torsdag 4 september 2014

Jag är sex.

Glöm alla föreställningar du har om sexualiteten, glöm allt som du har lärt dig om sex, alla sätt som du tror att du skall uttrycka din sexuella energi på. Var vaken, medveten, andas, öppna ditt hjärta, dra den sexuella och antändande energin uppåt från rotchakrat, via naveln till hjärtat. Andas, var dig själv, glöm allt som du har lärt dig om sex, du är sex. Du behöver inte uttrycka sexualitetens energi, du är det inre uttrycket av materian som tar form och som kommer djupt nerifrån underjorden, som blomstrar och som förgrenar sig upp via dina chakror till toppen på ditt huvud och återfödelsen är möjlig. Sexuell energi är glädjande, vibrerande, igångsättande, acklimatiserande och levande. Tilldragande. Med den skapar vi liv, tillsammans med själens vägledning kan vi leva ett liv helt utan ansträngning och med föryngringen och återfödelsen som ren bonus gåva! Vi är vår sexualitet, vi behöver inte uttrycka denna sexuella energi på ett bestämt sätt, inte heller behålla våra föreställningar omkring denna missförstådda och mytomspunna energi. Glöm allting som du har lärt dig om denna energi, fortsätt att vara i dig själv, med dig själv och andas i takt med den stora modern. Känn hennes berg och djupa dalar. Känn din enhet med modern, vulkanerna, regnskogen, jordens kärna och inre kärlekskälla, känn din avsaknad av separation från själen, från gruppen och från storheten, från självaste livet. Känn kontakten med djuren, renarna och rävarna, känn hur du är livets början och livets slut, du kan gå in och ut i kroppen, du är inte begränsad av en och samma, du har alla dina tidigare liv, dina tidigare inkarnationer tillgängliga. Låt alla känslor formas, födas, ebba ut och dö genom att uttrycka dem i din kropp, låt det evinnerliga evighetsförloppet ha sin gång. Du är direkt vid födslokällan och du skriver själv ditt liv. Du författar alla stycken, alla händelser, alla separationer, alla lögner och alla sanningar. Du är kraften som moder jord har sparat som den största kärleksgåvan till dig från henne som aldrig lämnar dig ensam och som omsluter dig med sitt stora hjärta. Du är sexualiteten och du behöver inte veta någonting om denna förädlade, materialistiska, feminina och maskulina kärlekskraft i universum. Hänge dig helt i sexualitetens upplösning i din kropp, undervisningen kan börja, hur skulle du ta emot en oerhört kraftfull, extasisk, sensuell, sinnlig kraft och energi som kom farandes uppåt i din ryggmärg om du inte visste någonting om vad sexuell energi och beröring är? Om du inte visste vad samlag, pornografi, onani, in och ut var? Då skulle du se det som om den större Guden, Jordemodern, tog form inom dig och med ditt hjärta vidöppet så skulle det kunna vara en orgastisk form att utföra dina högre jag- befallningar och manifestera ditt livs högsta syfte på. Det finns en evighet och när du har kommit hit, till evighetens inkörsport, med förmågan att skapa livet brinnande och exalterande, precis som du vill ha det, som att vara i mynningen ut ur grottan, födelsen i medvetenhet är livets kapitulation inför sin egen storslagenhet. I sensualismens farvatten föds en ny Michelangelo, Leonardo da Vinchi och en Mästare får tillgång till att förändra världshistorien ännu en gång, ljust och mörkt, varmt och kallt, feminint och maskulint. Vi kan aldrig bara ”ha” sex. Vi kan aldrig uttrycka sex, det är att förminska sig själv, sin själ, den oerhörda skapelseglädje och lycka som är tillägnad den stora sonen i faderns namn. Vi är sex, vi är det sexuella uttrycket dag och natt, så kommer vi i kontakt med den sensuella och sexuella källa som är vårt arvegods, vår rättighet och manifestationens högsta kraft. Du och jag är ett, vi har hittat varandra under samma himmel, på samma bakgård, i samma universum. Du var aldrig någon annan, du är min själs uttryck för att hitta de förlorade delarna av mig själv som dröjde sig kvar på havets botten, från Lemurien och från förfädernas separation. Jag är alfa och omega, livets början, uppkomst, livets slutskede och avslut. Det fanns aldrig någon du eller jag, jag är den evinnerliga älskaren, förföraren, genom tid och rum.    

Inga kommentarer: