tisdag 18 mars 2014

Möte med människor.

Ett stycke ur den bok som jag håller på att skriva:

"Jag började arbeta med mig själv inom vården, alla människor såg jag som en guldgruva och en skatt karta, hos alla människor som jag kom till mötte jag min egen sorg, min egen förnedring, förvirring, min egen förödmjukelse, förakt, falskhet, ilska, och min eget utanförskap. Min egen separation från mitt sanna jag, från min själs högsta upplysning på denna jord. Jag såg och kände övergivenhet, sällskapssjuka, ensamhet, offermentalitet, mänsklighet, lidande, oro, rädsla och främlingsfientlighet. Allt detta såg jag och kände hos mig själv i olika vinklar och vrår. Människorna och vårdtagarna byttes ut efter hand, vissa perioder var det en speciell sorts människor som jag vårdade. Ibland påminde alla mig om min mamma, ibland om min pappa. Ibland om min syster och ibland om min bror. Många gånger påminde dem om mig själv och speglade ofta någon rädsla eller någonting annat som jag hade tagit avstånd ifrån och hållit emot. Många tårar, gråt, skrik och skratt har förlösts mellan kunderna på Södermalm. Alla människor har någonting att säga oss, alla människor har någonting att lära oss, vi skulle inte dra till oss varandra om inte öppningen i materien fanns för att lösa ett tekniskt problem, en energiström och en energi tillförsel som är blockerad av någon anledning och som våra själar och universum försöker lappa ihop och lösa på en gång. Vår Fader är alltid med oss. Sedan är det upp till oss om vi vill lyssna på honom, d.v.s. på det som sker här och nu i stunden.


Sedan fortsatte jag på olika sätt att känna mig igenom mina möten, känna vad som hände i mig när jag träffade och pratade med olika människor, det var egentligen så som jag upplevde de på riktigt, när jag kände deras närvaro och hur de påverkade mig. Till slut kom alla de människor som hade lyckan, glädjen, tillhörigheten och naturligheten som leende log mot mig och som jag skulle fokusera på och känna inom mig. Spelarna på planen byttes ut och nu skulle jag helt plötsligt få känna på mitt ljus, min intelligens, min sexualitet och min kunskap. Jag skulle få känna på min kärlek. Efter ett långt, troget och hängivet tjänande var stunden inne för att trolla fram alla de underbara och fantastiska känslor som låg längst därnere och puttrade under alla de andra negativa energierna. Lyckan, kärleken, glädjen, delaktigheten, samhörigheten, lönsamheten, vägledningen, förnöjsamheten, lidelsen, förlustelsen, gemenskapen, åtrån, älskandet, leendet, förförelsen m.m." 

Inga kommentarer: