tisdag 29 januari 2013

Kraften.

Jag får vara i kraften tillsammans med min mamma, jag får vara i kraften tillsammans med min pappa och jag kan vara ett med kraften i sinnligheten,sexualiteten och sensualismen. Jag har inte längre, eller jag tar inte längre ansvar för vad som sker inom dig då, jag tar inte ansvar över vad som sker i ditt känslomässiga register eller vad som är bokfört där, och vad det är som skapar så hårt motstånd mot min kraft och min kapacitet. Kanske är det din egen expansion som du är motståndare till, kanske är det din egen högsta vilja, som är Guds vilja, som du räds för. Kanske är det kärlek som du säger att du känner men rädslan för kraften som kan ta oss dit är motståndet, för vem vet vad du har gömt och glömt på vägen som du måste känna dig igenom för att nå ända fram källan. Jag får vara i kraften när jag är trött, när allting är dött, jag får vara i kraften när kärleken skall expandera på vår jord. Jag får vara i kraften även fast jag är rädd att attrahera mörkrets furstar som efter vårt ljus fortfarande törstar. Jag är väl värd att beskyddas och bemötas när jag befinner mig i min kraftfullhet, att leva i kraften är ett mål i sig, med total tillit, mod och integritet.

Inga kommentarer: