måndag 25 maj 2015

Förslag på motion mot könssegregation

Här kommer ett förslag på motion, ett medborgarförslag, som resultat av min kära väninna Alex och mitt samtal om kvinnors ansvar över männens sexualitet.


Förslag på motion:


Konsekvenser av att kvinnor simmar med heltäckande kläder och slöja i simhallen samt att de tar med sina minderåriga döttrar som också tvingas skyla sig:
Kvinnor som döljer sin kroppar och hår gör det inte för sin egen skull, de döljer sig för männen, för att de inte skall bli sexuellt attraherade av kvinnorna, de tar därmed ansvar för deras sexualitet. Kvinnorna tar inte ansvar för sin egen sexualitet.
Att ta ansvar för mannens sexualitet är ett främmande ansvar för kvinnor i Sverige att ta, det går tvärtemot hennes sexuella frigörelse och skapar mer förtryck eftersom hennes döttrar förväntas ta samma ansvar. På kvinnosim följer flickor med som är minderåriga som täcker sina kroppar, som lär sig att göra samma sak som sina mödrar gör, allt för att bli accepterade och godkända i sin grupp och familj. De lär sig tidigt att deras kropp och kön inte är deras att bestämma över, att de måste ta ansvar för att mannen inte skall kunna se på dem. Detta är huvudskälet till att inte utöka eller stödja kvinnosim med heltäckande beklädnad och slöja, det är oacceptabelt att kvinnor i Sverige skall lära sig från barnsben att ta ansvar för mannens sexualitet.
Dessa flickor lär sig vid ett tidigt stadium att ta ansvar för mannen och har lättare för att anpassa sig till ett liv i förtryck, en förberedelse för att sedan fortsätta ta ansvar för mannens sexualitet, för att giftas bort med en make som någon annan har bestämt.


Konsekvenser för samhället: Detta skapar könssegregation. Pojkar som växer upp med att aldrig se sin syster eller mor utan kläder eller med bikini, lär sig och förstår att det finns två sorters kvinnor, de som skyler sig och de som inte gör det. Risken är stor att de kommer att värderas olika, den kvinna som döljer sig kan värderas högre som god, ordentlig, respektabel, ren och väluppfostrad. En sådan kvinna som mannen vill gifta sig med, som han vill ha som mor till sina barn, som kan fortsätta föra detta förtryck vidare. Den som inte skyler sig kan värderas lägre och komma att kallas lösaktig, smutsig, hora, en sådan flicka som pojkar/män vill vara med bara för att tillfredsställa sina sexuella lustar men inte gifta sig med. Pojkarna/männen kanske tycker att hon får skylla sig själv om någon fäller oanständiga kommentarer om henne, ser ner på henne eller ser på henne endast som ett sexobjekt, hon visar ju männen ingen respekt och tar inte ansvar för deras sexualitet.

Det skapas separation mellan olika kvinnor och flickor, vi-et och samhörigheten försvinner, det blir lättare för könsstympade flickor att gömma sig under sina heltäckande kläder. Det skapar vi och dem. De kvinnor som vill duscha och bada bastu nakna känner sig utanför och "nakna" i relation till de som är påklädda, vilket ofta resulterar i att de väljer att sluta gå på kvinnosim.
Hygienen försämras då många duschar i kläderna, utan att tvätta kroppen innan de badar i bassängen och en del sitter i kläder eller med baddräkt i bastun.


Konsekvensen kan komma att bli fler för samhället, om vi fortsätter att utveckla könssegregationen i simhallen kan den sprida sig till fler ställen, gymnastikhallar, gym, skolor, arbetsplatser, den kan fortsätta att krypa ner i åldrarna. Det blir normaliserat, (om det inte redan är det), och flickor som inte kommer från dessa kulturer kan komma att påverkas och välja att dölja sig mer eller mindre för att bli accepterade och respekterade i sin grupp och/eller sitt bostadsområde.


Könssegregation skapar och bevarar kvinnoförtryck, om simhallarna och samhället fortsätter att se mellan fingrarna, kan förtrycket fortsätta i hemmen. De utsatta flickorna och kvinnorna får ingen hjälp av samhället att bryta sig loss från dessa gamla traditioner, tvärtom, de ser att samhället accepterar detta medeltida förtryck och männen i familjen kan fortsätta förtrycka kvinnor i godan ro med ett samhälle som inte ifrågasätter och sätter gränser.
Den som kommer på fler konsekvenser som denna könssegregation skapar, får gärna föreslå dem till mig. Vi behöver lämna in motioner och övertyga politiker om att detta är fel väg att gå.

Inga kommentarer: