fredag 2 november 2012

Vackra Duva.

Vackra duva, nu släpper jag dig fri, jag låter dig gå nu, jag skall icke störa dig mer på din själs resa i universum. Jag såg vad du gav, jag gav och jag tog, jag njöt av behag, lyssnade och lärde av dina andetag. Men friheten är balans och jag måste ge det till oss, jag måste ge det till dig som jag ensam kan få ej. Jag ger min frihet, jag ger min dröm, för du skall flyga högre, med vackrare bredare vingslag, som är alldeles vita och glänsande min kära prins. Min vackra duva, flyg nu högre, friare och be att du kommer dit för att förverkliga din dröm. Och det kan vara någonting vackert, att släppas fri, för i friheten väntar någon som är oemotståndligt för dig. Flyg fritt vackra duva, jag älskar dig alltid.

Inga kommentarer: