måndag 11 februari 2013

Ett axplock ur Plushealing steg 2, Coachingdelen.

Sannig, ansvar,mod och tro/tiilit är nyckelorden som kan förändra allt, förändra dig, din tillvaro och ge dig tillgång till hela dig själv. Sannig, ansvar, mod  och tro/tillit, tar dig hela vägen dit du vill,  titta närmare på vilket av tillstånden som fattas dig och arbeta på att integrera det i dig själv.
Våra tankar är vårt ego, vi är inte våra tankar, vi är mycket större än så, vi är vårt högre jag, vår själ. Det sanna jaget är i själen, det sanna jaget är själen. I Plushealingutbildning steg 2 lär vi oss att urskilja skillnaderna på de båda, egot kontra själen. Vi lär oss att coacha med direkt vägledning från själen, vi lär oss att lämna egots röst utanför rummet och vi lär oss att känna oss fram till vilka frågor vi skall ställa till klienten. Vi arbetar med relationer, vi tittar på våra egna, vi speglar oss i vår familj, våra vänner, försöker förstå och se vad vi behöver lära oss, vilka gränser det är som vi behöver dra för att kunna ge oss själva det liv som vi drömmer om att skapa. Där vi får blomma och växa i fullständig frihet  men ändå tillsammans och sida vid sida med dem vi älskar. Från att titta på våra egna relationer, från att ha tagit ansvar och ha arbetat med våra egna relationer lär vi oss genom erfarenhet att coacha andra, men fortfarande med själens erfarenhetsbaserade undervisning. Vi samtalar med klienten om ansvar i relationer, känslomässigt ansvar över andra. Vi pratar om planhalvor i nära relationer, tar vi ansvar över någon annans planhalva? Vi går igenom självkänsla, självförtroende och självbild med våra klienter. Vad behöver man arbeta med, finns det någon svaghet? Gå alltid tillbaka till de fyra nyckelorden för att lämna ett beroende, känslomässigt eller fysiskt. Vi samtalar med klienten om behov, vems behov är det som hon/han uppfyller, sina egna eller andras? Mammas, pappans undertryckta behov? Vi lär känna, se och tillfredsställa våra egna behov. Vi läser och lär oss förstå hur vi kan arbeta med A Course of Miracles, (en översikt, ej genomgående). Vi lär oss se och känna var energin/sanningen finns när klienten talar så kommer själen, det högre jaget, automatiskt att ställa rätt frågor vid rätt tillfälle så att de blockeringar som ligger i vägen för sanningen kan komma upp till ytan. Det är healing på hög nivå. Känn in när det är dags att avsluta samtalet och på börja behandlingen. Jobba vidare med tilliten till Plushealingen, (ljuset och mästarna). Ha tillit till klientens process. Tro på din klient, tro på att hon/han redan befinner sig i sin högsta sanning. Låt alltid klienten ta sin tid med att uttrycka sina känslor. Fortsätt lära dig det du skall utav din klient, universum skickar alltid precis rätt person till dig som också sitter på lösningen på ett utav dina känslomässiga problem.
Om det är någon under kursens gång, en kursdeltagare eller kursledare provocerar dig på något sätt, vänd dig inåt och titta på känslan som det väcker i dig, det kallas att använda sina medmänniskor som spegelbilder och försöka förstå vad det  är som vi reagerar på så att vi att släppa taget om det gamla och gå vidare. Så att vi kan släppa vår undertryckta känsla som ligger i vägen för vår framgång. Ge klienten tips och råd om olika övningar, glöm inte spegelövningen. Glöm inte göra den själv! Träna på att vara i kärlek då du möter klienten, ju mer kärlek du kan uppnå, ju större mirakel. Träna på att vara här och nu, träna på att alltid lämna egot/tankarna utanför när du möter andra människor. Öva på att acceptera alla känslor och tillstånd som du har. Öva tacksamheten. Ge dig själv tillstånd att lyckas. Glöm inte att du är ett med Guds vilja, ett med Guds kärlek och ett med Guds syfte. Ju större enhet, ju större mirakel. Välj glädje, lycka, tillit och kärlek. Känn dig igenom allt annat som ligger i vägen. Känslor är som vädret, efter ett tag blir du så van att känna olika sorters känslor att de "negativa" inte blir särskilt jobbiga längre. Du lär dig gå och verka fast du är rädd, du vet att det går över och att solen snart skiner igen och att nu har du kommit så mycket längre på vägen. Du är upplysningen och du är vägen till fred på jorden. Jag tror på dig. Amen.

Inga kommentarer: