söndag 25 oktober 2015

Jag är för.


Jag bryr mig inte om ifall du är Vänster, Moderat, Miljöpartist, SD eller KD.  Jag är inte anti, jag är för. Jag är för att människorna skall dela sina världar med varandra, sina åsikter, analyser och insikter. Jag är för att du och jag skall ha det bra och jag är för en gemensam politik där alla människor värderas lika och får komma till tals. Jag är för ordet. Jag är för diskussioner och debatt, jag är för att konfrontera mig själv och gå till botten med varför jag tycker si eller så. Jag är för att ändra åsikt och erkänna att jag har fel, när jag upptäcker att jag har det. Jag är för en varm, god och generös politik där vi skiljer åsikter från avsändare, där vi inte dömer ut människor för deras åsikter, där vi ser, lyssnar, tar in och försöker förstå. Jag är för att arbeta tillsammans i gruppen för att lösa våra problem. Jag är för en stark och kärleksfull grund för alla att stå på, jag är för att tänka på hur våra barn påverkas av våra handlingar. Jag är för framtiden. Jag är för kärlek.    

Inga kommentarer: