fredag 8 november 2013

Vi är redan på insidan.

In skall vi en efter en, vi söker oss till skolor, arbetsplatser, vårdinrättningar och arbetsförmedlingar. Vi vet att samhället måste förändras inifrån och det är precis det som vi gör just nu, här och nu, inom oss själva. Vi släpper in oss i helheten, vi känner oss älskade i tillhörigheten, i gruppen, i samhället. Vi känner att vår sanning och vårt ljus vill höras och förföra de gamla maktstrukturer som hanar på höga hästar eller magistrar med stränga smilband har smitt. Vi tänder ett ljus tillsammans och ber för vår delaktighet, vi ber och önskar oss in i riksdagen, in i kärleksbankerna när urkundsförfalskarna har fått frälsning, in i skolan så att vi kan se och ge vår kärlek till alla ljus som sitter där.

Vi ber för våra hjärtan, för att våra medsystrars och bröders hjärtan skall öppnas och släppa in oss som otåligt står på utsidan och vill in. För att förändra landet till en vackrare plats att leva i, där människorna är lika mycket värda och alla får lära sig att älska sig själva och lyssna till den inre rösten. Och skapa ett liv direkt från hjärtat. Tänk när vi får höra riksdagsmannen och banktjänstemannen säga: "Jag är här för att ta ned himmelriket på jorden". Nu önskar vi och längtar oss in, allra längst in, till insidan av maktstrukturen.

Inga kommentarer: