måndag 14 april 2014

Överkänslighet/skydd.

Överkänslighet och skydd.

En period av mitt andliga uppvaknade och i min personliga utveckling upptäckte jag att jag, min energi, befann sig hos andra människor, jag kunde känna av vad de människorna kände inom sig. Ibland kunde detta vara svårt och provocerande eftersom att min känsla för dagen kanske hade varit positiv innan jag satte mig i möte med en annan person som kändes negativ och som hade en lägre vibration. Självklart blev jag provocerad och drogs också ned till vad det var som den här personen kände. Senare upptäckte jag att alltid när jag kunde känna t.e.x. ilska, rädsla eller besvikelse hos en annan människa så var det för att jag kunde känna dessa känslor hos mig själv, så varje gång något negativt väcktes inom mig så kanaliserade jag ut min egen känsla och så upphörde jag att känna den hos den andra personen då jag inte längre kunde känna dig inom mig själv. För att kunna känna någonting negativt hos någon annan måste vi alltså bära på samma känsla inom oss. Jag tror inte att det är en slump att vi hamnar t.e.x. med en annan människa som bär på mycket skuld inom sig och att vi kan känna av den, jag tror att det är Universums sätt att försöka läka oss, få oss att se vad det är som vi bär på inom oss själva. Till sist, när vi har blivit riktigt duktiga på att kanalisera ut känslor i vår egen kropp, kommer vi att stanna i den och vi vet vad som tillhör oss själva och den andra personen. Vi kommer inte att ha någon anledning till att fly, vi känner oss trygga i oss själva och när vi kan behålla hela oss själva, hela vår energikropp i vår egen fysiska kropp, kommer det enda som vi känner igen hos en annan människa att vara kärleken. Kärlekens stråle och energi.

När vi kan stanna i vår kropp och känna alla våra känslor kommer vi inte att följa rädslan mer, vi kommer kanske att känna rädsla men det är motsatsen till att följa den. När jag kan gå över bron trots att jag är rädd har jag slutat att följa rädslan. Jag känner den i stället. När jag tror att jag behöver beskydd är det för att jag inte tror att jag är beskyddad, jag tror att någon kan skada mig för att jag är öppen eller har ett öppet hjärta. Jag upplever livet och alla situationer helt tvärtom, det är när jag har ett öppet hjärta, det är när jag kan känna kärleken inom mig, som jag är beskyddad. Kärlek, ljus och glädje är mina beskydd. Hos min fader Kristus är jag trygg. Jag vet att ingenting kan skada mig då jag är i Sirius ljuset, jag vet att ingenting kan attackera eller hota mig då jag har slutat att lyssna på egot,  som är våra tankar. Egot är den som är rädd, den lever på rädslan som finns inom oss, den är rädd att vi skall sluta följa den, öppna oss och känna kärlek, trygghet, tilltro och tillit inför vår omgivning. Egot är den som säger åt oss att skydda oss, om vi i stället ställer oss nakna och känner oss älskade av vår fader, av ljuset och av kärleken självt, jobbar med att känna oss fullständigt säkra på att det enda sunda och sanna skyddet kommer inifrån, från Gud själv, så är vi i det högsta skydd som vi kan uppnå i jordelivet och i resan mellan inkarnationerna.  Så kan vi öppna oss ännu mer och bidra till ännu mer kärlek, ljus och glädje på vår jord.

Jag tror att tanken på att vi behöver beskydd bottnar i okunskap och att vi är inte säkra på att vi inte kommer att skada oss själva, för det mesta så är det våra egna känslor som vi är rädda för utan att veta om det. Jag har upplevt att när det har funnits mycket låga vibrationer som rädsla eller skräck i mig så kan det spegla det yttre livet och man kan se eller få förnimmelser av ondska eller hot. Det är en illusion. När vi släpper rädslan från att känna våra blockeringar, rädsla eller skräck, när vi vågar känna och möta allt det som vi bär på i vår mänskliga ryggsäck, så släpper rädslan från att bli attackerade av andra levande människor eller inte. Vi blir tryggare i oss själva, i vår kropp och vi vet att de flesta av våra mardrömmar och skräckscenarion finns inom oss, vi blir säkrare på att kärleken är lösningen på alla problem. Kärleken är beskyddet som alla kan känna sig trygga och älskade i, och även om man inte kan känna den hela tiden så är vetskapen om att jag vågar känna alla mina känslor gott nog, när vi inte är rädda för att känna rädslan eller skräcken finns det ingen wodoo i världen som fungerar på oss. Och vetskapen om att Kristus är här för att hjälpa oss i vårt öppnande, ljuset är på vår sida.  

Inga kommentarer: