torsdag 17 september 2015

Let´s go!

Ingen plats kvar! Resan till St: Maximim La Sainte Baume den 24/9-28/9 Let´s go! Nu åker vi.. :-) 

Ser framemot detta så att jag håller på att spricka, vilken oerhörd kärleksrörelse på Moder jord att fler och fler kvinnor synkroniserar sig med vattnet, modern, jorden, kärleken, viljan och det heliga systerskapet som finns inom oss. Vi är alla systrar, Moder Maria, Maria Magdalena, Isis, Moder Theresa, vi är alla en och vi går igenom skärselden tillsammans när vi möter blockeringar och tillbakahållande inom oss, som systrar. Enade och förenade löser vi problemen med balansen, freden och friheten inom oss. Kvinnans helhet är lösningen på problemen på jorden, delningen, kärleken och föreningen. Jag är ett med Guds vilja, min vilja-Guds vilja/min Faders vilja är synkroniserad med min Moders vilja, med matriarkatets vilja, timman är slagen, vi skall förena oss i det stora och det lilla, alla flickebarn på jorden ÄR LIKA MYCKET VÄRDA SOM POJKEBARNEN och skall respekteras, behandlas och älskas därefter. Det innebär slutet på alla krig. Vi kvinnor börjar med att öppna oss, älska oss själva och våra systrar. En efter en kommer vi åt den gudomliga viljan och den gudomliga planen, inom oss. Kärleksflödet är igång och går inte att stoppa, ingen kan hindra flödet nu, en flod som spränger upp alla fördämningar, kvinnans kraft och kärlek släpps lös och hon förenar sig med mannen i det störta frihets och kärleksslaget någonsin. Hon gör det inom sig och ställer alla krav hon behöver göra utanför sig. För att älska och hedra alla sina systrar på denna jord. Hon släpper lös apokalypsen, upplösningen av varm och kall materia, plus och minus poler, hon synkroniserar sig med Modern och Fadern. Pojkebarnet och flickebarnet ÄR LIKA MYCKET VÄRDA.

Inga kommentarer: