tisdag 25 februari 2014

Den sanna sexualiteten.

Detta är ett stycke från min bok som jag håller på att skriva.

"Maria Magdalena grottan finns i vårt inre, en smaragdgrotta som öppnar sig likt en blomma, en helig lotus i vårt inre, när vår tanke, vårt ord och vårt sinne synkronicerar sig med den sanna feminina aspekten av Moder jord. När vi landar, hänger oss och tillber vårt heliga modershjärta i materiens skönhet. När du och jag blir ett och vi övervinner alla problem, alla hinder och all separation. Det är då MariaMagdalena grottan ger sig till känna och öppnar sig generöst i hela sin självklara härliga synliga fruktbarhet. Ingången både uppåt och nedåt. Den heliga graalen. Det glänser och det glittrar av en oövervinnlig skönhet, det är här den kvinnliga elegansen överträffar alla tidigare upplevelser, skönheten styrker och göder den sunda och slutgiltiga uppstigningen. Det är här den sanna och kända kvinnans sexualitet exploderar och exploaterar ny oförstörd och till synes obrukbar mark. Den sanna sexualiteten, den vilda kvinnans otämjbara och frihetsbaserade sexualitet.
Som handlar om natur och naturlighet, ljuset och Kristus, som föga har någonting gemensamt med pornografi, följsamhet, förintelse av den egna integriteten eller att se sig själv utifrån genom någon annans ögon, (genom en "manlig" lins).

Det handlar om den inre upplevelsen i tid och rum, när själen kan gå ned genom kroppen och återta makten, utstrålningen och sin integritet om vad den egentligen vill uppleva och få ut av jordelivet. När den själv får bestämma och kan integrera Maria Magdalena energin, Kristus ljus och maskulin företagsamhet i en och samma kropp. Då uppstår androgyniteten och friheten som kommer att ta oss bortom dualiteten. Inträdet i en ny tid, i en ny era har börjat och själen kan leva och experimentera under en helt ny stjärnhimmel med tillgång till både plus och minus poler som kan kopplas upp till det högsta möjliga crescendo och scenario som naturen med dess högsta vibration och ljus kan erbjuda människosonen."


Copright Charliee Lek 2014

Inga kommentarer: