vår egen sexuella källa, (som sker just nu), så kommer mången lösningar på våra problem. Det är en enorm kraft och en enorm glädjefylld energi som vi har hållit fången. Längst där inne i oss själva. Och nu inser vi vår auktoritet och kan stå upp för kvinnor i alla världar och ta ansvar för vår egen sanna sexualitet. 

De länder, den rikedom och den frigörelse som sker i denna köls farvatten har vi ännu inte sett resultatet av men jag kan lova er att vi har en bättre värld och ett bättre land som väntar med frihet på schemat för alla människor som bor här. Släpp alla kvinnor fria på alla plan. Alla män kommer att uppleva fullständig frihet på så sätt.

Inga kommentarer: