fredag 11 april 2014

Bland stjärnornas ljus.

Varje människas är unik och ändå är vi en och samma själ, som är slagen i tusentals bitar, kristaller, glasskärvor och stjärnor. Vi dras alla till samma massa, till samma plats där vi en gång kom ifrån. Vi har olika sätt att hitta hem men vi behöver alla kärlek, bröd, glädje, hopp, insikt och förlåtelse. Varje människas misslyckande att inte hitta hem till kärleken, värdefullheten, skönheten och trösten i sig själva är ett misslyckande för alla. När vi inte ser vår granne, vår medmänniska som samlar sopor på gatan, har vi förts ytterligare ett steg bort från vår egen väg hem, för vi är alla en. Scenariot som du ser utanför dig själv, är en yttre spegling av din själv, din själ, ditt glassplitter av ljus i en annan människa. Så hjälp oss genom att ge av dig själv, till en annan av din själ, så att allas misslyckande kan tas på allvar och vi alla kan hitta hem. Bland stjärnornas ljus.

Inga kommentarer: